Trykkholdesystem 4.0

Trykkholdesystemer – liten hjelper med stor kraft

De elektroniske trykkholdesystemene i serien DHS 4.0 som er utviklet av KAESER, beskytter ikke bare etterbehandlingskomponentene dine, men garanterer også trykkluftkvaliteten. Selv en komplett frakobling av trykkluftforsyningen utgjør ikke lenger noe problem. 

Ved synkende trykk øker strømningshastigheten i rørledningen kraftig. Dette kan føre til overstrømning av alle komponenter i trykkluftsystemet. Bruk av et KAESER-trykkholdesystem i serien DHS 4.0 sikrer et nødvendig minstetrykk og sørger dermed for sikker drift ved oppstart av anlegget etter stillstand.

Alle trykkholdesystemer har et patentert, pulsbreddemodulert reguleringssystem som gjør at de er godt forberedte på alle mulige pneumatiske ekstremtilfeller. Typisk for KAESER kombineres fremragende driftssikkerhet med enkel betjening.

 • Tilkoblingsbredder fra G ½ til G 3, og fra DN 40 til DN 400
 • For systemer med en eller flere opparbeidelsesstrenger
 • Et stort antall grensesnitt gir nøyaktig tilpasset integrasjon og konfigurasjonsmuligheter

Dine fordeler

 • To driftstyper:
  Sikker trykkluftforsyning eller sikker trykkluftkvalitet. Kan stilles inn perfekt for dine krav.
 • Svært enkelt betjeningskonsept:
  Enkel konfigurering på 25 språk, øyeblikkelig gjenkjenning av driftstilstanden og manuell betjening i nødsituasjoner er tidsbesparende samtidig som sikkerheten økes.
 • Tilkobling til SIGMA AIR MANAGER 4.0: 
  Trykkholdesystemet i serien DHS 4.0 kan kobles til den overordnede styringen SIGMA AIR MANAGER 4.0 via SIGMA NETWORK.
 

Produktdetaljer

Komponenter

To driftstyper

 • 1 – Sikker trykkluftforsyning: Pulsbreddemodulert åpning og lukking av kuleventil samt stengeklaff for effektiv og forskriftsmessig drift av trykkluftforsyning.
 • 2 – "Sikker trykkluftkvalitet" for redundante trykkluftnett: ekstra lukking av berørt linje ved feil på tørke eller filter (fabrikkinnstilt)

Elektronisk styreenhet

 • Integrert elektronisk trykksensor
 • Trykkreduksjonsventil 0 til 16 bar
 • LED-lys for god sikt
 • Mekanisk anvisning
 • Regneenheten
 • Trykkovervåkning
 • Display (25 språk)
 • Passordbeskyttelse
 • Bryter for valg av driftstype
 • Styreenheten kan dreies 90°
 • Overvåking av endeposisjoner
 • Programvareoppdatering med micro SD-kort
 • Tastatur og bryter for valg av driftsmodus har plomber som forhindrer ulovlig bruk
 • Multispenning: 100–240 V AC, 50/60 Hz eller 24 DC

Svingedrev

 • Fjærbelastet pneumatisk svingedrev
 • Kuleventil og stengeventil beveges med internt styretrykk
 • Silikonfritt fett til kuleventil og stengeklaff (standard), valgfritt silikonfritt

Betjening

 • Tastatur for angivelse av passord og driftsparametre, f.eks. åpningstrykk, hysterese, prosentuell åpnings-/lukketid
 • Valgfritt via en overordnet styring
 • Manuell betjening med nøkkel ved strømbrudd

Porter

 • Potensialfrie innganger for "ekstern utkobling" f.eks. feil på tørke
 • Potensialfrie utganger for "samlefeil", "åpen", "lukket" og "trykkovervåking"
 • Nettrykksignal 4-20 mA for kompressorstyring eller overordnede styringssystemer
 • Forberedt for tilkobling av fjernbetjening
 • Modbus TCP-kommunikasjonsgrensesnitt med M12-pluggforbindelse

Kulekran eller stengeklaff

Mulighetene som den endelige monteringen gir, muliggjør enkel ombygging eller videre utvidelse av trykkluftnettet, samt justering og festing i rørledning for problemfri montering i den.

SIGMA NETWORK

DHS 4.0 er som standard utstyrt med et SIGMA NETWORK-grensesnitt, noe som gjør det enda enklere å betjene.

Vi tar hånd om trykkluftstasjonen din
DHS 4.0 innebygd i en trykkluftstasjon.

For å lage et trykkluftsystem på en prosesssikker måte og samtidig skape forutsetningene for en økonomisk og sikker drift, må man være oppmerksom på følgende: I tillegg til behovstrykket og kravene til prosessluften skal faktorer som rørinstallasjon, kjøling, ventilasjon, rommets utforming og miljøaspekter tas med i planleggingen. En gjennomtenkt systemkonstruksjon er grunnsteinen for senere drift. 

Generering, behandling og trykkluftlagring er vesentlige bestanddeler ved klargjøringen av trykkluft. Hvis etterbehandlingskomponentene overstrømmes med for høye volumstrømmer, eller hvis en linje ikke blir lukket i tilfelle feil, fører det til uønsket forurensing av prosessluften. I tillegg kommer unødvendige kostnader hvis kompressorene også går i helgen for å utjevne lekkasjetap.
Med et trykkholdesystem fra KAESER hører det fortiden til.

Sikker trykkluftforsyning med nettstarthjelp

Beskytt komponentene dine!

Bruksområder for DHS: Sikker trykkluftforsyning med nettstarthjelp
 1. Kompressor
 2. Kjøletørke med ECO-DRAIN
 3. Filtrering med ECO-DRAIN
 4. Trykkluftbeholder
 1. Elektronisk trykkholdesystem DHS 4.0
 2. AQUAMAT kondensatetterbehandling
 3. Trykkluftnett

Er nettet trykkfritt etter hviletider, mangler motstanden til nettrykket ved ny oppstart av kompressorene. Komponentene i trykkluftopparbeidelsen i et trykkluftsystem er imidlertid lagt ut for trykkstrømningshastighetene som gjelder i trykkluftnettets volumstrømmer ved lastdrift. Hvis det ikke finnes noe mottrykk, er det da fare for at trykkluften med for høy hastighet «overstrømmer» filteret og tørkeren. Dette kan ødelegge filterelementer og drive opp trykkduggpunktet til kjøletørkeren. Resultatet av dette kan være forurensninger i rørledningsnettet og prosessluften, slik som olje, partikler og fuktighet.

Sikker trykkluftkvalitet med nettstarthjelp

Produksjon uten ulykker

Bruksområder for DHS: Sikker trykkluftkvalitet med nettstarthjelp
 1. Kompressorer
 2. Trykkluftbeholder
 3. Kjøletørke med ECO-DRAIN
 4. Filtrering med ECO-DRAIN
 1. Elektronisk trykkholdesystem DHS 4.0
 2. SIGMA AIR MANAGER 4.0
 3. AQUAMAT kondensatetterbehandling
 4. Trykkluftnett

Elektroniske trykkholdesystemer bevarer selv sin egen drift. Dette kommer spesielt godt med ved stasjoner med flere etterbehandlingsinnstillinger. Sikre deg trykkluft med konsekvent høy kvalitet. Trykkholdesystemet lukker dermed den berørte innstillingen ved feil på tørkeren eller filteret. Slik får du ikke bare kvalitetssikring, men også beskyttelse av rørledningsnettet og forbrukeren i produksjon.

Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: