Oljefrie, komprimerende skruekompressorer med integrert trykklufttørke

i.HOC - svært effektiv trykklufttørking

Kaesers patenterte rotasjonstørker i.HOC utnytter hele kompresjonsvarmen! Fullstrømregenereringen gjør at den leverer pålitelig lave trykkduggpunkter med en omgivelsestemperatur på opp til 45 °C. Dette skjer helt uten elektrisk oppvarming eller ekstra kjøling av regenerasjonsluften!

 • Montert i luftkjølte eller vannkjølte anlegg
 • Anleggets nominelle effekt på 37 kW til 200 kW
 • Anleggets matemengde fra 3,3 m³/min til 30 m³/min
 • Den integrerte kompressorstyringen SIGMA CONTROL 2 (modell SFC)

Fordeler

 • Minustrykkduggpunkt også ved høye temperaturer:
  Det ekstraordinære regenereringspotensiale gjør at i.HOC selv ved høye kjøletemperaturer oppnår minus duggpunkter.
 • Trykkduggpunktstabilitet ved variable volumstrømmer:
  Trykkduggpunktet holder seg stabilt også ved lav kompressorutnyttelse, helt uten dellast-kompensator.
 • Effektiv tørking og varmegjenvinning:
  i.HOC benytter varmeveksleren på trinn 2, som er optimert for varmegjenvinning til regenereringsluftkjøler.
Livsløpskostnader

Optimal rådgivning, teknisk forsprang innen forskning og produksjon, samt en global serviceorganisasjon som sikrer mot driftsfeil.

 

De oljefrie, komprimerende skruekompressorene med integrert i.HOC eller kjøletørke i detalj

Forskjellig teknologi for tørkere

Integrert kjøletørke

Med et trykkduggpunkt på opp til +3 °C er kjøletørkere også førstevalget for oljefrie skruekompressorer. Trykkduggpunkter under +3 °C er adsorpsjonstørkerens domene.

Integrert rotasjonstørke i.HOC

Rotasjonstørkeren i.HOC oppnår trykkduggpunkter ned til –30 °C på en pålitelig og effektiv måte. Den varme trykkluften etter andre kompressortrinn sørger for regenerering av tørkemiddelet.

i-HOC suveren fullstrømregenerering
i-HOC med KAESER fullstrømregenerering
Fullstrømsregenerering Delstrømsregenerering
Regenereingsområde: Varm luft trekker fukt ut av kjølemiddelet.
Tørkeområde: Kald luft avgir fukt til tørkemiddelet.

i.HOC (Integrated Heat of Compression Dryer) bruker hele kompresjonsvarmen til tørking i andre kompresjonstrinn (fullstrømregenerering). Varmen som uansett samles opp er så å si gratis.

 • ingen ekstra energitilførsel for tørkeprosessen
 • høyere regenereringspotensial enn ved tørkere med delstrøm-regenerering
 • full funksjon også ved lav kompressorutnyttelse

Fordelene med fullstrømregenerering viser seg fremfor alt med stigende temperaturer i kjølemediet. KAESER-rotasjonstørkere oppnår glimrende tørkeresultater uten å måtte varme opp regenereringsluften elektrisk.

Integrert kjøletørke

Energibesparende tørking

Den integrerte konstruksjonen og den generøst dimensjonerte blokkvarmeveksleren i aluminium sørger for et trykktap på mindre enn 0,1 bar. Den energibesparende Skroll-kjølemiddelkompressoren bidrar til energibesparelse ved trykklufttørking.

Perfekt tilgjengelighet

Alle komponentene til kjøletørken er tilgjengelige på fremsiden av servicedøren. Dette gjør det enkelt å utføre vedlikehold og reparasjon av kjøletørken.

Et blikk inn i den integrerte rotasjonstørkeren
Monteringsskjema rotasjonstørker i.HOC
 1. Inntak regenereringsluft
 2. Utgang regenereringsluft
 3. Kondensatavledning
 4. Innløp radialvifte
 5. Utløp i.HOC
i.HOC i detalj
i.HOC – tverrsnitt og komponenter
 1. Inntak regenereringsluft
 2. Trommel (tørkemiddel Silicagel)
 3. Utgang regenereringsluft
 4. Varmeveksler trinn 2
 5. Ekstern kondensatutskiller
 6. Radialvifte
 7. Demister (dråpeutskiller)
 8. Utløp rotasjonstørke
 9. Trommelmotor
 10. Trykkduggpunktsensor (opsjon)
Tekniske data DSG-2 A

Grunnutførelse

ModellDSG 140-2 A DSG 180-2 A DSG 220-2 A
Drifts­overtrykk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
Maks. overtrykk: bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominell ­motoreffekt kW 90 110 132
Dimensjoner
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 77 78 78
Vekt kg 3.400 3.550 3.650

ModellDSG 260-2 A DSG 290-2 A
Drifts­overtrykk bar 4 6 8 10 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Maks. overtrykk: bar 4 8 10 8 10
Nominell ­motoreffekt kW 160 200
Dimensjoner
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 79 81
Vekt kg 3.800 4.000

SFC-utførelse

ModellDSG 180-2 SFC A DSG 220-2 SFC A DSG 260-2 SFC A
Drifts­overtrykk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtrykk: bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominell ­motoreffekt kW 110 132 160
Dimensjoner
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 79 79 80
Vekt kg 4.150 4.250 4.400

ModellDSG 290-2 SFC A
Drifts­overtrykk bar 4 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtrykk: bar 8,5 10
Nominell ­motoreffekt kW 200
Dimensjoner
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.385
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 82
Vekt kg 4.600

RD-design

ModellDSG 140-2 i.HOC A DSG 180-2 i.HOC A DSG 220-2 i.HOC A
Drifts­overtrykk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
Maks. overtrykk: bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Nominell ­motoreffekt kW 90 110 132
Trykkduggpunkt °C -34 -36 -26 -33 -36 -26 -33 -35
Dimensjoner
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 77 78 78
Vekt kg 4.500 4.650 4.750

ModellDSG 260-2 i.HOC A DSG 290-2 i.HOC A
Drifts­overtrykk bar 6 8 10 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Maks. overtrykk: bar 8 10 8 10
Nominell ­motoreffekt kW 160 200
Trykkduggpunkt °C -25 -32 -34 -24 -31 -33
Dimensjoner
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 79 81
Vekt kg 4.900 5.100

RD SFC design

ModellDSG 180-2 i.HOC SFC A DSG 220-2 i.HOC SFC A DSG 260-2 i.HOC SFC A
Drifts­overtrykk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtrykk: bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominell ­motoreffekt kW 110 132 160
Trykkduggpunkt °C -26 -33 -36 -26 -32 -35 -25 -31 -34
Dimensjoner
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 79 79 80
Vekt kg 5.250 5.350 5.500

ModellDSG 290-2 i.HOC SFC A
Drifts­overtrykk bar 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtrykk: bar 8,5 10
Nominell ­motoreffekt kW 200
Trykkduggpunkt °C -24 -30 -33
Dimensjoner
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.385
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 82
Vekt kg 5.700

Tekniske data DSG-2 W

Grunnutførelse

ModellDSG 140-2 W DSG 180-2 W DSG 220-2 W
Drifts­overtrykk bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
Maks. overtrykk: bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Nominell ­motoreffekt kW 90 110 132
Dimensjoner
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 69 70 71
Vekt kg 3.100 3.250 3.350

ModellDSG 260-2 W DSG 290-2 W
Drifts­overtrykk bar 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,6 28,55 28,5 26
Maks. overtrykk: bar 4 8 10 8 10
Nominell ­motoreffekt kW 160 200
Dimensjoner
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 74 75
Vekt kg 3.500 3.700

SFC-utførelse

ModellDSG 180-2 SFC W DSG 220-2 SFC W DSG 260-2 SFC W
Drifts­overtrykk bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtrykk: bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominell ­motoreffekt kW 110 132 160
Dimensjoner
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 71 72 75
Vekt kg 3.850 3.950 4.100

ModellDSG 290-2 SFC W
Drifts­overtrykk bar 4 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtrykk: bar 8,5 10
Nominell ­motoreffekt kW 200
Dimensjoner
B x D x H mm
3.435 x 1.750 x 2.060
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 76
Vekt kg 4.300

RD-design

ModellDSG 140-2 i.HOC W DSG 180-2 i.HOC W DSG 220-2 i.HOC W
Drifts­overtrykk bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
Maks. overtrykk: bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Nominell ­motoreffekt kW 90 110 132
Trykkduggpunkt °C -32 -36 -24 -33 -36 -24 -33 -36
Dimensjoner
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 69 70 71
Vekt kg 4.200 4.350 4.450

ModellDSG 260-2 i.HOC W DSG 290-2 i.HOC W
Drifts­overtrykk bar 6 8 10 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Maks. overtrykk: bar 8 10 8 10
Nominell ­motoreffekt kW 160 200
Trykkduggpunkt °C -25 -33 -36 -24 -33 -36
Dimensjoner
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 74 75
Vekt kg 4.600 4.800

RD SFC design

ModellDSG 180-2 i.HOC SFC W DSG 220-2 i.HOC SFC W DSG 260-2 i.HOC SFC W
Drifts­overtrykk bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Maks. overtrykk: bar 6 10 8,5 10 7 10
Nominell ­motoreffekt kW 110 132 160
Trykkduggpunkt °C -24 -32 -36 -25 -33 -36 -25 -33 -36
Dimensjoner
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 71 72 75
Vekt kg 4.950 5.050 5.200

ModellDSG 290-2 i.HOC SFC W
Drifts­overtrykk bar 6 8 10
Volumstrøm hele anlegget ved driftsovertrykk m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Maks. overtrykk: bar 8,5 10
Nominell ­motoreffekt kW 200
Trykkduggpunkt °C -25 -33 -36
Dimensjoner
B x D x H mm
4.270 x 1.750 x 2.060
Trykkluft­tilkoblingDN80 PN16 DIN
Lydtrykk­nivå dB(A) 76
Vekt kg 5.400