Booster – et komplett system: SIGMA PET AIR


Den optimale pakken for PET-produksjon

Det komplette booster-systemet SIGMA PET AIR forener blåse- og styreluftgenerering til en driftsklar systemløsning. Den luftkjølte skruekompressoren produserer styreluft og er samtidig forkomprimerer for blåseluften. Blåseluft-booster, anleggsstyring samt alle komponenter til trykkluftbearbeiding i begge trykksystemene er ferdig installert og klare til bruk.

SIGMA PET AIR har følgende leveringsmengder:

 • Kapasitet på opp til 2772 m³/t
 • Blåseluft på opp til 45 bar

Alle brukere av PET-blåsemaskiner med høye krav til pålitelighet, lønnsomhet og trykkvalitet gjør riktig valg ved å velge det komplette booster-systemet SIGMA PET AIR.

Dine fordeler:

 • Rask levering, rask igangsetting:
  Bruken av en ramme for montering reduserer ikke bare plassbehovet, men letter også transporten og riggingen av anlegget. Hvis kunden ønsker det, kan vi også levere SIGMA PET AIR-systemer ferdig installert i en container.
 • God kjøling uten høye kostnader:
  Boosterne er hovedsaklig utstyrt med luftkjølt etterkjøler. På de luftkjølte aggregatene har en separat plassert kjøler en viftemotor som sørger for en temperaturforskjell (ΔT) mellom innsuget og etterkomprimert trykkluft innenfor ønskede grenser. Du trenger ingen kostbar vannkjøling.
 • Du profitterer på lave vedlikeholdskostnader:
  I et SIGMA PET AIR-system trenger man både en skruekompressor og en booster. Sammenlignet med flertrinns luftkomprimerende stempelkompressorer krever systemet langt mindre vedlikehold.
Like effektivt overalt
Livsløpskostnader

Alle komponentene er nøye tilpasset hverandre noe som sikrer størst mulig effektivitet. For deg betyr det optimal kostnadseffektivitet, driftssikkerhet og tilgjengelighet for levering av styre- og blåseluft til PET-flaskeproduksjonen.

 

Produktdetaljer

Komponenter

SIGMA PET AIR-systemet består av fem komponenter:

De 5 komponentene til SIGMA PET AIR systemet

1. Energibesparende skruekompressor

Det solide grunnlaget for styre- og arbeidsluft leveres av skruekompressoreren med den energibesparende SIGMA-profilen, utviklet og optimert av KAESER KOMPRESSOREN.

2. Effektiv booster

Den eksakte avstemmingen av skruekompressoren gjør at boosterens komprimeringsforhold kan holdes lavt. Dette forbedrer energieffektiviteten.

3. Trykkluftkvalitet i henhold til klasse 1

SIGMA PET AIR-systemet genererer teknisk oljefri trykkluft. Restinnholdet av olje og faststoffpartikler ligger godt under grenseverdiene i klasse 1 / ISO 8573-1.

4. Komplette trykkluftbeholdere

Både høytrykks- og lavtrykksbeholdere er utstyrt med alt nødvendig armatur, inkludert elektronisk kondensatavleder.

5. Helautomatisk styring

I det sentrale koblingsskapet finner du styre- og overvåkingsenheten KAESER CONTROL, styringen av boosteren (stjerne-/trekant) og sikringer for alle drivenheter.