Kontainer

Vær fleksibel.

Vi leier ut individuelle kompressorer, blåsemaskiner og utstyr for trykkluftproduksjon. Du kan imidlertid også få komplette anlegg med fleksibel sammensetning som består av flere komponenter som er installert i kontainere. Alle de tilkoblingsklare trykkluftkontainerne våre egner seg for oppstilling utendørs. Du må bare koble til strøm og trykkluft- og avløpsvannledninger, så kan du sette i gang.

Samtlige Kaeser-maskiner kan kombineres med anlegg fra andre produsenter fordi utstyret vårt har en tilbakeslagsventil.

Fordeler

  • Fleksibel:
    Kontainerutstyret har fleksibel sammensetting.
  • «Plug & Play»:
    Bare å koble til strøm og trykkluft- og avløpsvannledninger, så er containeren klar til drift.
  • Kan kombineres:
    Fungerer også i kombinasjon med anlegg fra andre produsenter.