Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan KAESER KOMPRESSORER AS behandler personopplysninger.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er KAESER KOMPRESSORER AS (org.nr. 956 507 510).
Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

KAESER KOMPRESSORER AS
Adresse: Verpetveien 38, 1543 Vestby
Tlf.: +47 64 98 34 00
Epost: kundedata.norway@kaeser.com

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn? Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Hvilke opplysninger vi samler inn, er beskrevet under.

Behandling/Formål: Type opplysninger og kilde: Behandlingsgrunnlag:
Kundebehandling
(B2B)
Navn, adresse, telefonnummer,
e-postadresse til kontaktperson hos kunder
Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b.
Administrasjon av leverandørforhold og samarbeidspartnere

Navn, adresse, telefonnummer, 
e-postadresse til kontaktperson hos leverandør og samarbeids-partner

Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b.
Kundekontakt Når du tar kontakt med oss via kontaktskjema på nettsiden vår eller på annen måte, vil vi behandle kontaktinformasjon som er nødvendig for å besvare henvendelsen, herunder navn, telefon-nummer, e-postadresse, adresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav f)
Vår behandling har grunnlag i en interesseavveining etter Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår legitime interesse er å kunne besvare henvendelsen.
Besøkende på nettsiden vår Vi benytter informasjonskapsler på vår hjemmeside – se beskrivelse nedenfor.
Markedsføring Navn, adresse, telefonnummer,
e-postadresse.
GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav a og f.
Dersom vi behandler person-opplysninger om deg som et resultat av at du er kunde hos oss kan vi kontakte deg med informasjon om liknende pro-dukter og tjenester (herunder spesialtilbud, rabatter etc.) så lenge du ikke har reservert deg mot slike henvendelser.
Jobbsøkere For å behandle din jobbsøknad, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1b. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.
Besøkende og deltagere på kurs/seminarer Ved besøk i våre lokaler registrer vi navnet ditt, mobil, epost og firmaet du jobber for ved ankomst. Dette gjøres for å ivareta fysisk sikkerhet ved en eventuell evakuering og for å administrere besøket. Opp-lysningene vil også kunne bli brukt til evt. smittesporing. KAESER sletter opplysningene du har registrert i besøks-registreringen innen en måned etter besøket. Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1a og 1f.

Informasjonskapsler (Cookies)

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan finne mer informasjon om hvordan vi bruker cookies under kapittel ”Informasjonskapsler/cookies på KAESER Kompressorer AS nettsteder”.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg om å utlevere data til våre samarbeidspartnere eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
KAESER KOMPRESSORER AS er en del av en global bedrift, og det kan være nødvendig å videresende dine personlige opplysninger til lokale datterselskaper eller partnere som har hovedkontor utenfor EØS-området. Dersom dette skjer vil mottager ha gjennomført sikkerhetstiltak i tråd med GDPR som sikrer dine personopplysninger.
Dine personlige opplysninger blir ikke videresendt til andre tredjeparter, med mindre vi er pålagt det ved lov eller rettskjennelse.
KAESER KOMPRESSORER AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området med unntak av det som er sagt ovenfor.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

  • Vi lagrer informasjon knyttet til ditt kundeforhold hos oss så lenge kundeforholdet er aktivt og inntil alle relevante forhold er endelig avsluttet.
  • Vi lagrer informasjon knyttet til ditt leverandørforhold hos oss så lenge leverandørforholdet er aktivt og inntil alle relevante forhold er endelig avsluttet.
  • Betalings- og fakturarelaterte opplysninger kan lagres i opptil 5 regnskaps år etter avsluttet kundeforhold, i henhold til bokføringsloven.
  • Vi kan lagre personopplysninger lenger, dersom det skulle nødvendig for å forfølge eventuelle rettskrav eller for å overholde rettslige forpliktelser./li>

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på kundedata.norway@kaeser.com.


Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

For de av våre behandlinger som er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på kundedata.norway@kaeser.com eller på postadressen over.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, håper vi du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon finnes alltid lett tilgjengelig på vår nettside.

 
 

Informasjonskapsler/cookies på KAESER Kompressorer AS nettsteder

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. 

Nedenfor finner du informasjon om KAESER KOMPRESSORER AS egen bruk av cookies. Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre redusert brukeropplevelse.

Hvilke cookies bruker vi?

Google Analytics

Google Analytics, en internettanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»), bruker såkalte «Cookies» eller informasjonskapsler. Dette er tekstfiler som lagres på din datamaskin, og gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen som blir produsert gjennom cookies over bruken av denne nettsiden (inkludert IP-adressen som blir anonymisert med metoden "anonymizelp" slik at den ikke kan tilordnes en tilkobling), overføres til en av Googles servere i USA og lagres der.
Google vil bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av nettstedet, sette sammen rapporter om aktiviteten på nettstedet til eieren og tilby andre tjenester relatert til aktiviteten på nettstedet og internettbruken. Google vil overføre denne informasjonen til en tredjepart hvis loven krever det eller denne tredjeparten bearbeider disse dataene på oppdrag fra Google. Google vil under ingen omstendigheter sette IP-adressen din i forbindelse med annen data fra Google.

Du kan forhindre at Google Analytics registrerer data ved å klikke på følgende link. Det installeres en Opt-Out-Cookie som forhindrer fremtidig registrering av dataene dine ved besøk av dette nettstedet:

Deaktiver Google Analytics

Siteimprove Analytics

Dette nettstedet bruker Siteimprove Analytics, Informasjonen som informasjonskapslene gir om din bruk av dette nettstedet (inkludert brukerens krypterte IP-adresse), overføres til en av Siteimproves servere i Danmark og lagres der. Siteimprove bruker denne informasjonen til å analysere bruken av nettstedet og til å sette sammen rapporter om aktiviteten på nettstedet til eieren av nettstedet. Siteimprove overfører ikke disse opplysningene til en tredjepart. IP-adresser blir ikke reversibelt anonymisert før etterspurte data blir tilgjengelige hos Siteimprove Analytics.
Du kan forhindre at Siteimprove Analytucs registrerer data ved å klikke på følgende link. Da installeres en Opt-Out-Cookie som forhindrer fremtidig innsamling av dine personlige data når du besøker dette nettstedet.

Deaktiver Siteimprove Analytics

Google reCaptcha

For å beskytte ordrene dine som du legger inn via skjemaet på internett bruker KAESER KOMPRESSORER AS reCAPTCHA-tjenesten fra Google Inc. (Google) Forespørselen avgjør om registreringen foretas av et menneske eller misbrukes gjennom automatisert maskinell behandling. Forespørselen inkluderer å sende IP-adressen og eventuelt annen data som trengs til tjenesten reCAPTCHA til Google. For dette formålet blir dine data overført til Google og brukt også der. Ved å bruke reCAPTCHA går du med på at registreringen din brukes til å digitalisere gamle verk. Hvis IP-anonymisering på dette nettstedet er aktivert, blir IP-adressen din innenfor EU og EØS-området på forhånd kortet ned av Google. Kun unntaksvis blir hele IP-adressen overført til en Google server i USA og forkortet der. Google vil på oppdrag av eieren av nettstedet bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av denne tjenesten. IP-adressen som sendes fra nettleseren din som en del av reCAPTCHA vil ikke bli slått sammen med annen data levert fra Google. Googles egne datavernbestemmelser gjelder for disse dataene.

Mer informasjon om Googles retningslinjer for personvern finner du her: http://www.google.com/intl/no/policies/privacy/.

Google Maps

Dette nettstedet bruker «Google Maps API» fra Google Inc. (Google) for å gjengi kartmateriale visuelt. Ved bruk av Google Maps innhenter, behandler og bruker Google også data om hvordan besøkende på nettsiden bruker funksjonen Maps. Vilkårene for bruk av Google Maps finner du under Vilkår for bruk av Google Maps. 

Mer informasjon om Googles retningslinjer for personvern finner du her: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/.

Facebook Pixel

Dette nettstedet bruker Facebook Pixel som er et analyse- og markedsføringsverktøy. Med dette verktøyet kan vi spore brukernes handlinger etter at de har sett eller klikket på en Facebook annonse. Dette gjør at vi kan registrere effektiviteten til Facebook-annonser for statistiske formål og markedsundersøkelser. Dataene som samles inn på denne måten er anonyme for oss, noe som betyr at vi ikke ser personopplysningene til individuelle brukere. Imidlertid lagres og behandles disse dataene av Facebook. Facebook kan koble disse dataene til Facebook kontoen din og bruke den til egne reklameformål i samsvar med Facebooks retningslinjer for databruk. https://www.facebook.com/about/privacy/.

Klikk her hvis du vil trekke tilbake ditt samtykke: 

Deaktivere Facebook sporingspiksel

Google Adwords

Dette nettstedet bruker Google Adwords som muliggjør konverteringssporing og remarketing.
Dette brukes for å a) måle konverteringer og b) vise målrettede annonser basert på innhold du har sett i våre digitale kanaler.

LinkedIn

Dette nettstedet bruker LinkedIn Insight Tag som muliggjør konverteringssporing remarketing.
Dette brukes for å a) måle konverteringer og b) vise målrettede annonser basert på innhold du har sett i våre digitale kanaler og c) muliggjøre interaksjon i sosiale medier.

Personvernopplysninger knyttet til spørreundersøkelser blant forretningspartnere

Vi samler inn, lagrer og behandler personopplysninger i forbindelse med spørreundersøkelser til våre forretningspartnere. I dokumentet nedenfor finner du detaljert informasjon om innsamling, lagring og behandling i forbindelse med disse spørreundersøkelsene.