Finansiering

Teknikkens nyeste standard – uten investeringskostnader.

Ønsker du ikke å bære kostnadene for store investeringer i produksjonsanleggene, men vil likevel at driftsutstyret alltid skal ha teknikkens nyeste standard? Da kan vi sammen med finansieringspartnerne våre tilby deg muligheten til å finansiere stasjonære kompressorer og produksjonskomponenter samt transportable kompressorer. Bare ta kontakt med oss, vi gir deg gjerne et tilbud som er skreddersydd for dine behov.

Fordeler

  • Planleggingssikkerhet:
    Du kan planlegge kostnadene dine forutsigbart og nøyaktig.
  • Fra faste kostnader til variable kostnader:
    Likviditeten din bevares.
  • Høy kvalitet og effektivitet:
    Driftsutstyret har alltid nyeste tekniske standard