Kaldregenererende adsorpsjonstørke fra 1,17 til 154,53 m³/min

Kostnadseffektiv og sikker ned til DTP -70 °C

Den kraftige kompakte og store adsorpsjonstørkeren i DC-serien trosser også de mest ugunstige bruksbetingelser og briljerer med meget lave service- og driftskostnader. Spesielt det minimale regenerasjonsluftbehovet og den energibesparende styringen ECO CONTROL sørger for at anskaffelseskostnadene raskt er inntjent.

 • DTP ned til -70 °C
 • Kapasitet fra 1,17 til 154,53 m³/min
 • ECO CONTROL BASIC eller ECO CONTROL med nyskapende, trendregistrerende trykkduggpunktregulering (ekstrautstyr E-Pack)
 • kan om ønskelig kobles til en ACT-aktivkulladsorber for teknisk oljefri trykkluft, som oppfyller de strengeste kravene.

Fordeler

 • Lave driftskostnader:
  Adsorpsjonstørkerne fra modell DC 12 har et spesielt lavt regenerasjonsluftbehov, blant annet takket være en optimal tilstrømning av tørkemiddel av høy kvalitet. I tillegg blir varmen som oppstår ved adsorpsjonen, også brukt til regenereringen.
 • Energibesparende reguleringsintelligens:
  Den lastavhengige styringen ECO CONTROL i DC «E-pack»-versjonene benytter trendregistrerende duggpunktreguleringsmetoden for maksimal energibesparelse.
 • Kostnadseffektiv service og vedlikehold:
  DC-tørkerne er lagd av materialer av svært høy kvalitet og komponenter med lang levetid. Inn- og uttak samt filterhuset er lett tilgjengelig. Lyddemperne er meget enkle å demontere og rengjøre.

Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med loven og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Kombinasjon med aktivkulladsorbere
DC-tørker med aktivkulladsorber

Fra størrelsen DC 12 er tørkerne tilknyttet ACT-aktivkulladsorbere som er nøyaktig tilpasset DC-tørkerne med hensyn til ytelse. Slik kan det produseres oljefri trykkluft som tilfredsstiller de høyeste kravene (fra 0 til 0,01 mg/m³).
Rammekonstruksjonen for de kompakte adsorpsjonstørkerne opp til størrelse DC 133 sørger for lett tilkobling til ACT-aktivkulladsorberne.

Oppbygging og funksjon
Adsorpsjonstørker i DC-serien: Oppbygging
 1. Forfilter
 2. Inngangsventil
 3. Adsorpsjonsmiddelbeholder
 4. Tørkemiddel
 1. Tilbakeslagsventil, reguleringsventil (ikke synlig)
 2. Adsorpsjonsmiddelbeholder
 3. Støvfilter
ECO CONTROL – trendregistrerende duggpunktregulering
ECO CONTROL: Trendregistrerende duggpunktregulering
 1. Temperatursensorer

Særlig ved variabel volumstrøm-, trykk- eller temperaturverdier sørger ECO CONTROL for betydelige energibesparelser. Den trendregistrerende duggpunktreguleringen er rimeligere og sikrere enn konvensjonelle duggpunktstyringer.

 • Den reagerer på endringer av temperaturdifferansen i tørkemiddelet, også før trykkduggpunktet stiger ved tørkeutgangen.
 • Måling og relativ sammenligning av temperaturdifferanser utføres på nytt for hver hele syklus.
 • Beholderne kobles først om når tørkemiddelet er optimalt utnyttet. På denne måten kan hver tørkefase lastavhengig forlenges med opp til 30 minutter, og regenereringsluft kan spares.
 • Dermed er det ikke nødvendig med en dyr og vedlikeholdskrevende duggpunktmåler.
 • Det er ingen regelmessige kalibreringskostnader forbundet med dette.
 • I motsetning til duggpunktmåleren, er det enkelt å kontrollere funksjonen til temperatursensorene takket være den sikre ledningsbruddovervåkningen.

Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: