Høytrykkfilter opp til 45 bar


Filtrere med høytrykk, fra forfilter til aktivkullfilter

Høytrykkfilteret i serien HP fjerner støv, aerosoler og aerosoldamp, samt lukt ved driftstrykk opptil 45 bar, og sørger for trykkluft i alle renhetsklasser iht. ISO 8573-1. Det er den perfekte ledsageren for Kaesers stempelkompressorer og boosterstasjoner og brukes der til for eksempel blåseluftforsyning og PET-flaskeproduksjon.

 • Leveringsmengde 1,80 til 36,7 m³/min
 • Maks. driftstrykk 45 bar
 • Maks. driftstemperatur 66 °C

Fordeler

 • Robust hus i rustfritt stål:
  Filterhuset i rustfritt stål 1.4301 er meget korrosjonsbestandig og sørger dermed for høy partikkelrenhet.
 • Pålitelig kondensatavleding:
  Koalesensfiltrene til høytrykkfiltrene er tilgjengelig med den elektroniske kondensatavlederen ECO-DRAIN. Det blir tilbudt manuell tapping ved hjelp av en kuleventil for partikkel- og aktivkullfiltre.
 • Bredt bruksspekter:
  Seks ulike filtergrader, fra forfilter til aktivkullfilter, er tilgjengelig for driftstrykk opp til 45 bar. Dette gir ifølge ISO 8573-1 behovstilpasset filtrering med minimalt trykktap for alle renhetsklasser.
Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med lover og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Filtreringstrinn for ethvert behov

FB-forfilter 3 µm

 • Bruksområde: for faste partikler og større kondensatmengder
 • Brukes som forfilter for faste partikler og til å skille ut større mengder kondensat.

FC-forfilter 1 µm

 • Bruksområde: for faste partikler og mindre kondensatmengder
 • Brukes som forfilter for faste partikler og til å skille ut mindre mengder kondensat.
 • Ved installering må en syklonutskiller eller trykkluftbeholder kobles foran for å skille ut kondensat på forhånd.

FE-mikrofinfilter

 • Bruksområde: for fine faste partikler, små kondensatdråper og aerosoler
 • Brukes som finfilter for økt trykkluftkvalitet. Faste partikler, kondensatdråper og aerosoler blir skilt ut.

FG-aktivkullfilter

 • Bruksområde: for utskillelse av spor av olje og adsorberende hydrokarboner, spesielt for fjerning av luft
 • Aktivkullfilter for meget høy trykkluftkvalitet innen farmasøytisk industri, elektronikkindustri og næringsmiddelindustri. Skal bare gjennomstrømmes av tørr filtrert trykkluft. Ved installering må du passe på at et FE/FF-filter og en tørke er koblet foran. Konstruert for ca. 1000 Bh ved referansebetingelser. Hvis vesentlig lengre brukstider er nødvendig, må du bruke en aktivkulladsorber (serie ACT).
Eksempel på design
Oppbyggingsskjema for en trykkluftstasjon med booster opp til 45 bar
 1. Skruekompressor
 2. Trykkluftbeholder
 3. Booster
 4. "Høytrykks"-trykkluftbeholder
 5. “Høytrykks”-kjøletørke
 1. Trykkluftverktøy
 2. Lavtrykknett opp til 13 bar
 3. Forfilter
 4. Høytrykks-mikrofilter
 5. Trykkluftnett med 45 bar

Trykkluftsystem med booster opp til 45 bar