Trykkluftstyringssystem – SIGMA AIR MANAGER 4.0

Styring av trykkluftstasjoner for optimal effektivitet

Adaptiv, effektiv og integrert behovsorientert trykkluftstyring med SIGMA AIR MANAGER 4.0
Trykkluftstyringssystem dirigerer driften av flere kompressorer, tørkere eller filtre for uovertruffen lønnsomhet. 

Det patenterte, simulasjonsbaserte optimaliseringsforløpet formidler fremtidige behov på grunnlag av tidligere trykkluftforbruk. Nå er du ikke lengre avhengig av et smalt trykkbånd, men kan i stedet oppnå fortløpende optimal drift av trykkluftstasjonen. Energisparing har aldri vært enklere. 

Integreringen av trykkluftstasjonens komponenter i en intelligent overordnet styring i KAESER SIGMA NETWORK gjør at du kan benytte deg av omfattende overvåking og energistyring samt forebyggende vedlikeholdstiltak. Dette minimerer nedetid og maksimerer produksjonsytelsen.

Dine fordeler

  • Behovsorientert trykkluftstyring
  • Adaptiv optimalisering av trykkluftstasjonen din
  • Mer oversikt, mer kontroll, mindre svikt

Tilgjengelighet

Med SIGMA AIR MANAGER 4.0 blir det lekende lett å organisere servicearbeid. Den sentrale behandlingen av driftsdataene til trykkluftstasjonen sikrer permanent oversikt over anleggenes vedlikeholdstilstand. Dermed kan du fastsette optimale og fremtidsrettede serviceintervaller.

Overvåking

SIGMA AIR MANAGER 4.0 gir deg muligheten for omfattende overvåking av trykkluftstasjonen. Til dette blir driftsdata registrert, arkivert og visualisert. Med den komplette overvåkingen av stasjonsparametrene kan du se feil tidlig og korrigere dem umiddelbart.

Rapportering

SIGMA AIR MANAGER 4.0 registrerer, arkiverer og behandler driftsdata fra trykkluftstasjonen og støtter samtidig aktivt energistyringen iht. ISO 50001. De påkrevde referansetallene vises, evalueres og sammenstilles automatisk i en rapport.

Integrering

Med SIGMA AIR MANAGER 4.0 kan du digitalisere trykkluftstasjonen allerede i dag. Den fungerer som et sentralt knutepunkt ved å sammenknytte alle stasjonskomponenter via det sikre KAESER SIGMA NETWORK. Driftsdata samles inn sentralt og kan integreres i tilgjengelig ledeteknikk. Kommunikasjon via Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, ProfiBus, Modbus RTU og fremtidssikring også via OPC UA.

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0 i detalj

Optimaliseringsforløp

SIGMA AIR MANAGER 4.0 formidler fremtidige behov på grunnlag av trykkluftforbruksforløpet. Det patenterte, simuleringsbaserte optimaliseringsforløpet kan, på grunnlag av dette behovet, komponentenes spesifikasjoner og kunnskap om anleggs- og systemfunksjon, brukes til å ta de mest effektive og fremtidsrettede avgjørelsene angående kobling.

Overordnet styring SIGMA AIR MANAGER 4.0 fra KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Industrielle bruksområder stiller spesielle krav til kommunikasjon, også mellom maskiner. Den må være robust og enkel å håndtere på stedet og fortsatt være kompatibel over hele verden. Den må være rask og sikker for transport av store datamengder og dataintegritet samt ha nødvendige sanntidsegenskaper som kreves av prosessen. KAESER SIGMA NETWORK oppfyller alle disse kravene og tilbyr mye mer.

KAESER SIGMA NETWORK og trykkluftstyringssystem SIGMA AIR MANAGER 4.0 danner en perfekt koordinert og sikker infrastruktur for vedlikehold i sammenheng med Industrie 4.0: Dersom brukeren ønsker det, kan driftsdataene fra trykkluftsystemet overføres sikkert via en bredbåndsforbindelse til KAESER DATA CENTER.

Denne kombinasjonen av fjerndiagnose og behovsorientert, forebyggende vedlikehold gir høy forsyningssikkerhet og effektivitet for hele anlegget.

  • Ikke planlagte og planlagte driftsavbrudd (feil/vedlikehold) unngås ved å analysere driftsparametrene, som for eksempel timer i belastningsdrift og temperaturer
  • Ved å overvåke viktige driftsparametere, som for eksempel sluttemperatur for komprimering, trykkduggpunkt, differansetrykk (filter), lekkasjemengder, trykk og leveringsmengder, øker energieffektiviteten.
  • Optimalisert vedlikeholdsarbeid og færre reparasjoner reduserer vedlikeholdskostnadene med opptil 30 %
  • Optimal tilpasning av trykkluftanlegget gjennom hele livssyklusen
KAESER SIGMA NETWORK offers connection to a desktop, laptop or tablet and to your own control centre.