Kraftpakker opp til 23,3 m³/min

Framtidsrettet energibunt som liker det ekstreme

Våre transportable kompressorer på 10 til 20 m³ takler høye omgivelsestemperaturer på +50 °C like godt som temperaturer på under –10 °C. De er meget energibesparende og utrustet med det mest moderne innen anleggs- og motorstyring. Dette gjør dem også meget miljøvennlige.

 • Maksimumstrykk opp til 14 bar
 • Opsjon trykkluftetterbehandling
 • Opsjon Fleet Management per GPS

Dine fordeler

 • Optimert tilgjengelighet og effektivitet:
  Styringen SIGMA CONTROL MOBIL eller SIGMA CONTROL SMART optimerer trykklufttilgjengeligheten og drivstoffeffektiviteten ved hjelp av tilgang til det elektroniske motorstyringssystemet.
 • Meget miljøvennlig:
  «Low Emission Zone MOBILAIR» betyr: minimale utslipp av skadestoffer i henhold til det strenge europeiske utslippstrinnet IV (modell M125 og M171).
 • Intuitivt betjeningskonsept med kun tre taster:
  Vi i KAESER legger stor vekt på brukervennlig betjening. Du unngår derfor kostbar nedetid.
Lave livssykluskostnader sørger for høy lønnsomhet
Livsløpskostnader

Vår helhetlige tilnærming for optimal rentabilitet: Robuste komponenter, enkel betjening og vedlikehold og framtidsrettede krav til effekt og utslippsverdier.

 

Våre kraftpakker i detalj

SIGMA CONTROL MOBIL

Fremtidens kompressorstyring

SIGMA CONTROL MOBIL

SIGMA CONTROL MOBIL-styringen optimerer trykklufttilgjengeligheten og drivstoffeffektiviteten ved hjelp av tilgang til det elektroniske motorstyringssystemet. Den er støt- og vibrasjonssikker og tilsvarerbeskyttelsesklasse IP 65 for elektro.
Den har funksjoner som driftsovervåkning og nøyaktig systemdiagnose.

Enkel betjening er tidsbesparende

Takket være den selvforklarende brukerveiledningen, kan anlegget enkelt betjenes med tre taster.
Hvis det er nødvendig, kobler overvåkningsautomatikken kompressoren ut av seg selv. 

Nøyaktig trykkinnstilling sparer drivstoff

Anleggstrykket kan stilles inn med en nøyaktighet på 0,1 bar med piltastene direkte på displayet til SIGMA CONTROL mobil.
ved siden av økt fleksibilitet ved driften, betyr dette sammen med den elektroniske reguleringen av innsugningsventilen en betydelig drivstoffinnsparing, spesielt i dellastområdet.

NY! M125 – kompakt, effektiv og variabel
Serie M125 kompakt, variabel og effektiv.

Modellen M125 tilbyr en ny grad av variabel drift innen trykk!

Ett og samme anlegg kan alltid drives mellom 6 og 14 bar, takket være trinnløs trykkregulering.
Kompressoren er ideell for hammerbruk ved 7 bar med 11,5 m³/min, for strålearbeid ved en innstilling på 10 bar, for legging av fiberoptiske kabler ved 12 bar med 10,7 m³/min og for boringsbruk ved 14 bar med 9,7 m³/min.

Deutz-motoren med lavt utslipp gjør at M125 kan brukes i miljøsoner og er sertifisert iht. utslippstrinn IV (Tier 4). Selv den strenge sveitsiske luftrenhetsforordningen overholdes, takket være det innebygde standarddieselpartikkelfilteret.

Enkel og intuitiv betjening av anlegget med styringen SIGMA CONTROL MOBIL. Anleggsstyringen gir i tillegg opplysninger om driftsdata og informerer om når neste vedlikehold står for tur.

Opsjon: MOBILAIR Fleet Management

Sanntidsinformasjon via GPS

MOBILAIR Fleet Management

Takket være GPS/GSM-modemet, som er valgfritt og integreres diskret i anlegget, kan operatøren motta informasjoner online om den tekniske tilstanden hos anlegget sitt. Ved eventuelle feil melder systemet seg aktivt med en feildiagnose.
Ved siden av at antallet driftstimer og posisjon kontinuerlig aktualiseres, så hjelper systemet også med evalueringer i forbindelse med utnyttelsen av anlegget og planlegging av vedlikehold.

Tekniske data

Tekniske data og annen informasjon finner du i denne flyeren: