Container

CONTAIN-AIR – mobil kompressorstasjon

Viktig informasjon vedrørende coronavirus COVID-19 og bruk av trykkluft: 

«Det må tas hensyn til at luftbårne virus eksisterer, og at slike virus, når de blir sugd inn i en kompressor, har potensiale for å formere seg i varm og fuktig trykkluft som ikke er fullstendig behandlet. Så langt er det imidlertid ingenting som tilsier at COVID-19-viruset er et slikt virus.» Utdrag fra meldingen av 20.03.2020 fra British Compressed Air Society Ltd.

--> Her finner du hele meldingen.

Fordeler

  • Fleksibel:
    Containerutstyret har fleksible kombinasjonsmuligheter.
  • «Plug & Play»:
    Enkel tilkobling til strøm og trykkluft- og avløpsledninger, så er containeren klar til drift.
  • Kan kombineres:
    Virker også i kombinasjon med anlegg fra andre produsenter.

Har det oppstått svikt i kompressoren?

Har du sluppet opp for trykkluft ? Står trykkluftforsyningen din i fare? Produksjonsstopp grunnet plutselig svikt i kompressoren?

Dette løser vi! Med CONTAIN-AIR fra KAESER Kompressoren kan dette løses på en rask og uproblematisk måte, uansett om det er snakk om kompressorsvikt, forbikobling av vedlikeholds- og reparasjonstider, midlertidig mangel på trykkluft eller nødstilfeller.

Plug-and-play-trykkluftstasjon

Vår koblingsklare trykkluftcontainere tilpasser seg dine behov SIGMA AIR MANAGER 4.0. Vi tilbyr den ideelle utleieløsningen for alle bruksområder som bla. bilindustrien, olje og gass, farmasi, næringsmiddel og PET.

Alle våre CONTAINAIR egner seg for utendørs bruk. Det eneste du trenger er å koble til strøm, trykkluft og kondensat, så kan du sette i gang.

Mobile løsninger verden over

Vi tilbyr driftsklare, komplette løsninger i Europa, USA og deler av Sør-Amerika og Asia. Takket være tette forbindelser med regionale kontorer og partnere kan vi gi rask og effektiv bistand på stedet. Dermed kan vi garantere en pålitelig klargjøring av effektiv trykkluft på tvers av landegrensene.