Energibesparende SECOTEC-kjøletørke fra 10,5 til 34 m³/min

Kompakte, energibesparende kjøletørkere takket være et kuldemagasinering

SECOTEC – seriene TE og TF (*) – har lenge stått for høykvalitets KAESER kjøletørkere med industrikvalitet. De gir stabile og pålitelige trykkduggpunkter og lave livssykluskostnader.

Det innovative,  kuldemagasin-varmevekslersystemet SECOPACK LS og styringen SIGMA CONTROL SMART setter nye standarder når det gjelder energieffektivitet, plassbehov og betjeningsvennlighet.

 • Korrosjonsbestandig trykkluftrør og varmeveksler av aluminium (kondensator og SECOPACK LS) sørger for meget lang levetid.
 • Med standard Modbus TCP-kommunikasjonsmodul til integrering i SIGMA NETWORK.

Fordeler

 • Energibesparelse:
  Kjøletørkere i serien SECOTEC TE og TF trenger mindre enn 97 W elektrisk effekt per m³/min trykkluft (ISO 7183 A1). Reguleringen av energibesparelse gjør at overflødig kjøleeffekt i dellastdrift mellomlagres i det termiske magasinet og hentes ut til tørking uten strømforbruk. Det raskt responsive varmevekslersystemet SECOPACK LS sikrer til enhver tid stabile trykkduggpunkter.
 • Intuitiv betjening:
  Den elektroniske styringen SIGMA CONTROL SMART er meget enkel å betjene. Meldingsminne, individuell driftstimeteller og vedlikeholdstidsur for komponentene sørger effektiv kontroll og analyse av driftsdataene. Potensialfrie kontakter og en Modbus TCP-kommunikasjonsmodul brukes til enkel nettverksoppbygning med overordnede maskinstyringer, slik som SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Kompakt optimalisert:
  Magasinområdet i det innovative varmevekslersystemet SECOPACK LS er fylt med et fasevekslingsmateriale. Materialets tydelig høyere termiske lagringstetthet betyr at 98 % mindre lagringskapasitet er nødvendig for å oppnå samme kapasitet som konvensjonelle lagringsmedier. Den imponerende lagringskapasiteten sørger ikke bare for stabile trykkduggpunkter, men også for redusert plassbehov. Optimale strømningsveier reduserer trykktap og bidrar til høy energieffektivitet for SECOTEC-tørken.

* Denne kjøletørkerserien inneholder den fluoriserte drivhusgassen R--513A.

 

Produktdetaljer

Reduser livssykluskostnadene!
KAESERs livssyklusledelse

Takket være intervallregulering og høy lagringstetthet bruker den nye generasjonen kjøletørkere SECOTEC, nesten uavhengig av utnyttelsen, mindre enn 97 W per m³/min trykkluft som skal tørkes (ISO 7183 A1).

I motsetning til konvensjonelle kjøletørkere, går den overskytende kjøleeffekten ikke tapt, men blir brukt til å avkjøle det termiske magasinet. Når det er avkjølt, leverer den kulde til tørking av trykkluft. Da er det ikke behov for elektrisk energi.

Videre krever det nye designkonseptet svært lite vedlikehold og gir en rask, enkel og sikker drift.


Ønsker du mer informasjon om hvordan Kaeser reduserer livssykluskostnadene?

SECOTEC – energibesparelse for alle sesonger

Belastningen på en kjøletørker avhenger ikke bare av størrelsen på trykkvolumstrømmen som skal tørkes (grå overflate), men enda mer av hvor mye vann den innkommende trykkluften inneholder. Stiger temperaturen, vil mengden øke. Derfor blir kjøletørkere spesielt hardt belastet (gul kurve) ved høye omgivelsestemperaturer, som f.eks. om sommeren.

Når temperaturene synker om vinteren (turkis kurve), avtar også arbeidsbelastningen til kjøletørkerne. For å oppnå et stabilt trykkduggpunkt ved alle disse svingningene, må det sørges for at kjøletørken alltid er beregnet på toppbelastningen som oppstår under drift pluss en tilstrekkelig reserve.

Bortsett fra disse svingningene i kapasiteten og temperaturen, arbeider kjøletørkerne stadig i belastningsområdet mellom 0 og 100 %. Siden magasinreguleringen SECOTEC sørger for behovstilpasset energibruk i hele dette belastningsområdet, blir resultatet betydelige besparelser.

Strømsparende effekt
Maksimal energibesparelse takket være magasinregulering
Maksimal energibesparelse ved hjelp av SECOTECs magasinregulering

Utnyttelsen av kjøletørkere svinger stadig mellom 0 og 100 %. I motsetning til konvensjonelle delbelastningsregulatorer tilpasser SECOTECs magasinregulering seg nøyaktig til det elektriske effektbehovet i alle belastningsfaser.

Sammenlignet med kjøletørkere med varmgass-bypass-regulering ved en gjennomsnittlig utnyttelse på 40 % sparer kjøletørkeren SECOTEC dermed nesten 60 % av strømkostnadene.

I forhold til konvensjonelle metoder er kjølemagasinet i kjøletørkeren SECOTEC alltid kaldt. Dermed tørkes trykkluften effektivt også i startfasene. Isoleringen i magasinet bidrar også til et minimalt energiforbruk. Trykklufttørkingen med SECOTEC-kjøletørkerne utføres ikke bare svært energieffektivt, men også på en meget skånsom driftsmåte takket være den høye lagringskapasiteten.

Optimal kjøletørke med skånsom drift
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC kjøletørkere oppnår effektivt et stabilt trykkduggpunkt på opptil +3 °C ved full belastning. Også under delvis belastning er trykkduggpunktet betydelig mer stabilt enn konvensjonelle kjøletørkere, takket være den lave svingingsbredden. 

Med vekslende driftsmoduser og uten ekstra kjølemagasin bruker konvensjonelle kjøletørkere materialet i varmeveksleren som kjølemagasin. Kjølekompressor og viftemotor i denne kjølekretsen må derfor kobles til og fra betydelig oftere for å gi den nødvendige kjølekapasiteten. 

For å redusere koblingshyppighet og slitasje kobles kjølekretsen derfor ofte først inn igjen ved betydelig høyere trykkduggpunkter. De resulterende trykkduggpunktsvingningene forverrer tørkeresultatet. Dette er risikabelt, da korrosjon kan begynne ved en relativ trykkluftfuktighet på mer enn 40 % i stedet for når kondensen oppstår. 

SECOTEC-kjøletørkeren jobber på den annen side spesielt skånsomt på materialer, takket være den høye kjølelagringskapasiteten. Hvis magasinet er ladet, kan kjølekompressoren og luftemotoren forbli frakoblet vesentlig lengre, uten at stabiliteten til trykkduggpunktet blir påvirket.

Komponenter

Kjølekrets

Kjølekrets som består av

 • stempelkompressor
 • kondensator med mikrokanaler av aluminium og vifte
 • Sikkerhetstrykkvokter
 • Kjølesamler
 • Filtertørke
 • Termostatisk ekspansjonsventil
 • varmevekslersystem av aluminium SECOPACK LS
 • temperatur- og trykkomformer

SECOPACK LS

 • luft/luft- og luft/kjølemiddel-varmeveksler i blokk-konstruksjon av aluminium
 • integrert lagringsområde med fasevekslingsmedium
 • Kondensatavleder
 • varmeisolasjon

SIGMA CONTROL SMART

SIGMA CONTROL SMART: elektronisk styring med fargedisplay
 • elektronisk styring med fargedisplay
 • språknøytral menyføring
 • trendindikator for duggpunkt
 • R&I-skjema med aktuelle driftsdata og meldinger
 • meldingsminne
 • driftstimeteller
 • vedlikeholdstidsur

Potensialfri kontakter

 • driftsmeldingene «Feil» og «Kjølemiddelkompressor kjører» 
 • varselmeldingene «Vedlikehold/advarsel» og «Høyt trykkduggpunkt»
 • driftstimeteller
 • vedlikeholdstidsur

Kondensatdrenering

 • Elektronisk styrt kondensatavleder ECO-DRAIN 31 Vario med kuleventil i kondensatinnløpet inkl. isolering av kalde overflater

Hus

 • Pulverbelagt hus
 • avtakbart panel sikrer enkel elektrisk tilkobling
 • effektiv rengjøring av kondensatoren
 • avtakbart sidepanel for sentral tilgang til innvendige rom
 • Maskinføtter

Tilkoblinger

 • Korrosjonsbestandig trykkluftrør
 • skottkobling for tilkobling av den eksterne kondensatledningen
 • skottkobling for nettilkobling på bakveggen (plateutsnitt i taksystemet for alternativ tilkobling ovenfra)

Elektrisk anlegg

 • Elektrisk utrustning og kontroll iht. EN 60204-1 «Maskinsikkerhet»
 • Beskyttelsesklasse for koblingsskap IP 54

Tilleggsutstyr og tilbehør

 • Kjøletørke for bruk i omgivelsestemperaturer opp til 50 °C
 • Vannkjølt kjøletørke (TF-serien)
 • Trykklufttilkobling til venstre (TF-serien)
 • Rørsett for utskifting av TF 173, 203, 251 (montert på fabrikken) (TF-serien)
 • maskinføtter som kan skrus fast
 • integrert transformator for primærspenning 200–440 V
 • integrert transformator for primærspenning 500 V / 3 Ph / 50 Hz og 575 V / 3 Ph / 60 Hz
 • silikonfri utførelse (VW-fabrikknorm 3.10.7)
 • Kommunikasjonsmodulen Modbus TCP
SECOTEC – Industrie 4.0 er klar!
Gjengivelse av en fareanvisning i flytskjemaet på SIGMA AIR MANAGER 4.0

Med  kommunikasjonsmodulen Modbus TCP kan SECOTEC-kjøletørken enkelt kobles til SIGMA NETWORK. Alle vesentlige driftsparametre og -meldinger blir dermed tilgjengelig i sanntid.

Dette muliggjør omfattende systemovervåking av hele trykkluftstasjonen, og oppretter et grunnlag for behovstilpasset, preventivt vedlikehold.
Resultatet er maksimal tilgjengelighet med minimale kostnader.

I tillegg får du med SIGMA AIR MANAGER 4.0 en omfattende oversikt over vesentlige bedriftsparametre for kjøletørken. Advarsler og alarmer blir gjengitt i flytskjemaet til trykkluftstasjonen. Viktige driftsparametre og meldingstekster vises klart og tydelig med et klikk på koblingssymbolet til tørkeren.

SECOPACK LS – den effektive byggesteinen
Tverrsnitt av et SECOPACK varmevekslersystem
 1. Trykkluftinngang
 2. Kondensatutskiller
 3. Kjølemiddelinntak (kaldt)
 4. Kjølemiddeluttak (varmt)
 5. Varmetransport
 6. Trykkluftutløp

Kjøletørkere i serien SECOTEC TE og TF er utstyrt med det nyskapende varmevekslersystemet SECOPACK LS. Det latente varmemagasinet er fylt med et fasevekslingsmateriale. Trykkluft varmer opp materialet til det smelter (tømming av magasinet). Samtidig absorberes latent smeltevarme. Den er vesentlig høyere enn varmen som kan tas opp med den vanlige, spesifikke varmekapasiteten (uten faseveksling). Dermed har det latente varmemagasinet i seriene TE og TF betydelig høyere lagringstetthet, og sparer ved samme kapasitet 98 % av lagringsmaterialet til konvensjonelle varmemagasiner.

Resultatet er høy lagringskapasitet for stabile trykkduggpunkter og en materialskånende driftsmåte med betydelig redusert plassbehov.

Nyskapende regulering med Storage Plus og faseveksling
SECOTEC: Nyskapende regulering med Storage Plus og faseveksling
 1. Kompressoren stiller kaldt kjølemiddel til rådighet for tørking av trykkluft og avkjøling av magasinet.
 2. Lagringsmediet fryser ved konstant temperatur og fører dermed bort en stor varmemengde via kjølemiddelet.
 3. Kjølemiddelet kjøler lagringsmediet videre ned fram til utkoblingspunktet.
 4. Kjølekompressoren slås av.
 1. Lagringsmediet leverer kulde til tørking av trykkluft og varmes opp.
 2. Lagringsmediet smelter ved konstant temperatur og tar dermed opp en stor varmemengde fra den fuktige trykkluften.
 3. Lagringsmediet varmes opp helt til kompressoren kobles inn.
Oppbygging og funksjon
Oppbyggingsskjema for SECOTEC TF
 1. Trykkluftinntak
 2. Varmevekslersystemet SECOPACK LS
 3. Trykkluftutløp
 4. Kondensatutskiller
 5. Kondensatavleder ECO-DRAIN
 6. Kjølemiddelkompressor
 1. Mikrokanalkondensator
 2. Vifte
 3. Filtertørke
 4. Kjølemiddel
 5. Ekspansjonsventil
Tekniske data TE

Grunnutførelse

ModellTE 102 TE 122 TE 142
Volumstrøm m³/min 11,5 12,5 15,5
Trykktap bar 0,11 0,13 0,14
Elektrisk effektforbruk ved 50 % vol. kW 0,5 0,52 0,77
Elektrisk effektforbruk ved 100 % vol. kW 1,08 1,12 1,51
Drifts­overtrykk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivelsestemperatur °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
inngangstemperatur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Vekt kg 229 230 249
Dimensjoner
B x D x H mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
Trykkluft­tilkoblingG 2 G 2 G 2
Tilkobling kondensatdreneringG ¼ G ¼ G ¼
Elektrisk forsyning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KjølemiddelR-513A R-513A R-513A
Vekt for kjølemiddel som CO2-ekvivalent t 0,95 0,98 0,98
Drivhuspotensiale631 631 631
Vekt kjølemiddel kg 1,5 1,55 1,55

Tekniske data TF

Grunnutførelse

ModellTF 174 TF 230 TF 280
Volumstrøm m³/min 17 23 28
Trykktap bar 0,13 0,15 0,19
Elektrisk effektforbruk ved 50 % vol. kW 0,79 0,97 1,11
Elektrisk effektforbruk ved 100 % vol. kW 1,61 2,2 2,45
Drifts­overtrykk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivelsestemperatur °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
inngangstemperatur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Vekt kg 345 375 395
Dimensjoner
B x D x H mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
Trykkluft­tilkoblingDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Tilkobling kondensatdreneringG ¼ G ¼ G ¼
Elektrisk forsyning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KjølemiddelR-513A R-513A R-513A
Vekt for kjølemiddel som CO2-ekvivalent t 1,77 1,83 2,15
Drivhuspotensiale631 631 631
Vekt kjølemiddel kg 2,8 2,9 3,4

ModellTF 340
Volumstrøm m³/min 34
Trykktap bar 0,17
Elektrisk effektforbruk ved 50 % vol. kW 1,29
Elektrisk effektforbruk ved 100 % vol. kW 2,87
Drifts­overtrykk bar 3 - 16
Omgivelsestemperatur °C 3 - 45
inngangstemperatur °C 3 - 60
Vekt kg 420
Dimensjoner
B x D x H mm
835 x 1.230 x 2.000
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN
Tilkobling kondensatdreneringG ¼
Elektrisk forsyning400 V / 3 / 50 Hz
KjølemiddelR-513A
Vekt for kjølemiddel som CO2-ekvivalent t 2,84
Drivhuspotensiale631
Vekt kjølemiddel kg 4,5