Overordnet styring: SIGMA AIR MANAGER 4.0

Nøkkelteknologi for Industrie 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0, neste generasjons maskinoverordnede trykkluftstyringssystem, benytter den adaptive 3Dadvanced-reguleringen. Dette gjør trykkluftproduksjonen og -behandlingen enda smartere, sikrere og mer effektiv.

 • 3Dadvanced-regulering analyserer permanent samtlige driftsdata, simulerer handlingsalternativer og beregner den optimale kompressorkombinasjonen. Resultatet er Energieffektivitet i hittil ukjent omfang.
 • Takket være lekende lett betjening, visualisering og analyse beholder du alltid oversikten. Med sikker nettverksteknikk – praktisk fra en hvilken som helst PC.
 • Forebyggende vedlikehold fra Kaeser forhindrer uplanlagte driftsavbrudd.

Skulle du ønske å ekspandere i fremtiden: SIGMA AIR MANAGER 4.0 er designet for potensiell vekst ved trykkluftstasjonen. En enkel programvareoppgradering gjør det mulig med en utvidelse av den sammensatte styringen uten ytterligere investeringer i ny maskinvare.

Dine fordeler:

 • Smart:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 registrerer ikke bare koblingstap, men også samtlige egenskaper som påvirker trykkluftstasjonen, beregner det optimale som kan oppnås, og styrer alle tilkoblede komponenter tilsvarende.
 • Sikker:
  SIGMA AIR MANAGER 4.0 og det kraftige Ethernet KAESER SIGMA NETWORK danner en fremtidsrettet infrastruktur som oppfyller alle kravene til et industrielt styringssystem med høy sikkerhet.
 • Effektiv:
  Den permanente finjusteringen i henhold til energioptimal drift (energistyring iht. ISO 50001) og muligheten til forebyggende, behovsrettet vedlikehold sørger for så lave livssykluskostnader som mulig.
 

Den overordnede styring SIGMA AIR MANAGER 4.0 i detalj

Optimisation process

The SIGMA AIR MANAGER 4.0 calculates future demand based on past compressed air consumption profiles. On the basis of this demand projection, the technical conditions of the components and the learned knowledge regarding the system and its behaviour, the patented simulation-based optimisation process is used to anticipate the most efficient switching operations.

SIGMA AIR MANAGER 4.0 master controller from KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Industrielle bruksområder stiller spesielle krav til kommunikasjon, også mellom maskiner. Den må være robust og enkel å håndtere på stedet og fortsatt være kompatibel over hele verden. Den må være rask og sikker for transport av store datamengder og dataintegritet samt ha nødvendige sanntidsegenskaper som kreves av prosessen. KAESER SIGMA NETWORK oppfyller alle disse kravene og tilbyr mye mer.

KAESER SIGMA NETWORK danner sammen med SIGMA AIR MANAGER 4.0 en perfekt koordinert og sikker infrastruktur for vedlikeholdet i sammenheng med Industrie 4.0: Dersom brukeren ønsker det, kan driftsdataene fra trykkluftsystemet overføres sikkert via en bredbåndsforbindelse til KAESER DATA CENTER.

Denne kombinasjonen av fjerndiagnose og behovsorientert, forebyggende vedlikehold gir høy forsyningssikkerhet og effektivitet for hele anlegget.

 • Ikke planlagte og planlagte driftsavbrudd (feil/vedlikehold) unngås ved å analysere driftsparametrene, som for eksempel timer i belastningsdrift og temperaturer
 • Ved å overvåke viktige driftsparametere, som for eksempel sluttemperatur for komprimering, trykkduggpunkt, differansetrykk (filter), lekkasjemengder, trykk og leveringsmengder, øker energieffektiviteten.
 • Optimalisert vedlikeholdsarbeid og færre reparasjoner reduserer vedlikeholdskostnadene med opptil 30 %
 • Optimal tilpasning av trykkluftanlegget gjennom hele livssyklusen
KAESER SIGMA NETWORK: Sikker og fremtidstilpasset