Kaldregenererende adsorpsjonstørke fra 1,17 til 154,53 m³/min

Fra frostbeskyttelse til høyteknologisk bruk

Adsorpsjonstørkerene i serien DC tørker trykkluft ned til ett trykkduggpunkt på –70 °C. De har også et pålitelig design, høy energieffektivitet og svært lave vedlikeholdskostnader. Beskytter reguleringsenhetene og frittliggende ledninger mot frost, og tørker trykkluften for følsomme prosesser med minimale kostnader.

 • DTP ned til -70 °C
 • Kapasitet fra 1,17 til 154,53 m³/min
 • ECO CONTROL 2 med nyskapende, trendregistrerende trykkduggpunktregulering
 • Kan om ønskelig kobles til en ACT-aktivkulladsorber for teknisk oljefri trykkluft, som oppfyller de strengeste kravene.

Fordeler

 • Pålitelig og kompakt:
  DC-tørkeren overbeviser med høyverdige komponenter, vannholdige, høytytende tørkemedier og generøse fyllemengder. Alle modellene er montert på en robust ramme slik at de sparer plass.
 • Høy effektivitet – dype trykkduggpunkter:
  Radialt plasserte rørbroer muliggjør bruken av lange beholdere med kompakte mål. Dette sørger for spesielt gunstige strømningsforhold for energieffektiv tørking. De generøse strømningstverrsnittene og det effektive KAESER FILTERET gir et maksimalt trykktap på 0,2 bar for DC-tørkeren.
 • Design som krever lite vedlikehold:
  Med komponenter av høy kvalitet som f.eks. ventiler og en generøst dimensjonert tørkemediemengde anbefaler vi en omfattende gjennomgang hvert 5. år. Slik sparer du penger, da denne typen gjennomgang kan utføres på en enkel og tidsbesparende måte.
Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med lover og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

I kombinasjon med aktivkulladsorbere
Kombinasjon av adsorpsjonstørkere med aktivkulladsorbere.

Fra modellen DC 12 er tørkerne tilknyttet ACT-aktivkulladsorbere som er nøyaktig tilpasset DC-tørkerne med hensyn til ytelse. Slik kan det produseres teknisk oljefri trykkluft som tilfredsstiller de høyeste krav (restoljeinnhold klasse 1 iht. ISO 8573-1). Rammekonstruksjonen for modeller frem til DC 133 gjør det enkelt å koble til ACT-aktivkulladsorberen.

ECO CONTROL 2 – trendregistrerende duggpunktregulering
ECO CONTROL: Trendregistrerende duggpunktregulering
 1. Temperatursensorer

Særlig ved variable volumstrøm-, trykk- eller temperaturverdier sparer ECO CONTROL 2 en betydelig mengde energi. Den trendregistrerende duggpunktreguleringen er mer kostnadsgunstig og sikrere enn konvensjonelle duggpunktstyringer, siden den reagerer på endringer i temperaturdifferansen i tørkemediet ved tørkeutgangen, ikke før på stigningen i trykkduggpunktet ved tørkerutgangen. Måling og relativ sammenligning av temperaturdifferanser utføres på nytt for hver hele syklus. Beholderne kobles først om når tørkemediet er optimalt utnyttet. På denne måten kan hver tørkefase lastavhengig forlenges med opp til 30 minutter, og regenereringsluft kan spares. 

Vesentlige fordeler

 • Dermed er det ikke nødvendig med en dyr og vedlikeholdskrevende duggpunktmåler.
 • Det er ingen regelmessige kalibreringskostnader forbundet med dette.
 • I motsetning til duggpunktmåleren, er det enkelt å kontrollere funksjonen til temperatursensorene takket være den sikre overvåkningen.
Livssykluskostnader for vanlige tørkere sammenlignet med DC-serien
Livssykluskostnader til adsorpsjonstørkerne fra Kaeser Kompressoren sammenlignet med gjennomsnittlige adsorpsjonstørkere.
 1. Investering
 2. Vedlikeholdsmaterialer
 1. Regenerering
 2. Innsparingspotensial

DC-adsorpsjonstørkeren fra KAESER tørker med svært lave livssykluskostnader. Vanlige modeller med molekylærsiktfylling viser seg å gi markant høyere kostnader for regenerering og vedlikeholdsmaterialer. For en tørker på 10 m³/min er et vanlig innsparingspotensiale på 90 000 euro over 10 år. I tillegg forutses langt mindre vedlikeholdsarbeid på en DC-adsorpsjonstørker.

Tekniske data