Kaldregenererende adsorpsjonstørke fra 1,17 til 154,53 m³/min

Kostnadseffektiv og sikker ned til DTP -70 °C

Den kraftige kompakte og store adsorpsjonstørkeren i DC-serien trosser også de mest ugunstige bruksbetingelser og briljerer med meget lave service- og driftskostnader. Spesielt det minimale regenerasjonsluftbehovet og den energibesparende styringen ECO CONTROL sørger for at anskaffelseskostnadene raskt er inntjent.

 • DTP ned til -70 °C
 • Kapasitet fra 1,17 til 154,53 m³/min
 • ECO CONTROL BASIC eller ECO CONTROL med nyskapende, trendregistrerende trykkduggpunktregulering (ekstrautstyr E-Pack)
 • kan om ønskelig kobles til en ACT-aktivkulladsorber for teknisk oljefri trykkluft, som oppfyller de strengeste kravene.

Fordeler

 • Lave driftskostnader:
  Adsorpsjonstørkerne fra modell DC 12 har et spesielt lavt regenerasjonsluftbehov, blant annet takket være en optimal tilstrømning av tørkemiddel av høy kvalitet. I tillegg blir varmen som oppstår ved adsorpsjonen, også brukt til regenereringen.
 • Energibesparende reguleringsintelligens:
  Den lastavhengige styringen ECO CONTROL i DC «E-pack»-versjonene benytter trendregistrerende duggpunktreguleringsmetoden for maksimal energibesparelse.
 • Kostnadseffektiv service og vedlikehold:
  DC-tørkerne er lagd av materialer av svært høy kvalitet og komponenter med lang levetid. Inn- og uttak samt filterhuset er lett tilgjengelig. Lyddemperne er meget enkle å demontere og rengjøre.

Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med loven og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Kombinasjon med aktivkulladsorbere
DC-tørker med aktivkulladsorber

Fra størrelsen DC 12 er tørkerne tilknyttet ACT-aktivkulladsorbere som er nøyaktig tilpasset DC-tørkerne med hensyn til ytelse. Slik kan det produseres oljefri trykkluft som tilfredsstiller de høyeste kravene (fra 0 til 0,01 mg/m³).
Rammekonstruksjonen for de kompakte adsorpsjonstørkerne opp til størrelse DC 133 sørger for lett tilkobling til ACT-aktivkulladsorberne.

ECO CONTROL – trendregistrerende duggpunktregulering
ECO CONTROL: Trendregistrerende duggpunktregulering
 1. Temperatursensorer

Særlig ved variabel volumstrøm-, trykk- eller temperaturverdier sørger ECO CONTROL for betydelige energibesparelser. Den trendregistrerende duggpunktreguleringen er rimeligere og sikrere enn konvensjonelle duggpunktstyringer.

 • Den reagerer på endringer av temperaturdifferansen i tørkemiddelet, også før trykkduggpunktet stiger ved tørkeutgangen.
 • Måling og relativ sammenligning av temperaturdifferanser utføres på nytt for hver hele syklus.
 • Beholderne kobles først om når tørkemiddelet er optimalt utnyttet. På denne måten kan hver tørkefase lastavhengig forlenges med opp til 30 minutter, og regenereringsluft kan spares.
 • Dermed er det ikke nødvendig med en dyr og vedlikeholdskrevende duggpunktmåler.
 • Det er ingen regelmessige kalibreringskostnader forbundet med dette.
 • I motsetning til duggpunktmåleren, er det enkelt å kontrollere funksjonen til temperatursensorene takket være den sikre ledningsbruddovervåkningen.

Life-cycle costs of conventional dryers compared to DC series
Life-cycle costs of KAESER desiccant dryers compared to conventional desiccant dryers.
 1. Investment
 2. Maintenance materials
 1. Regeneration
 2. Savings potential

DC series desiccant dryers from KAESER achieve extremely low life-cycle costs. The costs for regeneration and maintenance materials are significantly higher for conventional models using molecular sieve filling. In the case of a 10 m³/min dryer, purchasing a DC series model can net potential savings of up to € 90,000 over a 10-year period. Furthermore, DC series desiccant dryers require significantly less maintenance.

Tekniske data