Energibesparende SECOTEC-kjøletørker fra 45 til 98 m³/min

SECOTEC TG: Den kompakte kjempen

Med den nye TG serien utvider KAESER SECOTEC-serien med energisparende kjøletørkere med kapasitet fra 45 til 98 m³/min i luft- og vannkjølte utførelser.

Disse kjøletørkerne er lagd for storindustrien. De kompakte kjempene sørger for stabile trykkduggpunkter selv i de mest krevende omgivelser, og gir både maksimal pålitelighet og minimale levetidskostnader.
Det kraftige kjølemagasinkonseptet og standardstyringen SIGMA CONTROL SMART garanterer en energibesparende drift med lite slitasje i alle belastningsfaser. Den innovative kjøleluftreguleringen  setter nye standarder innen driftssikkerhet og kostnadseffektivitet.

Dine fordeler

 • Øk driftssikkerhet:
  Den innovative kjøleluftreguleringen til kjøletørkeren SECOTEC TG sørger for optimal anleggskjøling sammen med en radialvifte. Slik oppstår det nye muligheter ved planlegging og installasjon, og driften av store kjøletørkere blir enda mer effektiv og gir minimal slitasje.
 • Invester i fremtiden:
  Med det miljøvennlige kjølemediet R-513A tilbyr KAESER den beste løsningen for umiddelbar forsyningssikkerhet. Slik forebygger du høye reparasjonskostnader eller til og med nedetid på en effektiv måte.
 • Senk driftskostnadene ytterligere:
  Med det høytytende kjølemagasinkonseptet til SECOPACK LS og multikompressorer som er perfekt tilpasset hverandre, har kjøletørkeren SECOTEC TG en spesielt energisparende dellastregulering opptil 98 m³/min med svært kompakte anleggsdimensjoner og minimalt vedlikeholdsarbeid.
Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med lover og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Innovativ utblåsningsluftregulering med radialventilator
Nyheten til SECOTEC-kjøletørkeren er radialventilatoren.

All plassen som spares, reduserer kostnadene for planlegging og installasjon. Det stabile trykkduggpunktet samt den energisparende driften med liten slitasje oppnås takket være den optimale anleggskjølingen.

Nyhet:

 • Den frekvensregulerte radialviften fører spillvarme vekk fra kjøletørkeren via kjøleluftstrømmen avhengig av belastningen.
 • Radialviften gir en direkte forbindelse til kjøletørkeren som er vanlig for avluftskanaler, takket være tilstrekkelig med resttrykk.
 • Den spesielt energieffektive dimensjoneringen til radialviften kommer også til syne i de svært lave effektbehovene til SECOTEC TG-kjøletørkeren.
 • Termisk kortslutning, som forårsakes ved gjeninnsuging av varm utblåsningsluft som kjøleluft, unngås sikkert.
 • I motsetning til tidligere ventileringsteknikk ved bruk av ventiler og ytterligere støttevifter er det ikke lenger nødvendig med avsuging av romluft. Dette minimerer utblåsningsluftstrømmen og dermed også nødvendig kanaltverrsnitt. Dermed blir støtteviften overflødig. 
 • Den selvstendige utblåsningsluftreguleringen og det høye resttrykket gjør det mulig med kobling til samlekanalen for kompressorer.  
R-513A et fremtidsrettet kjølemedie
R-513A

Bruken av små mengder med det fremtidsrettede kjølemediet R-513A sikrer forsyningssikkerhet til vedlikehold gjennom hele levetiden til kjøletørkeren.

Nyhet:

 • Bruken av drivhusgasser blir stadig strengere og mer regulert verden over. Bruken av svært kompakte varmevekslere som SECOPACK LS og mikrokanalkondensatoren gir en betydelig reduksjon i behovet for kjølemedier.
 • Drivhuspotensialet til kjølemediet R-513A er mye lavere enn potensialet til medier som tidligere ble brukt i kjøletørkere.
 • R-513A tilsvarer R-134a. Det er verken giftig eller brennbart.
Kraftig kjølemagasinkonsept
Tverrsnitt av et SECOPACK varmevekslersystem
 1. Trykkluftinngang
 2. Kondensatutskiller
 3. Kjølemedieinntak (kaldt)
 4. Kjølemedieuttak (varmt)
 5. Varmetransport
 6. Trykkluftutløp

Drift som gir lite slitasje, stabilt trykkduggpunkt og høy energieffektivitet i hver eneste lastfase.

Optimering:

 • Serien SECOTEC TG kombinerer varmevekslersystemet SECOPACK LS med akkumulator for latent varme med opptil tre parallelt tilkoblede kjølemiddelkompressorer. Disse kobles inn rullerende. 
 • Den resulterende belastningen for kjølemagasinet muliggjør en enda mer kompakt utførelse.
 • Med det kraftige kjølemagasinet kan kuldeeffekten tilpasses trinnløst og effektivt i dellastdrift.
 • Drift som gir lite slitasje, via kjølemediekompressorenes begrensede koblingshyppighet.
 • Standardstyringen SIGMA CONTROL SMART formidler verdien for reelt effektforbruk.
Minimal service

Minimalt vedlikehold, kontroll og dokumentasjon.

Nyhet:

 • I motsetning til den typiske aksialviften er radialviften beregnet på den komplette standtiden.
 • Kondensatutskilleren til SECOPACK LS behøver ikke filterelementer. Det er bare å bytte til standardkondensatavlederen ECO-DRAIN.  
 • Ytterligere vedlikeholdsdeler er ikke nødvendig.
 • Kjølemiddel R-513A: Lave påfyllingsmengder og lavt drivhuspotensiale gir et kostnadsgunstig grunnlag for oppfylling av nasjonale operatørplikter. Dermed er det ikke nødvendig med tetthetskontroller for SECOTEC TG som krever store mengder dokumentasjon iht. den europeiske forordningen for F-gasser (EU 517/2014). Vi anbefaler likevel at sertifiserte fagfolk gjennomfører en inspeksjon hvert år.
Optimal kjøletørke med skånsom drift
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC kjøletørkere oppnår effektivt et stabilt trykkduggpunkt på opptil +3 °C ved full belastning. Også under delvis belastning er trykkduggpunktet betydelig mer stabilt enn konvensjonelle kjøletørkere, takket være den lave svingingsbredden. 

Med vekslende driftsmoduser og uten ekstra kjølemagasin bruker konvensjonelle kjøletørkere materialet i varmeveksleren som kjølemagasin. Kjølekompressor og viftemotor i denne kjølekretsen må derfor kobles til og fra betydelig oftere for å gi den nødvendige kjølekapasiteten. 

For å redusere koblingshyppighet og slitasje kobles kjølekretsen derfor ofte først inn igjen ved betydelig høyere trykkduggpunkter. De resulterende trykkduggpunktsvingningene forverrer tørkeresultatet. Dette er risikabelt, da korrosjon kan begynne ved en relativ trykkluftfuktighet på mer enn 40 % i stedet for når kondensen oppstår. 

SECOTEC-kjøletørkeren jobber på den annen side spesielt skånsomt på materialer, takket være den høye kjølelagringskapasiteten. Hvis magasinet er ladet, kan kjølekompressoren og luftemotoren forbli frakoblet vesentlig lengre, uten at stabiliteten til trykkduggpunktet blir påvirket.

Kompakte mål

Du får plass til opptil 98 m³/min på kun 1,2 m² gulvplass. Det gir fleksibilitet med tanke på muligheter for planlegging og plassbesparende installasjon.

Nyhet:

 • Det kompakte kjølemagasinkonseptet er grunnlaget for de kompakte målene til SECOTEC TG.
 • Målene er 1025 x 1620 x 2130 mm.
 • Baksiden kan også brukes som veggside (200 mm avstand til vegg).
Tekniske data

Grunnutførelse

ModellTG 450 TG 520 TG 650
Volumstrøm m³/min 45 52 65
Trykktap bar 0,14 0,19 0,12
Elektrisk effektforbruk ved 50 % vol. kW 1,55 1,85 2,02
Elektrisk effektforbruk ved 100 % vol. kW 3,28 3,89 4,83
Drifts­overtrykk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 13
Omgivelsestemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
inngangstemperatur °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Vekt kg 637 658 704
Dimensjoner
B x D x H mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Trykkluft­tilkoblingDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Tilkobling kondensatdreneringG ¼ G ¼ G ¼
Elektrisk forsyning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KjølemiddelR-513A R-513A R-513A
Vekt for kjølemiddel som CO2-ekvivalent t 2,71 2,74 4,04
Drivhuspotensiale631 631 631
Vekt kjølemiddel kg 4,3 4,35 6,4

ModellTG 780 TG 980
Volumstrøm m³/min 78 98
Trykktap bar 0,17 0,25
Elektrisk effektforbruk ved 50 % vol. kW 2,48 3,61
Elektrisk effektforbruk ved 100 % vol. kW 5,88 9,82
Drifts­overtrykk bar 3 - 13 3 - 13
Omgivelsestemperatur °C 3 - 50 3 - 50
inngangstemperatur °C 3 - 60 3 - 60
Vekt kg 700 763
Dimensjoner
B x D x H mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Trykkluft­tilkoblingDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Tilkobling kondensatdreneringG ¼ G ¼
Elektrisk forsyning400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
KjølemiddelR-513A R-513A
Vekt for kjølemiddel som CO2-ekvivalent t 3,79 4,98
Drivhuspotensiale631 631
Vekt kjølemiddel kg 6 7,9