Sigma Smart Air: Presis og pålitelig!

Sigma Smart Air er et servicetilbud som gir forutsigbart vedlikehold. Forutsetningen er et intelligent trykkluftanlegg.

Sigma Smart Air
Kaeser Sigma Smart Air er pålitelig og gir en presis service ved kostnader som aldri har vært lavere.

Sigma Smart Air er langt mer enn vanlig service av trykkluftsystemer. Fram til nå har service blitt utført i faste tidsintervaller eller spontant etter ønske fra kunden. Da er det alltid en risiko for at servicen kommer for tidlig eller for sent i henhold til faktisk driftstid. Begge deler medfører ekstra kostnader for brukeren.

Med Sigma Smart Air tilbyr Kaeser en tjeneste som både gir forutsigbart vedlikehold (predictive maintenance), maksimal energieffektivitet og tilgjengelig trykkluftforsyning i en grad som ikke har vært mulig tidligere. Forutsetningen er at trykkluftstasjonen er «intelligent». Med dette menes at den er koblet til Sigma Network via Ethernet og at den styres av styringen Sigma Air Manager 4.0. Bare på denne måten er trykkluftanleggets drifts-, service og energidata tilgjengelige i nåtid.

For Sigma Smart Air kombineres denne datastyringen i nåtid med ekspertise og forutsigbar service. Dermed er det mulig å tilby maksimal trykkluftforsyning sammen med lave livssykluskostnader.

Hva er prinsippet bak Sigma Smart Air?

En strukturmodell kobler sammen den fysiske verdenen med den virtuelle verdenen. Hvert enkelt trykkluftanlegg får dermed en digital tvilling avhengig av brukerens behov. Siden driftsdataene er tilgjengelige i sanntid, er det alltid mulig å vurdere trykkluftanleggets tilstand. Mulige feil kan dermed identifiseres på forhånd, og nødvendige tiltak kan automatisk settes inn. Dette reduserer kostnadene ved trykkluftproduksjonen betraktelig, mens trykklufttilgjengeligheten øker.

Vedlikehold utføres dessuten ved behov og ved ideelt tidspunkt. Dette reduserer kostnadene ved investeringer, opplæring, logistikk, vedlikehold og eget personale. Dessuten sørger Sigma Smart Air for maksimal kostnadsoversikt gjennom hele livssyklusen.

Sigma Smart Air omfatter også visning av referansetall som servicekostnader, reservegrad og spesifikk effekt. Energi- og livssyklusledelse av trykkluftstasjonen gjennom hele livssyklusen. Alltid aktuelle energidata og referansetall fra ett og samme sted danner grunnlaget for energistyring i henhold til ISO 50001.

12. 04 17 , Ettertrykk er gratis, eksemplar ønskes tilsendt.

Nedlastninger for artikkel
Sigma Smart Air

Kaeser Sigma Smart Air er pålitelig og gir en presis service ved kostnader som aldri har vært lavere.

Sigma Air Manager 4.0 betjeningselement

Sigma Air Manager 4.0 er en forutsetning for at Sigma Smart Air kan benyttes.

Last ned bilde 1 (JPG, 463 KB)