Måling, analyse og forbedring

Prosesskvalitet

Vi sikrer prosesskvalitet ved hjelp av statistiske analyser av våre data og implementering av korrigerende forebyggende tiltak.

Målinger, analyse og forbedring

I prosessene målinger, analyse og forbedring, sjekker vi kvaliteten på våre interne prosesser, måler kundetilfredshet og definerer hvordan vi overvåker, måler og analyserer vår energipolitikk til fastsatte tidspunkt.

Produktkvalitet

Vi sikrer produktkvaliteten ved å gjennomføre inspeksjoner i henhold til definerte kriterier. Vi inspiserer produserte komponenter og at komplette maskiner samsvarer med instruksjonene, og sist men ikke minst, fjerne defekte produkter fra produksjonen for videre undersøkelse av ikke konformitet.

Måling av kundetilfredshet

Prosessen vurdering av kundetilfredshet, definerer hvordan vi behandler klager og reklamasjoner fra kunder og hvordan vi analyserer kundeundersøkelser.