Bestille maskinhefte for kjøletørke

Kjøleanleggsbrukere som inneholder 3 kg fluoriserte drivhusgasser eller mer, er ifølge forordningen om F-gasser forpliktet til å føre en loggbok eller kontrollbok for dette anlegget. Dette maskinheftet skal legges fram for de ansvarlige myndighetene hvis de ber om det.
Dette er brukerens ansvar! Kaeser-kundeservice sender deg gjerne et maskinhefte som er tilpasset drift av kjøletørkere.
Bestill et gratis eksemplar med følgende skjema:

Fyll ut felt merket med en stjerne *.


Opplysninger om ditt kjøletørkeanlegg
Dag for oppstart . . TT.MM.ÅÅÅÅ

Person-/firmaopplysninger
Postnr./sted *
Sikkerhetsspørsmål