Kombinasjonstørke


HYBRITEC – spar kostnader med det beste fra to verdener

HYBRITEC-trykklufttørkere (*) forbinder de ekstremt lave trykkduggpunktene til adsorpsjonstørkerne med den energibesparende funksjonen til moderne kjøletørkere. Resultatet er en fleksibilitet som senker energikostnadene. Dermed kan adsorpsjonsdelen enkelt slås av i perioder med lavt DPT-behov, for eksempel i de varme sommermånedene.

 • Pålitelig tørr trykkluft fra 12 til 150 m³/min (modellseriene DTE–DTL).
 • DTP-nivået kan veksles mellom -40 °C og +3 °C.
 • Flere konfigurasjonsmuligheter.
 • Valgfrie spesialfunksjoner (f.eks. driftstrykk opp til 16 bar, integrering i containermodul, automatisk sommer/vinter-omkobling).

Fordeler

 • Høy energieffektivitet:
  Kaeser-kombinasjonstørkere trenger kun ca. 50 % av energiforbruket til en varmregenererende adsorpsjonstørke, og kun 20 % av energiforbruket til en kaldregenererende adsorpsjonstørke.
 • Kostnadseffektiv og presist konfigurerbar:
  Kaeser-kombinasjonstørkere kan konfigureres til de fleste brukstilfeller. Meget kostnadsbesparende og driftsikkert.
 • Meget lave vedlikeholdskostnader:
  Den lave belastningen til adsorberdelen i HYBRITEC-tørkeren fører til utskiftningsintervaller på opp til 10 år for tørkemiddelet. I tillegg er det bruk for mindre mengder av tørkemiddelet enn ved de tidligere modellene.

* Tørkerserien inneholder fluorisert drivhusgass. Alle modeller inneholder kjølemiddelet R-513A (GWP 631).

Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med lover og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Oppbygging og funksjon
Komponentene og funksjonen til et HYBRITEC-anlegg
 1. Luft/luft-varmeveksler
 2. Kjølemiddel/luft-varmeveksler
 3. Kondensatavleder
 4. Kjølekompressor
 5. Kondensatavledningssystem med automatisk kondensatavleder
 6. Mikrofilter med kondensatavleder
 7. Omkoblingsventil
 8. Tørkemiddelbeholder: Tørking
 1. Utløpsdiffusor
 2. Støvfilter
 3. Vifte for regenereringsluft
 4. Tørkemiddelbeholder: Regenerering
 5. Oppvarming av regenereringsluft
 6. Innløp for regenereringsluft
 7. Utløp for regenereringsluft
 8. Bypassledning
Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: