Energisparende SECOTEC- kjøletørke opptil 8,25 m³/min

Sensasjonell besparelse med stabilt trykkduggpunkt.

SECOTEC-kjøletørke i seriene TA–TD (*) leverer trykkluft opptil et trykkduggpunkt på 3 °C. På grunn av den meget effektive magasinreguleringen er tørkeren behovstilpasset og dermed veldig energiøkonomisk. En generøst dimensjonert kjøletørke sørger for material skånet drift og et stabilt trykkduggpunkt.

 • Enorme innsparingspotensialer ved dellastdrift og i arbeidspauser
 • Meget robust anleggskonstruksjon som krever lite vedlikehold
 • Luftkjølte utførelser for omgivelsestemperaturer opptil 43 °C

Fordeler

 • Energibesparelse:
  Takket være energispare-reguleringen kan overflødig kjøleeffekt i dellastdrift mellomlagres i det termiske magasinet og hentes ut til tørking uten strømforbruk.
 • Alltid pålitelig:
  Kjølekretsen til kjøletørkeren SECOTEC gjør det mulig å bruke tørkeren i omgivelsestamperaturer på opptil +43 °C. Den store kondensatutskilleren og den elektroniske kondensatavlederen ECO-DRAIN sørger for pålitelig fjerning av kondensatet i alle belastningsfaser. Den elektriske utførelsen oppfyller standarden EN 60204-1.
 • Meget vedlikeholdsvennlig:
  Huskonstruksjonen er optimert for å gi enkel tilgang til alle deler, og reduserer arbeidskostnadene ved vedlikehold og testing.

* Denne kjøletørkerserien inneholder den fluoriserte drivhusgassen R--513A.

Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med lover og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

SECOTEC – energibesparelse for alle sesonger

Belastningen på en kjøletørker avhenger ikke bare av størrelsen på trykkvolumstrømmen som skal tørkes (grå overflate), men enda mer av hvor mye vann den innkommende trykkluften inneholder. Stiger temperaturen, vil mengden øke. Derfor blir kjøletørkere spesielt hardt belastet (gul kurve) ved høye omgivelsestemperaturer, som f.eks. om sommeren.

Når temperaturene synker om vinteren (turkis kurve), avtar også arbeidsbelastningen til kjøletørkerne. For å oppnå et stabilt trykkduggpunkt ved alle disse svingningene, må det sørges for at kjøletørken alltid er beregnet på toppbelastningen som oppstår under drift pluss en tilstrekkelig reserve.

Bortsett fra disse svingningene i kapasiteten og temperaturen, arbeider kjøletørkerne stadig i belastningsområdet mellom 0 og 100 %. Siden magasinreguleringen SECOTEC sørger for behovstilpasset energibruk i hele dette belastningsområdet, blir resultatet betydelige besparelser.

Strømsparende effekt
Maksimal energibesparelse takket være magasinregulering
Maksimal energibesparelse ved hjelp av SECOTECs magasinregulering

Utnyttelsen av kjøletørkere svinger stadig mellom 0 og 100 %. I motsetning til konvensjonelle delbelastningsregulatorer tilpasser SECOTECs magasinregulering seg nøyaktig til det elektriske effektbehovet i alle belastningsfaser.

Sammenlignet med kjøletørkere med varmgass-bypass-regulering ved en gjennomsnittlig utnyttelse på 40 % sparer kjøletørkeren SECOTEC dermed nesten 60 % av strømkostnadene.

I forhold til konvensjonelle metoder er kjølemagasinet i kjøletørkeren SECOTEC alltid kaldt. Dermed tørkes trykkluften effektivt også i startfasene. Isoleringen i magasinet bidrar også til et minimalt energiforbruk. Trykklufttørkingen med SECOTEC-kjøletørkerne utføres ikke bare svært energieffektivt, men også på en meget skånsom driftsmåte takket være den høye lagringskapasiteten.

Optimal tørking med skånsom drift
Best tørking ved skånsom drift med SECOTEC kjøletørkere

SECOTEC-kjøletørker oppnår svært effektive og stabile trykkduggpunkter i alle belastningsfaser. Tørket trykkluft kan avkjøles inntil 3 °C (= oppnåelig trykkduggpunkt), uten at luftfuktigheten kondenseres. Trykkluftnettverket og trykkluftforbrukerne beskyttes optimalt også ved høye omgivelsestemperaturer.

Konvensjonelle kjøletørkere med vekslende driftsmoduser og uten ekstra kjølemagasin, bruker materialet i varmeveksleren som kjølemagasin. Kjølekompressor og viftemotor på denne tørketrommelen må derfor kobles til og fra mye oftere for å gi den nødvendige kjølekapasitet. For å redusere koblingshyppighet og slitasje kobles kjølekretsen derfor ofte først inn igjen ved betydelig høyere trykkduggpunkter. De resulterende trykkduggpunktsvingningene forverrer tørkeresultatet. Dette er risikabelt, da korrosjon kan begynne ved en relativ trykkluftfuktighet på mer enn 40 % i stedet for når kondensen oppstår.

På den annen side jobber SECOTEC-kjøletørken spesielt skånsomt på materialer, takket være den høye kjølelagringskapasiteten. Hvis magasinet er ladet, kan kjølekompressoren og luftemotoren forbli frakoblet vesentlig lengre, uten at stabiliteten til trykkduggpunktet blir påvirket.

Oppbygging og funksjon
SECOTECs konstruksjon og funksjon
 1. Luft- / til luft-varmeveksler
 2. Luft-/kjølemiddel-varmeveksler med kuldemagasin
 3. Kondensatutskiller
 4. Kondensatavleder (ECO-DRAIN)
 5. Kjølemiddelkompressor
 6. Kondensator
 7. Kapillar
 1. Filtertørke
 2. Høytrykksbryter
 3. Lavtrykksbryter
 4. Trykkbryter for vifte
 5. DTP trendindikator
 6. Trykkluftinnløp og -utløp
Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: