Varmegjenvinning: Spar opp til 96 % med energi!

En skruekompressorer omdanner 100 % av den tilførte energien til varme. Opp til 96 % av denne energien kan gjenvinnes.

Moderne skruekompressorer med helkapslet konstruksjon egner seg fremragende for varmegjenvinning. Dette gjelder både væskeinnsprøytede og tørrkomprimerende kompressorer.

Varmegjenvinning hos skruekompressorer.

Fordeler

 • Reduser energikostnadene dine:
  Opp til 80 % av LCC-kostnadene er energikostnader. Med varmegjenvinning kan du redusere disse kostnadene betraktelig.
 • Du reduserer CO2-utslippet:
  Med varmegjenvinning minsker du CO2-utslippet i bedriften din siden du bruker energien mer effektivt.

Utnyttelse av varmluft

Opptil 96 % av kompressorens spillvarmekan benyttes som varmluft f.eks. til oppvarming av rom eller prosesser.

Informasjon om besparelsene du kan gjøre ved å benytte varmluft-varmegjenvinning i stedet for fyringsolje eller naturgass finner du i brosjyren Varmegjenvinning .

Med vår varmegjenvinningskalkulator kan du beregne skruekompressorens tilgjengelige varmemengde. Her finner du kalkulatoren.

Oppvarming av varmtvannsbereder eller prosessvann

Med en varmeveksler kan du benytte den varme utblåsingsluften til å varme opp vann til 70 °C (høyere temperatur på forespørsel). Slik får du opp til 76 % av energien tilbake. Det varme vannet kan benyttes i produksjonsprosessen, i fyringssystemet ditt eller til varmtvannsberedning.

Platevarmevekslersystemet PTG

Platevarmeveksler

Skruekompressorer fra serie SM (fra 5,5 kW) kan utstyres med PTG-systemer. Avhengig av størrelsen på anlegget blir PTG-systemet montert inn i kompressoren eller installert eksternt.

Bruksområder

 • Tilførsel til sentralvarmeanlegg
 • Vaskerier
 • Galvanisering
 • Generell prosessvarme
 • Rengjøringsvann i næringsmiddelindustrien
 • Oppvarming av svømmebasseng
 • Varmt vann til dusj og vaskerom

Rørvarmeveksler

Rørvarmeutveksler

For vannkjølte anlegg kan du velge mellom integrert plate- eller rørvarmevekslere avhengig av tilgjengelig vannkvalitet. Våre fagfolk innenfor trykkluft vil gi råd om hvilken type som er det riktige valget for deres spesielle bruk.

Mer informasjon om besparelsene du kan oppnå ved å benytte vannoppvarming i stedet for fyringsolje eller naturgass finner du i brosjyren Varmegjenvinning .

Med vår varmegjenvinningskalkulator kan du beregne skruekompressorens tilgjengelige varmemengde. Her finner du kalkulatoren.