Den nye serien med oljefrie skruekompressorer

CSG-2 er den nye serien med oljefrie skruekompressorer fra Kaeser. Med en effekt på 37 til 90 kW strekker leveringsmengden seg fra 5,4 til 13,1 m³/min. Trykkområde fra 4 til 10 bar (g). Sammen med de eksisterende seriene DSG-2 og FSG-2 dekker de oljefrie skruekompressorene fra Kaeser nå leveringsmengder fra 5,4 til 50,8 m³/min.

Skruekompressoren CSG-2
Lang levetid, energieffektiv og miljøvennlig er noen av kjennetegnene ved de nye oljefrie skruekompressorene i CSG-2 serien.

Serien CSG-2 sørger for høyeffektiv trykkluftproduksjon der oljefrie kompressorer er en forutsetning.  Modellene leveres både i luftkjølte og vannkjølte versjoner. For bruksområder med varierende trykkluftbehov er det mulig å levere turtallsregulerte SFC-versjoner.

Hjertet i de nye oljefrie kompressorene er en robust, to-trinns kompressorblokk. Rotorene er dekket med et "Ultra Coat"-belegg som tåler temperaturer på opptil 300 °C, og bidrar til å redusere kostnadene. Belegget er meget slitesterkt, og beleggets tettende og beskyttende virkning sørger for lang levetid på kompressorene. Disse oljefrie skruekompressorene vil selv etter lang tids bruk produsere sin nominelle leveringsmengde uten høyere energiforbruk enn da de var nye. For brukeren betyr dette reduserte kostnader. Også den unike muligheten for å bruke kostnadsgunstig luftkjøling i kompressorer med en motoreffekt på opptil 315 kW (355 kW for turtallsregulerte kompressorer), og en omgivelsestemperatur på opptil 45 °C bidrar til kostnadsbesparelse.

Styreenheten Sigma Control 2 sørger for en pålitelig og energieffektiv drift. Kompressorstyringen kan for eksempel registrere temperatur- og trykkverdier på opptil 20 målepunkter. I tillegg sørger styringen for en meget pålitelig overvåkning av kompressoranlegget.

Serien CSG-2 drives av energibesparende IE3-motorer, som er kjent for sin høye energieffektivitet. En PT 100-sensor for måling og overvåkning av motorens temperatur er standardutrustning. Slik kan motorens startfrekvens utnyttes maksimalt, og tomgangsperioder minimeres.

Rotorer av kromstål sørger for sikker trykkluftkvalitet og lang levetid. Luftinntaket reguleres via en hydraulisk inntaksventil. Derfor er det ikke nødvendig med jevnlig utskiftning av trykkmembraner, noe som eliminerer nedetid og vedlikeholdskostnader. I tillegg sikrer fiberfrie pulsasjonsdempere et ekstremt lavt trykktap og en trygg trykkluftkvalitet uten forurensning av trykkluften.

Også når det gjelder støynivå viser de nye oljefrie skruekompressorene hva moderne kompressorteknologi står for. Ved hjelp av datastyrte måleteknikker har man funnet støykildene, og ut i fra dette redusert støynivået på kompressorene.

23. 02 15 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Skruekompressoren CSG-2

Lang levetid, energieffektiv og miljøvennlig er noen av kjennetegnene ved de nye oljefrie skruekompressorene i CSG-2 serien.

Last ned bilde 1 (JPG, 433 KB)