Høytrykk-kjøletørke opptil 106,1 m³/min


Serie THP: Enestående pålitelig opptil 50 bar

KAESER kjøletørkere i serien THP (*) viser sin styrke der maksimal pålitelighet ved høye driftstrykk er nødvendig, som for eksempel ved PET-flaskeproduksjon. Komponenter med høy kvalitet og en utmerket bearbeiding sørger for at anlegget ditt blir beskyttet på best mulig måte over tid, også ved høye omgivelsetemperaturer.

 • Pålitelig trykkluft fra 8,5 til 106,1 m³/min
 • For driftstrykk opptil 50 bar
 • For omgivelsetemperaturer opptil +43 °C

Fordeler

 • Varig driftssikker:
  Kobberloddet platevarmeveksler i rustfritt stål samt en generøst dimensjonert kondensator og varmeveksler gjør THP-serien meget pålitelig.
 • Enestående lave differansetrykkverdier:
  Alle tørkerne i THP-serien har et strømningsgunstig røropplegg i rustfritt stål med utmerkede differansetrykkverdier.
 • Kondensatavleding uten trykktap:
  45 bar-modellene i THP-serien er som standard utstyrt med kondensatavlederen ECO-DRAIN 12 for høyt trykk. Kondensatet blir dermed ledet bort uten noe trykktap. Det sparer energi!

* Denne kjøletørkerserien inneholder den fluoriserte drivhusgassen R--513A.

Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med lover og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Komponenter

Oppbygging

 • Tårnkonstruksjon med avtakbare sidevegger
 • Pulverbelagte kledningsdeler
 • Alle brukte materialer er HKFK-fri
 • Alle kalde anleggsdeler er isolert
 • Integrert koblingsskap med elektronisk styring
 • Luft/luft- og luft/kjølemiddel-platevarmeveksler i rustfritt stål
 • Interne trykkluftrør av kobber
 • Kondensavledningssystem
 • Elektronisk kondensatavleder
 • Leveres fylt med kjølemiddel og olje

Kjølekrets

 • Kjølekrets som består av stempelkompressor
 • Komponentgruppe med vifte og kondensator
 • Filtertørke
 • kapillar
 • Isolert luft-/ til luft og luft-/kjølemiddel-varmeveksler med integrert kondensatavleder i rustfritt stål (kopperloddet)
 • Varmgass-bypassregulator

Kondensatavledning

Kondensatdrenering ECO-DRAIN i høytrykksutførelse

 • Elektronisk styrt kondensatavleder ECO-DRAIN 12 i høytrykksutførelse – inkludert i 45-bar-tørkerne i THP-serien, valgfritt i 35- og 50-bar-utførelsene
Brukseksempel (skjematisk)
Kjøletørker med høytrykk THP – eksempel på installasjon
Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: