Aquamat optimerer etterbehandlingen av trykkluftkondensat

Ved fremstilling av trykkluft dannes det nødvendigvis kondensat. Avhengig av drifts- og omgivelsesbetingelser er dette i større eller mindre grad forurenset med olje og smusspartikler. Trykkluftkondensatet må derfor etterbehandles på miljøriktig måte før den slippes ut i avløpssystemet. Den optimerte Aquamat-utskilleren løser denne oppgaven på en meget sikker og kostnadsgunstig måte.

Utskilleren Aquamat for trykkluftetterbehandling
De nye Aquamat-utskillerne gir en særdeles driftssikker og kostnadsgunstig etterbehandling av trykkluftkondensat. De gjør at man kan spare omkring 90 prosent av utgiftene ved å la en spesialbedrift ta hånd om kondensatet.

For å få et trykkluftkondensat som kan slippes ut i avløpssystemet er det nødvendig med en fagmessig etterbehandling av kondensatet som lever opp til kravene i gjeldende regelverk. Den kostnadsgunstigste løsningen for trykkluftbrukere er å ta hånd om denne etterbehandlingen selv. De nye enhetene i Aquamat-serien, CF 9, 19, 38 og 75 er utviklet og konstruert nettopp med tanke på dette. Med disse sparer man omkring 90 prosent av utgiftene ved å la en spesialbedrift ta hånd om kondensatet. Enhetene i CF-serien er godkjent for både mineraloljer og syntetiske oljer, og kondensat fra både skrue- og stempelkompresorer, slik at de er universelt anvendbare. De er sertifisert og testet av instituttet for byggeteknikk i Berlin, og sørger for en etterbehandling etter «dagens tekniske standard». For brukeren betyr dette både optimal teknisk og rettslig sikkerhet.

Utskillernes funksjonsmåte er både effektiv og driftssikker: Kondensatet som tilføres Aquamat-enheten under trykk føres via et trykkavlastningskammer til en utskillingsbeholder uten å virvles opp. Her holdes grove smusspartikler tilbake, og oljen flyter opp på toppen av væsken, og føres til en overløpssikker oppsamlingsbeholder. Etter denne forrensingen passerer kondensatet gjennom filtertrinnet. Et forfilter som gjennomstrømmes fra innsiden og utover holder tilbake gjenværende oljedråper. Den siste resten av olje holdes deretter tilbake i hovedfilterpatronen. Igjen blir et filtrat av vann som kan slippes ut i avløpssystemet, og som renner ut av Aquamat-enheten via et avløp. Materialet som må avfallshåndteres er redusert til en brøkdel av den opprinnelige mengden: den utskilte oljen og filterpatronene (etter endt standtid).

Et viktig årsak til Aquamat-utskillernes driftssikkerhet er det nyutviklede trykkavlastningskammeret og den overløpssikre oljeoppsamlingsbeholderen. Det optimerte filtermaterialet (bedre enn alminnelige aktivkullfiltre) gir bedre effekt og ikke minst lengre vedlikeholdsintervaller. Patronutførelsen gjør i tillegg vedlikehold og avfallshåndtering lettere. Alt etter behov (kompressortype, anvendt olje og klimasone) kan man velge mellom nye Aquamat-modeller for leveringsmengder på opp til 45 m³/min.

04. 04 08 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Utskilleren Aquamat for trykkluftetterbehandling

De nye Aquamat-utskillerne gir en særdeles driftssikker og kostnadsgunstig etterbehandling av trykkluftkondensat. De gjør at man kan spare omkring 90 prosent av utgiftene ved å la en spesialbedrift ta hånd om kondensatet.

Last ned bilde 1 (JPG, 164 KB)