Etterkjøler/varmeveksler for blåsemaskiner

De passer perfekt: Etterkjøler/varmeveksler for Kaeser blåsemaskiner

Etterkjølere/varmevekslere fra Kaeser er spesielt tilpasset bruk med Kaeser blåsemaskiner. De brukes overalt hvor prosessluften ikke må overskride en viss temperatur. I tillegg kan varmeenergi også gjenvinnes med etterkjølere/varmevekslere. 

Kaeser tilbyr to kjølekonsepter for etterkjøling:

 • Til bruk ved kjølig omgivelsesluft og uten tilgang til vann: kjøling med luft (tverrstrømvarmeveksler, ACA-serien).
 • For å oppnå svært lave temperaturer: kjøling med vann (rørvarmeveksler, WRN-serien).
Den oppvarmede kjøleluften kan brukes til oppvarming av haller/lager. F.eks. kan det oppvarmede kjølevannet fra renseanlegg brukes til tørking av slam.

Fordeler

 • All energi blir ledet videre:
  Våre etterkjølere/varmevekslere er spesielt konstruert for Kaeser blåsemaskiner. Slik oppstår det nesten ingen strømnings- eller trykktap, og hele energimengden kan brukes videre.
 • Riktig etterkjøler/varmeveksler for ethvert behov:
  Vi finner den riktige etterkjøleren/varmeveksleren for ditt trykkluftbehov og de påkrevde temperaturene. For deg betyr dette høyere effektivitet og lengre levetid.
 • Beskyttelse av temperaturømfintlig løst materiale:
  Du kan stole på at etterkjølerne/varmevekslerne fra Kaeser reduserer lufttemperaturen på en pålitelig måte. Temperaturømfintlig løst materiale som bakeblandinger, dyrefôr eller plastgranulat beholder kvaliteten. 
 

Produktdetaljer

Sammenligning av luft- og vannkjøling

Serie Kjølevæske Kjølepotensial Maks. luftgjennomstrømning Maks. overtrykk
ACA Luft Fra 150 °C til 10 °C over omgivelsestemperatur 30 Nm³/min 1 barÜ
WRN Vann Fra 160 °C til mindre enn 30 °C 150 Nm³/min 1 barÜ