Energisparende kjøletørke fra 37,5 til 90,0 m³/min.

Kraftig tørke som sørger for permanent drift og kostnadsbesparelser.

Kaeser-kjøletørkene i seriene TH–TI er konstruert for permanent drift og gir brukerne av store trykkluftanlegg uante energisparingspotensialer. Tørkesystemet har ikke bare et veldig lavt differansetrykk, men bruker også en ny type kjølekompressor som kontinuerlig tilpasser effektforbruket: Hvis luftgjennomstrømningen synker, synker også strømforbruket.

 • Pålitelig tørr trykkluft fra 37,5 til 90 m³/min
 • For driftstrykk opp til 16 bar
 • Luftkjølt eller vannkjølt
 • FE-mikrofilter for meget høy luftrenhet (opsjon)

Fordeler

 • Store innsparinger i dellastområdet:
  Avhengig av trykkluftens kjøletemperatur sørger en taktstyrt magnetventil for å variere komprimeringsrommet i kjølekompressoren, som forbruker tilsvarende mindre effekt i dellastområdet.
 • Spesielt lavt differansetrykk:
  En generøst dimensjonert platevarmeveksler i rustfritt stål sørger for de beste verdiene for differansetrykket og øker dermed energieffektiviteten til systemet.
 • Koblingsskap i industrikvalitet:
  Kaesers energibesparende kjøletørkere er produsert iht. EN 60204-1 og den elektromagnetiske kompatibiliteten er testet i henhold til EMC-forskriften. I motsetning til enheter som kun er testet i henhold til VDE 0700, oppfyller tørkerne kravene for røffe bruksbetingelser i industriomgivelser.

Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med loven og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Energiinnsparingspotensialet til KAESER-tørkerne

De energibesparende tørkerne fra Kaeser trenger bare strøm når de faktisk tørker trykkluft. Takket være Kaesers energisparingssystem stiger og synker det elektriske effektforbruket i dellastområdet proporsjonalt med luftgjennomstrømningsvolumet.

Eksempel på beregning: TI 521 – ved en antatt gjennomstrømningskapasitet på 40 %

Strømbesparelse: 5 513,– €/år
Effektforbruk TI 521: 2,6 kW
Effektforbruk på sammenlignbare tørkere med varmgass-bypass-regulering: 6,2 kW x 93 % = 5,8 kW
(5,8 kW – 2,6 kW) x 8760 t/år x 0,20 €/kWh

CO2 – miljøbesparelse: 16,5 t CO2/år
165 t CO2 / 10 år (1000 kWh strøm = 0,6 t CO2-utslipp)

Komponenter

Oppbygging

 • Tårnkonstruksjon med avtakbare sidevegger
 • Pulverbelagte kledningsdeler
 • Alle brukte materialer er HKFK-fri
 • Alle kalde anleggsdeler er isolert
 • Integrert koblingsskap med elektronisk styring
 • Luft/luft- og luft/kjølemiddel-platevarmeveksler i rustfritt stål
 • Interne trykkluftrør av kobber
 • Kondensavledningssystem
 • Elektronisk kondensatavleder
 • Trykklufttilkoblinger som er plassert øverst
 • Leveres fylt med kjølemiddel og olje

Kontrollpanel

 • Visning av energibesparelse
 • Nåværende trykkluftgjennomstrømning og trykkduggpunkt
 • Todelt display
 • Tre LED-statusindikatorer
 • Valget mellom ti språk
 • PÅ/AV-tast
 • Test-tast for elektronisk kondensatavleder
 • Tre programmeringstaster for tidsur
 • Kvitteringstast
 • hovedbryter

Kjølekrets

 • Hermetisk lukket kjølekretsløp
 • Skroll-kjølemiddelkompressor med behovsriktig kjølemiddelkomprimering

Varmeveksler i rustfritt stål

Luft/luft- og luft/kjølemiddelvarmeveksler er laget av edelstål og har dermed lang levetid og er vedlikeholdsfri.

Alternativer

 • Integrert FE-mikrofilter i hus av rustfritt stål er plassert etter avlederen på det kaldeste stedet
 • Vannkjølt utførelse
 • Ytterligere språkmoduler for betjeningspanel
 • Profibus-omformer
 • Overvåkning av trykkduggpunkter
 • Vedlikeholdspakker for 1 år og 5 år

Oppbygging og funksjon
Oppbyggingsskjema for kjøletørkerne TH og TI
 1. Kombinert luft-/til luft- og luft/kjølemiddel-varmeveksler
 2. Kondensatutskiller
 3. Kondensatavleder (ECO-DRAIN)
 4. Digital Skroll-kjølekompressor
 5. Væskeutskiller
 6. Kondensator
 7. Kjølemiddelsamlebeholder
 1. Filtertørke
 2. Glass til å se gjennom
 3. Ekspansjonsventil
 4. Ekspansjonsventilføler
 5. Effektstyreventil
 6. Sikkerhetstrykkbegrenser, vifte- og lavtrykksbryter
 7. Trykkluftinnløp og -utløp
Tekniske data