Oljesmurte stempelkompressorer med industrikvalitet: Seriene KCCD og KCD

Ukomplisert og med lang levetid

Oljesmurte kompressorer genererer høyt trykk og høy kapasitet for industribruk. Skadelige gasser i luften blir vasket utvia smøremiddelet. Kaeser tilbyr oljesmurte stempelkompressorer med to ulike design:

  • for høy feilsikring: Doble anlegg som består av to aggregater og en trykkluftbeholder
  • for integrasjon i individuelle eller eksisterende anlegg: Aggregater for innbygging

Kompressorblokkene har følgende leveringsmengde:

  • Trykk: 10/35 bar
  • Kapasitet: 60–1400 l/min

Dine fordeler:

  • Lengre levetid takket være lave turtall:
    Turtall på kun 1500 1/min sørger for det lave energiforbruket for våre kompressorer. Dessuten holder de lengre.
  • Gir full uttelling fra første driftstime:
    Her får du full effekt fra første driftstime, og slik fortsetter det ut levetiden.
Økonomisk på alle nivåer
Livsløpskostnader

Ved framstillingen av produktene våre legger vi vekt på pålitelighet, lang levetid, redusert behov for vedlikehold og fleksibel bruk. Dette gir økonomisk lønnsomme produkter og fornøyde kunder.

 

Produktdetaljer

Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: