Membrantørke


De nye kompakte tørkerne for høyere effektivitet og driftssikkerhet

Det spesielle Flow-konseptet for kontinuerlig effektiv tørking kjennetegnes ved Kaeser-membranmodulen (KMM) og den nyskapende tettpakkede Helix-viklingen med høyeffektive hulfibermembraner.

Med KMM-tørkerne er det ikke noe problem å oppnå trykkduggpunkter i minusområdet. I tillegg viser de sin styrke når ingen energikilde er tilgjengelig, eller som sluttpunkttørker i frostutsatte områder.

 • Kapasitet fra 0,04 til 3,97 m³/min
 • DTP på +10 °C til −40 °C (ved innløpstilstanden en relativ reduksjon på opp til 90 °C)
 • Opsjon med utførelser med energisparende stoppeventil for spyleluft

Fordeler

 • Overlegen membrankonstruksjon:
  Helix-strukturen til de ekstra fine Kaeser-membranfibrene fører til en stor separasjonsflate ved minimalt plassbehov. Og ved hjelp av den effektive avledingen av vannmolekylene innover, er de ytre membranporene alltid klare for opptak (Flow-konsept).
 • Høy driftssikkerhet:
  Alle funksjonsdelene i KMM-tørkeren er plassert i et stabilt hus. Forkoblede Kaeser-mikrofilter beskytter membranmodulene mot skadelig inntrenging av smuss, aerosoler og olje.
 • Meget effektiv:
  Lufttapet blir redusert ved hjelp av spyleluftdysene med definert åpningstverrsnitt. Når tørkeren ikke er i bruk, øker stoppventilen for spyleluft (ekstrautstyr) kostnadseffektiviteten til tørkeren betydelig.
Ideelt supplement: DHS-trykkholdesystem
Trykkholdesystem fra Kaeser Kompressoren.

En jevn luftgjennomstrømning med minimale svingninger er livsviktig for systemet, spesielt når kompressoren startes på nytt.

 

Produktdetaljer

Overlegen membrankonstruksjon

Ultrafine membranfibre

Membrantørker KMM – fine membranfibrer

Sammenlignet med vanlige membranfibertørkere er fibrene i Kaesers membranmodul finere og flere. Overflaten er dermed vesentlig større. Slik oppnås en bedre tørkeeffekt enn med vanlige innretninger. I tillegg utmerker membranfibrene seg ved å ha høy mekanisk stabilitet.

«Flow»-konsept

Membrantørker KMM – "Flow"-konsept

Hulfibermembranen består av et svært porøst støttelag og et innvendig vanngjennomtrengelig separasjonssjikt. Når det føres fuktig luft inn i fibrene, fordamper vanninnholdet på grunn av den store partialtrykkforskjellen mellom spyleluft og fuktig trykkluft underveis gjennom separasjonssjiktet. Dermed blir porene i støttelaget gjennomtrengelige.

Effektiv tørking

Membrantørker KMM – effektiv tørking

Membranfibrenes spiralformede Helix-struktur rundt tørkermodulens innvendige kanal gir kortere konstruksjonslengde med samme tørkeeffekt. På denne måten står flere aktive membranflater til disposisjon per romenhet. I tillegg fører Helix-spiralen til en jevn luftfordeling rundt fibrene, og den fremmer vanntransporten.

Utførelser og alternativer

KMM med stoppeventil for spyleluft for enda større energibesparelser

 • KMM-membranmodul med «Flow»-konsept og Helix-vikling
 • Magnetforstyringsventil: 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, strømløs åpen
 • Ferdig montert og klar til bruk
 • Inkludert lyddemper
Funksjonen til membrantørkemodulen
Funksjonen til membrantørkermodulen
 1. Trykkluftinntak
 2. Membranfibermodul
 3. Ytterhus
 4. Spyleluftdyse
 5. Spyleluftutgang
 6. Trykkluftuttak

Fuktig trykkluft strømmer inn i huset. I membranmodulen kommer de fram til membranfibrene. En liten del av den tørkede trykkluften føres som spyleluft rundt fibrene oppover, og trykkavlastes samtidig til atmosfæretrykk. Denne volumøkningen øker luftens evne til å oppta vanndamp. Det ulike vanninnholdet i motstrømmen mellom spyleluft og luft som skal tørkes og den godt gjennomtrengbare membranen for vanndamp, fører til at det diffunderes nesten utelukkende vannmolekyler gjennom fiberveggen. For tørr trykkluft og spyleluft finnes henholdsvis en separat uttaksåpning.

Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: