KAESER FILTER fra 35,4 til 336,3 m³/min

Pålitelig renhet ved høy kapasitet

KAESER FILTER er de viktigste komponentene for å få trykkluft i alle renhetsklasser iht. ISO 8573-1. Det svært lave differensielle trykket oppnås takket være effektive filterelementer og filterhus med en generøs nominell diameter. Stålbeholderen er belagt på begge sider og lakkert. De tilbyr dermed et filtreringsmiljø og bidrar til lang levetid for filterhusene.

 • Kapasitet fra 35,4 til 336,3 m³/min
 • Maks. driftstrykk 16 bar
 • Maks. driftstemperatur 60 °C

Fordeler

 • Standardisert renhet:
  KAESER FILTER benytter moderne dypt plisserte filtermateriale for å fjerne partikler og aerosoler. Høyeffektiv karbon fleece holder oljedampen tilbake. Den fremragende ytelsen til KAESER FILTER er sertifisert iht. ISO 12500 og bekreftet av det uavhengige Institut für Energie- und Umwelttechnik e. V. (IUTA).
 • Lavt trykktap, stor innsparing:
  KAESER FILTER har store dimensjoner på filterhusene og filteroverflatene, samt en innovativ strømningsstyring og høyeffektive filtermateriale. Sammenlignet med tradisjonelle filtre fører dette til et redusert trykktap på opp til 50 %. Resultatet er lavere kostnader og CO2-utslipp, samt avlastning for forkoblede kompressorer.

 • Vedlikeholdsvennlig design, sikker håndtering:
  KAESER FILTER har korrosjonsbeskyttede filterhus i stål og stabile filterelementer. Gjengestenger og posisjoneringshjelper sørger for rask elementutskifting og pålitelig tetning av filterelementene. I tillegg er koalesensfiltrene KB og KE utstyrt med den elektronisk nivåstyrte kondensatavlederen ECO-DRAIN 31 F Vario som standard.
Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med lover og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Lavt trykktap, stor innsparing
KAESER FILTER: Lavt trykktap, stor innsparing

Innsparte livssykluskostnader

Økonomien for et trykkluftfilter er helt avgjørende avhengig av trykktapet. KAESER FILTER har store dimensjoner på husene og filteroverflatene, en innovativ styring av luftstrømmen og høyeffektive filtermedier. Slik oppnås opp til 50 % lavere trykktap sammenlignet med vanlige filtre på markedet. Dette forblir nærmest konstant over hele filterelementets levetid. Dette avlaster de forkoblede kompressorene og gir dermed betydelig potensial for kostnads- og CO2-innsparing.

Vil du vite mer om hvordan Kaeser senker livssykluskostnadene?

Høy kapasitet for støvinnsamling
Varig lave driftskostander med KAESER-filtre.

KAESER FILTER tilbyr et langt lavere trykkfall sammenlignet med andre filtre på markedet. Med filterelementer som har høy kapasitet for støvabsorpsjon, forblir nivået på støv lavere over lengre tid. 

Dermed får du varig lave driftskostander. Årlig vedlikehold av støv- og koalesensfiltre forebygger risikoene forbundet med forelding, slik at du får optimal trykkluftrenhet.

Trykkluftrenhet i samsvar med standard
Grad av filtrering KB Koalesensfilter Basic KE Koalesensfilter Ekstra KD Støvfilter KA Aktiv karbonfilter Adsorpsjon KBE Ekstra kombinasjonsfilter KEA Karbon kombinasjonsfilter
Differensialtrykk ved metning < 0,15 bar < 0,2 bar < 0,06 bar (ny, tørr) < 0,06 bar (ny, tørr) < 0,2 mbar < 0,26 bar
Aerosolinnhold ved inngang 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³
Aerosolinnhold ved utløp iht. ISO 12500-1:06-2007 < 0,1 mg/m³ < 0,01 mg/m³ < 0,01 mg/m³ 0,003 mg/m³ (totalt oljeinnhold)
Filtermateriale Dråpefangende materiale i polyester fleece Dypt plissert med støttekonstruksjon Høyeffektiv karbonfleece
Applikasjon Filtrering av faste stoffer, flytende stoffer, aerosoler og faste partikler Samme applikasjon som KB, men for høyere trykkluftkvalitet Finpartikkelfilter etter filtergrad KD Eksklusivt for filtrering av faste partikler Eksklusivt for fjerning av oljedamp Kombinasjon av KB og KE; applikasjon som KE, men for høyere sikkerhet av trykkluftkvaliteten Kombinasjon av KE og KA; filtrering av aerosoler, faste partikler og oljedamp
Oppbygging og funksjon
KAESER FILTER KE F530 utforming
 1. Trykkluftinnløp
 2. Tilkoblingsflens, innløp
 3. Elementgjenge med posisjoneringshjelp og strømfordeler
 4. Filterelement
 5. Trykkluftutløp
 6. Tilkoblingsflens, utløp
 7. Kranmalje
 8. Beholder, belagt og lakkert
 9. Beholderdeksel
 10. Hjørnekuleventil, kan dreies
 11. ECO-DRAIN 31 F Vario
 12. Kondensatutskiller
Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: