Våre referanser

Fresh Water

Fresh Water Norway

Det "Grønne skifte" innen drikkevann!
Fresh Water Norway er grunnlagt av John Hatleskog og Alf Andersen. I mer enn 30 år har de begge vært involvert i shippingindustrien. Felles lidenskap for sjøfolks velvære og havets renhet var grunnlaget for denne etableringen. Dårlig kvalitet på drikkevann i havner, og fraværet av næringstoffer i fordampet sjøvann bidro til et overdrevet forbruk av plastflasker innen shippingindustrien. Dette ville de gjøre noe med.

Produktet er innovativt, miljøvennlig, med resirkulerbare kartonger og minimalt karbonavtrykk.

I samarbeide med TETRAPAK i Sverige har de bygget produksjonsanlegget i Brevik. Anlegget har årlig produksjonskapasitet på 30 mill 1,5 l kartonger. Målet er å øke kapasiteten til ca. 130 millioner.

Fresh Water Norway har tilgang på ca.1 milliard liter rent Porsgrunnsvann årlig. Porsgrunnsvannet har fått utmerkelsen "Norges beste drikkevann". Produksjonsanlegget ligger med nærhet til ISPS godkjent havn, noe som muliggjør effektiv og bærekraftig eksport.

Med god erfaring fra tidligere leveranser var KAESER det naturlige valget. KAESER KOMPRESSORER AS er stolt leverandør til en innovativ aktør som Fresh Water Norway AS

NO_Salmar

SalMar

SalMar med ny banebrytende lakseslakteri i Nord-Norge! Det nye anlegget ved navn InnovaNor er Nord Norges største og mest moderne laksefabrikk (17 000 kvm) utstyrt med det aller nyeste av teknologi og produksjonsutstyr. SalMar ASA er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks. Siden selskapet ble grunnlagt i 1991 og fram til i dag har de gått fra å være et selskap med én konsesjon for oppdrett av laks i Norge, til et internasjonalt konsern med 100 konsesjoner for oppdrett i Norge og med betydelig eierinteresser i Storbritannia og på Island. Utenom et langvarig godt samarbeide mellom KAESER KOMPRESSORER AS og SalMar var det i tillegg en viktig faktor for SalMar å velge en trykkluftleverandør som kunne analysere behovene, se nye muligheter og levere den optimale trykkluftløsningen som samsvarte med deres innovative, bærekraftige behov. KAESER Norge er i dag svært stolte av å være den prefererte leverandøren av trykkluft til Nord Norges største og mest moderne laksefabrikk.

NO_FTProducts

FT Produkter AS

FT Produkter AS er en stolt Oslobedrift som produserer og leverer rustfrie vannpoleringsmaskiner. Vannpolering har en rekke fordeler sammenliknet med tradisjonell overflatebehandling, og er svært skånsom mot flatene som blåses. For å drifte vannpoleringsmaskinene benytter FT Produkter seg av KAESERs SXC kompressorer. SXC er en komplett trykkluftstasjon bestående av skruekompressor, kjøletørke og trykklufttank. Alt i én enhet med et minimalt plassbehov. KAESER SXC fungerer optimalt mot deres maskiner, og FT Produkter er meget fornøyde med både produktet og supporten de får fra KAESER. For å effektivisere salgsprosessen mot sluttkunden, har de valgt å lagerføre kompressorer som kan sendes ut på kort varsel til sine kunder. Vi i KAESER synes det er spennende å bistå FT Produkter med trykkluft til deres norskproduserte vannpoleringsmaskiner.

NO_SinkabergHansen

SinkabergHansen

SinkabergHansen med ny laksefabrikk på Marøya. Her står energifokus og kraftgjenvinning i høysete. KAESER slagord "mer trykkluft med mindre energi" passer godt inn i sjømatbedriftens energimål og fokusområder. KAESER KOMPRESSORER er ikke ukjent for SinkabergHansen. I deres eksisterende slakteri står det allerede et komplett anlegg fra KAESER. Med høyt fokus på energieffektivitet, energigjenvinning og på grunnlagt av meget gode erfaringer, var det ikke tvil at samarbeidet skulle fortsette. For å oppnå maksimal utnyttelse av det eksisterende anlegget har KAESER designet et nytt anlegg hvor eksisterende anlegg blir integrert. Det nye trykkluftanlegget vil bestå av 5 kompressorer, 2 kjøletørkere, samt filtrering til næringsmiddelkvalitet. Alle komponenter i trykkluftanlegget blir styrt og overvåket av en den overordnede styringen KAESER SAM 4.0.

New Component

BEWISYNBRA

BEWISYNBRA bygger ny emballasjefabrikk på Senja. De ønsket å bygge videre på det gode samarbeide og den gode erfaringen de har med KAESER KOMPRESSORER fra sine andre fabrikker. Trykkluftanlegget i den nye fabrikken på Senja baseres på KAESERs energieffektive oljefrie kompressorer og kjøletørke fra Secotech serien. Energieffektivitet og varmegjenvinning var viktige faktorer til at denne løsningen ble valgt. Kompressoranlegget sikrer dermed BEWISYNBRA trykkluft av ypperste kvalitet og besparelser gjennom redusert energiforbruk.

NO_ VANGS

T.N. Vangs Mek. Verksted

De fleste av oss har nok ligget bak en henger med logoen fra T.N. Vangs Mek. Verksted. Inderøy bedriften T.N. Vangs Mek. Verksted har spesialisert seg på produksjon av fleksible vogntog og semitrailere for flis, til bilpåbygg og tilhengere for tung-og spesialtransport. For å imøtekomme stadig strengere miljøkrav og økende etterspørsel har T.N. Vangs Mek. Verksted bygd et nytt anlegg for sandblåsing og etterbehandling. Utvidelsen krevde mer trykkluft og KAESER ble valgt som kompressor leverandør. Energiforbruk, fleksibilitet og muligheten for energigjenvinning var viktige faktorer når et nytt trykkluftanlegg skulle velges. Løsningen ble et anlegg bestående av tre energieffektive KAESER skruekompressorer med integrert energigjenvinning og KAESER SAM 4.0 overordnet styring. Med denne løsningen gjenvinner Vangs hele 76% av tilført energi til varme.