Jobb hos KAESER

Vi har et og annet å takke medarbeiderne våre for. De utgjør et sterkt team som gjør oss i stand til å satse på det globale markedet.
Vi leter nå etter forsterkninger til dette teamet. Vi vil gjerne komme i kontakt med engasjerte elever og avgangsstudenter, men også med personer med yrkeserfaring, som ønsker å starte en karriere hos oss.

Tradisjon og varighet

Bedriften vår kan se tilbake på en lang og suksessfull historie. Bedriften har eksistert siden 1919, da Carl Kaeser senior åpnet sitt mekaniske verksted. I dag leder barnebarnet Thomas Kaeser bedriften videre. Denne familieånden merkes overalt. Gjensidig respekt og teamarbeid er grunnlaget for det daglige samarbeidet. Det at familien fortsatt eier bedriften, styrker varigheten vår.

Ansvar og sikkerhet

Våre ansatte bidrar til at vi har etablert oss blant verdens ledende leverandører av kompressorer og trykkluftteknologi og kan forsvare denne posisjonen. Derfor er det en selvfølge at vi tar vare på våre ansatte. Vi tar ansvar for våre ansatte og tilbyr dem en sikker arbeidsplass. Våre ansatte kan stole på oss.

Kvalitet og anseelse

Som en av de ledende bedriftene innen trykkluft er det vår forpliktelse å tilby produkter av høyeste kvalitet og konsekvent fremme innovasjoner. Dermed lykkes vi med å få produktene våre ut på det internasjonale markedet med høy aksept.

Dine muligheter hos KAESER

Vi har interesse av din yrkesmessige utvikling. Regelmessige og aktuelle opplæringsprogrammer gir deg muligheten til å øke kompetansen din. Vi er spesielt glade for våre mobile ansatte som ønsker å bli kjent med avdelingene våre verden over. Vi er representert i over 140 land på alle kontinenter. Vi støtter gjerne bestrebelsene dine på å videreutvikle deg i foretaksgruppen vår.
Som medarbeider hos Kaeser er du ansvarlig for innovasjonskraften og kvaliteten på produktene våre. Hos oss får du spillerom til å bidra med impulser og følge opp dine personlige mål.

Bli med å bidra til vår videreutvikling

KAESER karriere – din sjanse for fremtiden

Kreativitet, engasjement og fleksibilitet hos våre ansatte bidrar stort til vår suksess. Vi ønsker å utvide teamet vårt og tilbyr interessante og utfordrende oppgaver innenfor ulike områder.