Stempelkompressorer for OEM behovet


stempelkompressorer tilpasset den enkelte trykkluftbruker

Har du spesielle krav til trykkluftforsyningen? Kaeser setter sammen en komplett, nøkkelferdig trykkluftstasjon for deg uansett hvilke krav du stiller til trykkluftkvalitet, kapasitet og trykk.

 • Kapasitet 60 til 1400 l/min
 • Trykk fra 7 til 35 bar

Vi benytter Kaeser kvalitetssylindre med industrikvalitet. I spesielle tilfeller kan Kaeser også bygge spesialmaskiner til deg.

Dine fordeler:

 • Tilpasset det komplette systemet:
  Vi hjelper gjerne til med implementeringen av trykkluftstasjonen i systemet ditt og med utformingen av grensesnitt slik at alt passer perfekt sammen.
 • Lavest mulig energikostnader og optimal levetid:
  Med våre analysemetoder finner vi ut hvordan ditt anlegg kan kjøres mest mulig effektivt. Slik reduserer vi dine driftskostnader.
 • Hjelp for internasjonal bruk:
  Vi tilbyr også design tilpasset internasjonal bruk. Allerede i planleggingsfasen tar vi hensyn til ulike lands spesifikasjoner. Skulle det dukke opp problemer som f.eks. manglende godkjenninger, hjelper vi deg gjerne.
Økonomisk på alle nivåer
Livsløpskostnader

Ved framstillingen av produktene våre legger vi vekt på pålitelighet, lang levetid, redusert behov for vedlikehold og fleksibel bruk. Dette gir økonomisk lønnsomme produkter og fornøyde kunder.

 

Produktdetaljer

Eksempler på bruk
KAESER industri-stempelkompressorer i bryggerinæringen.

Bryggerier

I bryggerier sørger industristempelkompressorer fra Kaeser for pålitelig forsyning av ren trykkluft, for eksempel til gjennomlufting av vørter.

KAESER industri-stempelkompressorer innen forskning og vitenskap.

Forskning og vitenskap

I den kjemiske og farmasøytiske industrien er det strenge renhetskrav til laboratorieluften. Flere av kompressorene fra Kaeser overholder disse kravene.

KAESER industri-stempelkompressorer til vintersport.

Vintersport

Med stempelkompressorer fra Kaeser sikrer snøkanoner et jevnt snødekke i alpinanlegg.

KAESER industri-stempelkompressorer for brannvern.

Brannvern

Sprinkleranlegg må alltid fungere. Hvis det er nødvendig med en driftssikkerhet på dette nivået er man alltid på den sikre siden med stempelkompressorer fra Kaeser.

KAESER industri-stempelkompressorer ved vindyrking.

Vindyrking

Pneumatisk beskjæringsverktøy drevet av trykkluft fra Kaeser-stempelkompressorer letter beskjæringen av vinrankene om vinteren.

KAESER industri-stempelkompressorer i trykkerier

Trykkerier

I trykkerier sikrer prosess- og styreluft fra Kaeser-kompressorer at tidsfrister kan overholdes og produksjonskostnadene kan reduseres med kostnadseffektive arbeidsprosesser.

Eksempel på design
Stempelkompressorer med direktedrift
 1. Stempelkompressor med direktedrift
 2. Lyddempningskabinett
 3. Trykkbeholder med innvendig overflatebehandling
 4. Kjøletørke
 1. Mikrofilter
 2. Kondensatetterbehandlingssystem
 3. Styreenhet

Grunnrammeanordning for produksjon av styreluft til trykkmaskiner