Den nye skruekompressorserien FSD

Når trykkluftforbruket er virkelig stort, er kostnadseffektiviteten, ved siden av driftssikkerheten, enda viktigere enn ellers. Med de nye plassbesparende FSD-skruekompressorene kan Kaeser tilby kraftige og effektive trykkluftsystemkomponenter som er perfekt tilpasset slike behov. Ved kompressorleveringsmengder på opp til 57 m³/min er det i tillegg til den energisparende 1:1-driften nå også mulig å gjøre bruk av kostnadsgunstig luftkjøling.

Skruekompressor FSD
Med de nye FSD-skruekompressorene kan den høyeffektive luftkjølingen nå også brukes ved motorytelser over 250 kW og med leveringsmengder på opp til 57 m³/min. I tillegg har anleggene alle fordelene ved moderne systemkomponenter for energisparende og kostnadsoptimert trykkluftforsyning.

Luftkjøling av skruekompressorer er opp til 60 prosent mer kostnadsgunstig enn vannkjøling. Med de nye FSD-skruekompressorene kan denne fordelen også utnyttes ved motorytelser over 250 kW. Dette er mulig på grunn av det høyeffektive Kaeser-kjølesystemet, hvor en radialvifte trekker kald omgivelsesluft gjennom kjøleren. På den måten blir ikke kjøleluften oppvarmet på forhånd, slik at man oppnår en optimal kjøleeffekt. Kjølesystemet fungerer problemfritt, også ved ekstreme omgivelsestemperaturer på opp til + 45 °C. Dette er langt fra alle fordelene ved FSD-modellene. De oppfyller også alle ønsker når det gjelder energieffektivitet, lite plassbehov, lavt støynivå, pålitelighet, enkel og vedlikeholdsvennlig oppbygging.
FSD-anleggenes optimerte kostnadseffektivitet bygger på nyutviklede men også gjennomprøvde, effektive skruekompressorblokker med den anerkjente «Sigma Profil». Kompressorblokkene har 1:1-drift uten transmisjonstap, og en energisparende IE3-motor med et lavt turtall på 1490 min-1 som gir mindre slitasje. 1:1-drift betyr at motoren og kompressorblokken er direkte forbundet med en kobling, og går med samme turtall. Dette reduserer både energi- og vedlikeholdsbehovet, og støynivået betraktelig. Det sistnevnte bidrar blant annet det høyeffektive kjølesystemet med sin innovative luftføring og radialvifte til. Selv om viften bruker mindre energi enn tradisjonelle aksialvifter, har den fire ganger så mye restkapasitet for luftekanaler som konvensjonelle anlegg. Hvis ønskelig kan FSD-modellene imidlertid også leveres med vannkjøling.
Det industri-PC-baserte systemet «Sigma Control 2» fungerer som kompressorintern styring. Dette gir en ytterligere energisparing, enda lavere vedlikeholdsbehov, høyere driftssikkerhet, større tilgjengelighet og enklere betjening. «Sigma Control 2» kommuniserer dessuten optimalt med det overordnede styringssystemet «Sigma Air Manager», som også er basert på en industri-PC. Dette gir minimale –  og dermed også energisparende – koblingsdifferanser for et meget fleksibelt og effektivt samspill mellom opp til 16 kompressorer, minimale tomgangstider for maskinene og dessuten en omfattende kostnadsoversikt for trykkluften.
På noen bruksområder er det en fordel med turtallsregulerte kompressorer. En av modellene i serien fås derfor også i en versjon med frekvensomformerstyringen «Sigma Frequency Control» (SFC). Innenfor SFC-anleggenes store reguleringsområde, tilpasses ytelsen alltid optimalt til det aktuelle trykkluftforbruket. Med riktig planlegging og behovstilpasning av alle systemelementene gir FSD-kompressorene et godt grunnlag for betydelige energiinnsparinger på 30 prosent og oppover, sammenlignet med tradisjonelle løsninger.

12. 05 06 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Skruekompressor FSD

Med de nye FSD-skruekompressorene kan den høyeffektive luftkjølingen nå også brukes ved motorytelser over 250 kW og med leveringsmengder på opp til 57 m³/min. I tillegg har anleggene alle fordelene ved moderne systemkomponenter for energisparende og kostnadsoptimert trykkluftforsyning.

Last ned bilde 1 (JPG, 849 KB)