Kondensatetterbehandling: AQUAMAT


Rent avløpsvann helt ukomplisert

All kompressorkondensat inneholder vanligvis spor av olje. For å beskytte grunnvannet finnes det som oftest lovforskrifter som krever overholdelse av et maksimalt oljeinnhold før kondensat kan slippes ut i avløpet som avløpsvann.

AQUAMAT olje-/vannutskiller skiller ut olje, og er godkjent av det tyske instituttet for konstruksjonsteknikk (DIBt). Den hjelper deg å etterbehandle kondensat i samsvar med loven direkte på bruksstedet og uten energiforbruk.

Ved spesielle installasjonsbehov tilbyr vi elektronisk nivåmelder, godkjent oljeoppsamler samt frostbeskyttet oppvarming. Spesielle kondensatfordelere er tilgjengelig slik at det er mulig å parallellkoble flere utskillere med samme kondensatbelastning. 

Fordeler

 • Du sparer 90 % av deponeringskostnadene:
  Det er dyt å få fagersoner til å hent e g etterbehandling av kondensatet ditt utført av fagpersoner er dyrt. Ved å bruke en AQUAMAT vil kun en liten restmengde av skadelige stoffer måtte sendes til deponering, og du sparer dermed rundt 90 % av de vanlige deponeringskostnadene.
 • Lang levetid på filtrene:
  Alle CF-modeller bruker kraftige kunstfiberfiltre med meget høy opptakskapasitet (ikke aktivkull). Fra modell CF9 er filtrene koblet foran et område der oljen som stiger til overflaten blir ført via et overløp til en ekstern oppsamlingsbeholder. Dette avlaster filteret og forlenger i tillegg vedlikeholdsintervallet.
 • Enkel håndtering:
  Kvaliteten til det rensede avløpsvannet kontrollerer du enkelt visuelt ved hjelp av et referanseturbiditetssett. Modellene med hovedfilterpatron er spesielt brukervennlige. De kan trekkes ut ved hjelp av bøylehåndtakene og henges opp i disse slik at de kan dryppe av seg. Det er rent og ukomplisert.
Oversikt over systemets lønnsomhet

Ved hjelp av innsparinger på rundt 90 % av de vanlige kostnadene for kondensatavhending lønner AQUAMAT seg ikke bare i løpet av kort tid, men yter også et viktig bidrag til varig kostnadsbalanse for hele anlegget – et aspekt som spiller en ganske sentral rolle for KAESER.

 

Produktdetaljer

Oppbygging
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT – struktur
 1. Trykkavlastningskammer
 2. Separatorbeholder for forutskilling
 3. Uttakbar beholder
 4. Oljeoppsamlingsbeholder
 5. Forfilter
 6. Hovedfilterpatron
 7. Vannutløp
 8. Utløp for referanseturbiditets-test
Integrering i trykkluftanlegget
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT
 1. Kompressor
 2. Trykkluftbeholder med ECO-DRAIN
 3. Kjøletørke med ECO-DRAIN
 4. Trykkluftfilter med ECO-DRAIN
 1. AQUAMAT kondensatetterbehandling
 2. Elektronisk trykkholdesystem DHS
 3. Trykkluftnett
Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: