Overordnet styring: SIGMA AIR MANAGER 4.0

Nøkkelteknologi for Industrie 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0, neste generasjons maskinoverordnede trykkluftstyringssystem, benytter den adaptive 3Dadvanced-reguleringen. Dette gjør trykkluftproduksjonen og -behandlingen enda smartere, sikrere og mer effektiv.

 • 3Dadvanced-regulering analyserer permanent samtlige driftsdata, simulerer handlingsalternativer og beregner den optimale kompressorkombinasjonen. Resultatet er Energieffektivitet i hittil ukjent omfang.
 • Takket være lekende lett betjening, visualisering og analyse beholder du alltid oversikten. Med sikker nettverksteknikk – praktisk fra en hvilken som helst PC.
 • Forebyggende vedlikehold fra Kaeser forhindrer uplanlagte driftsavbrudd.

Skulle du ønske å ekspandere i fremtiden: SIGMA AIR MANAGER 4.0 er designet for potensiell vekst ved trykkluftstasjonen. En enkel programvareoppgradering gjør det mulig med en utvidelse av den sammensatte styringen uten ytterligere investeringer i ny maskinvare.

Dine fordeler:

 • Smart:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 registrerer ikke bare koblingstap, men også samtlige egenskaper som påvirker trykkluftstasjonen, beregner det optimale som kan oppnås, og styrer alle tilkoblede komponenter tilsvarende.
 • Sikker:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 og det kraftige Ethernet KAESER SIGMA NETWORK danner en fremtidsrettet infrastruktur som oppfyller alle kravene til et industrielt styringssystem med høy sikkerhet.
 • Effektiv:
  Den permanente finjusteringen i henhold til energioptimal drift (energistyring iht. ISO 50001) og muligheten til forebyggende, behovsrettet vedlikehold sørger for så lave livssykluskostnader som mulig.
 

Den overordnede styring SIGMA AIR MANAGER 4.0 i detalj

Komponenter

Styringssystemer

 • Spesialtilpasset industri-PC med flerkjerneprossesor, "Quad-Core", bestående av betjeningspanel, styre- og dataenhet
 • Kommunikasjonsgrensesnitt, integrert nettserver
 • SIGMA NETWORK porter
 • Digitale og analoge inn- og utgangssignaler

Grensesnitt menneske – maskin

 • Intuitiv brukerstyring
 • LED-bakgrunnsbelyst 12.1"TFT
 • Betjening via robust glassplate
 • Industri-fargedisplay 16:10 med kapasitive funksjonstaster
 • Oppløsning 1280 x 800 piksler
 • Fire LED-bakgrunnsbelyste sensortaster
 • RFID skriver- og leser til Kaeser-Equipment-Cards og Kaeser RFID-nøkler
 • 30 språk

Kommunikasjonsgrensesnitt

 • Gigabit ethernet for fjernvisning (webserver)
 • E-post
 • Plass for kommunikasjonsmodul (for kobling til prossestyringsteknikk)
 • Kortplass SD HC/XC (f.eks. til oppdateringer)

Ekstrautstyr/tilbehør

 • Delnettstyring
 • Kommunikasjonsmoduler PROFIBUS DP PROFINET IO Modbus TCP
 • SIGMA PROFIBUS-Master

Koblingsskap

 • Veggmontering
 • Støv- og sprutvannssikker
 • IP 54

Godkjenninger

 • CE
 • cULus
 • EMV

Oppdatering SIGMA AIR MANAGER

 • Programvareoppdatering for å øke antall styrbare komponenter
 • Ikke nødvendig med bytte av maskinvare
En innovasjon – den adaptive 3-Dadvanced-reguleringen
Intelligent styring med adaptiv 3D"advanced"-regulering.

Algoritmen til den adaptive 3-Dadvanced-reguleringen styrer driften av KAESERs trykkluftsystemer.
Disse leverer da hver for seg trykkluftytelse som er perfekt tilpasset til det enkelte behovet. Og det med de laveste energikostnadene!

Den enestående adaptive 3-Dadvanced-reguleringen analyserer permanent parametrenes (f.eks. omkoblings- og reguleringseffektivitet) forhold til hverandre og regner ut den optimale effektiviteten på forhånd på grunnlag av flere alternativer.
Slik tas det hensyn til ikke bare start og stopp, men også tomgangs- og frekvensomformertap eller trykkfleksibiliteten. I tillegg til dette optimeres trykkluftsystemets trykkvirkningsgrad, og det gjennomsnittlige trykket senkes.

Enkel programvareoppdatering ved utvidelse av trykkluftstasjonen
SIGMA AIR MANAGER 4.0: Kan enkelt utvides ved hjelp av programvareoppdatering
KAESER SIGMA NETWORK

Industrielle bruksområder stiller spesielle krav til kommunikasjon, også mellom maskiner. Den må være robust og enkel å håndtere på stedet og fortsatt være kompatibel over hele verden. Den må være rask og sikker for transport av store datamengder og dataintegritet samt ha nødvendige sanntidsegenskaper som kreves av prosessen. KAESER SIGMA NETWORK oppfyller alle disse kravene og tilbyr mye mer.

KAESER SIGMA NETWORK danner sammen med SIGMA AIR MANAGER 4.0 en perfekt koordinert og sikker infrastruktur for vedlikeholdet i sammenheng med Industrie 4.0: Dersom brukeren ønsker det, kan driftsdataene fra trykkluftsystemet overføres sikkert via en bredbåndsforbindelse til KAESER DATA CENTER.

Denne kombinasjonen av fjerndiagnose og behovsorientert, forebyggende vedlikehold gir høy forsyningssikkerhet og effektivitet for hele anlegget.

 • Ikke planlagte og planlagte driftsavbrudd (feil/vedlikehold) unngås ved å analysere driftsparametrene, som for eksempel timer i belastningsdrift og temperaturer
 • Ved å overvåke viktige driftsparametere, som for eksempel sluttemperatur for komprimering, trykkduggpunkt, differansetrykk (filter), lekkasjemengder, trykk og leveringsmengder, øker energieffektiviteten.
 • Optimalisert vedlikeholdsarbeid og færre reparasjoner reduserer vedlikeholdskostnadene med opptil 30 %
 • Optimal tilpasning av trykkluftanlegget gjennom hele livssyklusen
KAESER SIGMA NETWORK: Sikker og fremtidstilpasset
Fjerndiagnose og forebyggende vedlikehold (KAESER SIGMA SMART AIR)

SIGMA AIR MANAGER 4.0 – grunnlaget for tjenester iht. Industrie 4.0

I fremtiden vil sanntidsovervåkning av flere sensordata ikke bare sørge for en umiddelbar reaksjon på uvanlige driftstilstander.
Den vil også være grunnlaget for en optimal serviceplanlegging. Takket være intelligente prognoseverktøy vet du da allerede på forhånd hvilke problemer som vil inntreffe. Dette er forsyningssikkerhet på høyt nivå. Siden vedlikeholdet heretter blir utført punktlig og behovsorientert, sparer du i tillegg kostnader.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 er kjernen i en trykkluftstasjon og nøkkelteknologien for å benytte fremtidige tjenester i sammenheng med Industrie 4.0. Som sentralisert intelligens inne i et trykkluftanlegg overtar den styringsoppgavene og datastreamingen i KAESER DATA CENTER.

Den overordnede styringen åpner nye muligheter til å nå utføre forebyggende vedlikehold av kompressorer og anlegg.

Lenge kunne vedlikehold utføres først etter at det oppstod en feil eller ved en servicedato.
Med SIGMA AIR MANAGER 4.0-teknologien er det mulig å igangsette vedlikeholdstiltak før det oppstår en feil og unngå svikt.

Sensorene som er integrert i maskinene, og kompressorstyringen SIGMA CONTROL 2 beregner og bearbeider prosessdata og viderefører disse til SIGMA AIR MANAGER 4.0 i sanntid. Ved hjelp av en spesiell programvare overføres informasjonen til KAESER DATA CENTER, og en sanntidsanalyse utføres.

I KAESER DATA CENTER finner den sentrale overvåkingen og bearbeidingen av driftsmeldingene sted. Ved behov igangsettes nødvendige tiltak for forebyggende vedlikehold. I siste instans kan vedlikeholdet dermed foretas på det tidspunktet det virkelig er nødvendig. Dette sparer tid, utgifter og sørger for sikker tilgang på trykkluft.

Ønsker du mer informasjon om KAESER SIGMA SMART AIR, er det bare å ta kontakt med våre eksperter.

Kalt Predictive Maintenance eller også forebyggende vedlikehold
Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: