Kaldgenerert adsorbsjonstørke opptil 43,33 m³/min


TCU-serien: Kjøling med  trykkluft

De varmgass-bypass-styrte kjøletørkerne i serien TCU* er nøkkelkomponenter i prosesser der  trykkluft  ned til 5 °C er nødvendig. Slik kjøler de for eksempel ned formdeler ved glass- og metallproduksjon.

 • Pålitelig  trykkluft fra 4,3 til 43,33 m³/min
 • Trykkluftens utløpstemperatur 5 °C
 • Omgivelsestemperatur opp til +43 °C og innløpstemperatur for trykkluft opp til +55 °C

Fordeler

 • Pålitelig ytelse:
  Alle modeller er utstyrt med platevarmevekslere i rustfritt stål og den elektroniske kondensatavlederen ECO-DRAIN. Kraftig dimensjonerte kjølesett og effektive kondensavledere sikrer et stabilt trykkduggpunkt på 3 °C.
 • Enkel betjening:
  Den elektroniske styringen (fra TCU 118-2) har et todelt tekstdisplay hvor man kan velge mellom ti språk. Oversiktlige statusindikatorer gir informasjon om tørke-kapasiteten og aktuelle energiinnsparinger.
 • Pålitelig fjernovervåkning:
  Potensialfrie kontakter (ekstrautstyr opptil TCU 95-2) sender ulike service- og varselmeldinger til underordnede anleggsstyringer.

* Denne kjøletørkerserien inneholder den fluoriserte drivhusgassen R-513A.

Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med lover og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Komponenter

Kjølekrets

 • Kjølekrets som består av Skroll-kompressor
 • Kondensator med vifte
 • Sikkerhetstrykkvokter
 • Filtertørke
 • Termostatisk ekspansjonsventil
 • Luft/kjølemiddel-platevarmeveksler i rustfritt stål
 • Kondensatavleder

Styring (fra modell TCU 118-2)

 • Elektronisk styring med todelt display og valget mellom ti språk
 • Tre LED-statusindikatorer
 • PÅ/AV-tast
 • Test-tast for elektronisk kondensatavleder
 • Tre programmeringstaster for tidsur
 • Kvitteringstast
 • Hovedbryter
 • Visning av energibesparelse, nåværende trykkluftgjennomstrømning og trykkduggpunkt

Potensialfrie kontakter

 • Driftsmelding «Kjølemiddelkompressor kjører»
 • Varselmelding «Høyt trykkduggpunkt»
 • Varselmelding «Alarm kondensatavleder» (ekstrafunksjon opp til TCU 95-2)

Hus

 • Pulverbelagt hus
 • Maskinføtter

Elektrisk anlegg

 • Elektrisk utrustning og kontroll iht. EN 60204-1 «Maskinsikkerhet»
 • Beskyttelsesklasse for koblingsskap IP 54