i.HOC feiret verdenspremiere

i.HOC heter den nye rotasjonstørkeren for oljefrie skruekompressorer fra Kaeser. Den leverer sikker og stabil trykkluft med trykkduggpunkter ned til minus 30 °C, også ved krevende omgivelser.

Skruekompressor i.HOC
i.HOC leverer pålitelig og stabil trykkluft med trykkduggpunkter ned til minus 30°C.

i.HOC står for "integrated heat of compression dryer". Det betyr at varmen som oppstår ved trykkluftkomprimeringen, blir brukt til regenerering av tørkemiddelet. Varmemengden er på en måte gratis tilgjengelig da det ikke kreves ytterligere energi til å drive tørkeprosessen. Resultatet er høy effektivitet ved tørking og lave energiutgifter, også ved variable leveringsmengder.

I motsetning til systemer som allerede finnes på markedet, benytter i.HOC hele varmemengden. På denne måten kan det sikkert genereres lave trykkduggpunkter også under krevende forhold, som lavt trykk, høye temperaturer eller lav utnyttelse. Det er den effektive og regulerbare radialviften som gjør dette mulig. Den kompenserer trykktapet i tørkeprosessen og tilpasser alltid automatisk tørkeprosessen til endrede driftsforhold.

Hele forløpet styres av den integrerte kompressorstyringen Sigma Control 2. Denne regulerer blant annet radialviften og drevet til rotasjonstørkeren i.HOC. Uavhengig av driftsbetingelsene eller nødvendig leveringsmengde vil den automatiske tilpasningen sørge for at trykkduggpunkter fra minus 20 °C og opp til 30 °C blir nådd på en sikker og stabil måte.

Den kompakte konstruksjonen av anlegget gir ikke bare en enkel og kostnadsbesparende installasjon. Den gir også optimale vedlikeholdsbetingelser og krever relativt liten plass.

Kaesers i.HOC system gir imponerende varmegjennvinningsnivåer. Fullstrømregenererings prosessen ved vannkjølte oljefrie skruekompressorer gjør at kjøleren kan brukes til varmegjennvinningsformål. Slik unngås varmetapet som har oppstått i tidligere systemer på grunn av separate kjøletørkere. Det vil si at man sparer de energikostnadene som ellers måtte brukes til å produsere prosessvarme eller oppvarming.

07. 07 14 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Skruekompressor i.HOC

i.HOC leverer pålitelig og stabil trykkluft med trykkduggpunkter ned til minus 30°C.

Last ned bilde 1 (JPG, 1.37 MB)