Styring

Koblingssentralen for trykkluftforsyningen og nøkkelteknologien for Industrie 4.0

Styringene SIGMA CONTROL 2 (desentralisert intelligens) og SIGMA AIR MANAGER 4.0 (sentralisert intelligens) sørger for et effektivt samspill mellom alle komponentene i trykkluftanlegget. Her kan du oppnå store energibesparelser. For en så kompleks oppgave er intelligente datakunnskaper etterspurt. Oppgavene deres:

  • permanent reduksjon av energiforbruket gjennom hele livssyklusen til anlegget (simulasjonsbasert beregning av de mest effektive handlingsalternativene)
  • styring av enkeltkomponenter i en stasjon
  • trykkluft og trykkluftkostnadsstyring
  • kommunikasjon mellom ulike systemkomponenter

Oversikt over våre styringssystemerKompressorstyring

Kompressorstyring SIGMA CONTROL 2

Med den interne styringen SIGMA CONTROL 2 (desentralisert intelligens, dataleverandør for den sentraliserte intelligensen SIGMA AIR MANAGER 4.0) kan effekten til en kompressor tilpasses nøyaktig til det aktuelle trykkluftforbruket.

  • Koordinerer og optimerer samspillet mellom trykkluftproduksjon og -forbruk
  • Med ulike forprogrammerte og energibesparende styringssystemer
  • Effektivitetsstyring av trykkluftanlegget er mulig
Hurtiginnstigning
Kompressorstyring

Trykkluftstyringssystem

Overordnet styring SIGMA AIR MANAGER 2

Trykkluftstyringssystemet SIGMA AIR MANAGER 4.0 overvåker og styrer alle komponentene i trykkluftanlegget for maksimale kostnadsbesparelser.

  • Forbedring av trykkvalitet og automatisk tilpasning av kapasiteten ved variabelt forbruk
  • Permanent finjustering i henhold til energioptimal drift
  • Forebyggende vedlikehold fra Kaeser forhindrer uplanlagte driftsavbrudd.
Hurtiginnstigning
Trykkluftstyringssystem