Stempelkompressorer

Spesialistene for behovssvingninger

Optimal innkoblingstid for en stempelkompressor ligger mellom 60 og 70 %. Når det er svigninger i behovet til bedriften er skruekompressorene fra Kaeser det riktige valget. Gjelder spesielt for håndverksbedrifter, verksteder og småindustri.

Stempelkompressorer som boostere kan øke et eksisterende nettrykk opp til 45 bar.


Oversikt over våre stempelkompressorerMobile stempelkompressorer

Transportable stempelkompressorer fra KAESER

De små stempelkompressorene er designet for byggeplassen eller for små håndverksbedrifter.

 • i.Comp med trykk opp til 11 bar
 • I seriene PREMIUM-eller CLASSIC
 • Innsugsvolum mellom 130 og 660 l/min, 10 til 25 bar

Hurtiginnstigning

Stasjonære stempelkompressorer

Stasjonære stempelkompressorer

Stasjonære stempelkompressorer benyttes i verksteder og i industrien.

 • Utallige varianter og effektstørrelser
 • Oljesmurt eller oljefri (OILFREE)
 • Innsugsvolum mellom 59 og 1400 l/min, 7, 10, 15 eller 35 bar

Hurtiginnstigning

Komplette anlegg

Komplette stempelkompressoranlegg

Komplettanleggene AIRBOX og AIRCENTER arbeider med tørrkomprimerende stempelkompressorer (OILFREE) og benyttes overalt hvor det er krav til ren trykkluft.

 • Tilkoblingsklar og stillegående
 • Egnet til laboratorier, farmaindustri, drikkevare- og næringsmiddelindustrien
 • Kapasitet fra 0,25 til 0,90 m³/min, 7, 10 eller 12,5 bar

Hurtiginnstigning
Komplette anlegg

Booster

Stempelkompressorer – booster

Boostere øker tilgjengelig nettrykk partielt.

 • Som enkeltkomponenter eller komplett system
 • For kontinuerlig høytrykk opptil 45¬bar
 • Et program for ethvert behov

Hurtiginnstigning

OEM

Eksempel på oppbygging av en OEM-trykkluftstasjon

Fra analyse til ferdig anlegg – måltilpassede trykkluftstasjoner for bruk i industrien

 • Optimal integrasjon av trykkluftforsyningen i hele systemet
 • Trykkluftstasjoner med industrikompressorer fra Kaeser av tysk kvalitet
 • Fra spesialfarge eller spesialmaskin – Kaeser oppfyller alle individuelle behov

Hurtiginnstigning
OEM