Marine kompressorer

Fremad med høytrykk

Selv i høy sjø gir våre skruekompressorer og skrueblåsere deg den trykkluften du trenger.
Vi har løsninger som passer dine individuelle behov og til alle typer skip. 

Med vår brede produktportefølje tilbyr vi løsninger til alle bruksområder, enten det skulle være arbeidsluft, instrumentluft eller luft for nitrogenproduksjon. 

KAESERs marine produkter har alle nødvendige marine sertifiseringer. Produktene er svært pålitelige og energieffektive, og har lang levetid.

Du kan velge mellom følgende produktområder:

 • Skruekompressor med konstant trykk opptil 14 bar og volumstrøm opptil 5100 m³/t
 • Skrueblåser med konstant trykk opptil 1,1 bar og volumstrøm opp til 9600 m³/t

Dine fordeler

 • Skreddersydde løsninger
  Vi tilbyr individuelle tilpassede systemløsning for alle typer bruk.
 • Rask service
  Global og sentral koordinering fra Coburg. Kvalifiserte servicesspesialister fra KAESER er tilgjengelige umiddelbart ved nærmeste havn.
 • Plassbesparende design
  På grunn av ofte manglende plass på skip, har KAESERs marine kompressorer en meget kompakt utforming, og samtidig lett tilgjenglige.
Lave livssykluskostnader sørger for høy lønnsomhet
Livsløpskostnader

Vår helhetlige tilnærming for optimal rentabilitet: Maksimal energieffektivitet, enkel betjening, enkelt vedlikehold og et internasjonalt service- og rådgivningsnettverk med raske reaksjonstider.

 

Produktportefølje

Skruekompressorer
Skruekompressorer fra Kaeser for bruk på skip.

Våre marine skruekompressorer er spesielt tilpasset bruksområder ombord på skip, for å imøtekomme kravene med hensyn til plassbesparende oppstilling. Selv under ekstreme driftsbetingelser, som f.eks. et meget varmt maskinrom, produserer kompressorene effektiv og pålitelig trykkluft.

Kaesers brede produktutvalg for maritim bruk er tilpasset disse spesielle oppgavene og omgivelsene. Skruekompressorene er designet som åpne anlegg for å imøtekomme kravene om plassbesparelse. Dette muligjør rask og ukomplisert vedlikehold. Kompakte trykkluftstasjoner med påbygd kjøletørker leverer den nødvendige trykkluften til f.eks. nitrogenforsyning.

Skrueblåsemaskiner
Skrueblåsere fra Kaeser Kompressoren for bruk på cruiseskip.

Anlegg for behandling av avløpsvann samt forsynings- og deponeringsanlegg er nødvendig når det befinner seg mange mennesker ombord på et skip. Uansett om det er midlertidig eller over en lengre periode.
Med våre rotor- og skrueblåsere garanterer vi en energieffektiv og pålitelig forsyning av trykkluft til rensebassenget ombord.

KAESERs blåsere er den ideelle for lasting og lossing av massegods.

Med blåserprogrammets høye leveringsmengde og effektivitet blir dyre liggetider i havnen redusert til et minimum.

SIGMA CONTROL 2
Kompressorstyring SIGMA CONTROL 2

Den innovative SIGMA CONTROL 2 kompressorstyringen, koordinerer og optimaliserer samspillet mellom trykkluftproduksjon og -forbruk. Med de utskiftbare inn- og utgangsmodulene kan styringen lett tilpasses alle tilgjengelige Kaeser-skruekompressorer og skrueblåsere, men også eksterne kommunikasjonssystemer. Via den integrerte webserveren kan brukere styre kompressoren via Intranett/Internett.

Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: