Industri 4.0 – Fremtiden har startet

Smart luft

Vi opplever nå den fjerde industrielle revolusjon. Med vårt Industri 4.0-konsept planlegger, realiserer, opererer og optimaliserer vi trykkluften din individuelt og digitalt. Vi sørger for smart og mer energieffektiv trykkluft.

Kaeser Kompressoren tilbyr Industrie 4.0-løsninger for trykkluft.

Hvorfor smart?

Intelligente KAESER trykkluftsystemer leverer den trykklufteffekten og -kvaliteten som kreves i ulike situasjoner, på en pålitelig måte i produksjonsomgivelsene til Industri 4.0. I tillegg blir problemer i trykkluftnettet oppdaget tidlig, slik at vedlikeholdet kan utføres målrettet før det oppstår en feil. Informasjonen i sanntid gjør dette mulig. Lønnsomheten og produksjonsfleksibiliteten økes dermed totalt sett.

Hjertet i trykkluft 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0 og de fire største fordelene:

 • Variabel tilpasning av trykkluftstyringenfor en individualisert serieproduksjon.
 • Best mulig effektivitet ved hjelp av kontinuerlig overvåkning og optimalisering i sanntid.
 • Optimal driftssikkerhet ved hjelp av fjerndiagnose, forebyggende vedlikehold og unngåelse av kritiske tilstander.
 • Optimal fremtidssikkerhet ved hjelp av mange grensesnitt, enkle oppdateringer og integrert energistyring i henhold til ISO 50001.
SIGMA AIR MANAGER 4.0 compressed air management system from Kaeser Kompressoren

Spørsmål og svar

Hvor sikkert er det digitale nettverket til KAESER?
 • Effektdataene til kompressorene blir bare overført via det lukkede SIGMA NETWORK. Ekstern tilgang til dataene er ikke mulig. Alle strukturene møter anbefalingene til den tyske stats kontor for sikkerhet innen informasjonsteknikk (BSI).
 • Den automatiske feilstyringen til SIGMA AIR MANAGER 4.0 forblir driftsklar også ved strømbrudd. Kompressorene kobler da over til selvregulering.
Hvilke fordeler gir forebyggende vedlikehold (Predictive Maintenance)?
 • Fleksible krav til trykkluftforsyningen forutsetter fleksibel service. Tradisjonelt vedlikehold, som er basert på definerte serviceintervaller, blir her raskt utilstrekkelig. I tillegg senker dynamisk vedlikehold kostnadene i henhold til det faktiske behovet.
 • SIGMA AIR MANAGER 4.0 sender kontinuerlig alle drifts- og omgivelsesparametre til KAESER DATA CENTER i sanntid. Ved hjelp av egne programmerte ekspertverktøy blir problemer oppdaget tidlig og dyre driftsfeil unngått.
Hva betyr den kontinuerlige analysen av resultatdata for anleggets effektivitet?
 • Ved å overvåke viktige driftsparametre, som for eksempel sluttemperatur for komprimering, trykkduggpunkt eller differansetrykk, kan energieffektiviteten til trykkluftanlegget alltid holdes innenfor det optimale området.
 • Takket være overføring i sanntid og analyser blir all aktuell data optimalt ivaretatt, også ved produksjonstilpasninger med kort varsel.
 • De finner alltid ut i god tid hva som kan føre til forstyrrelser, og kan dermed sette i verk tilsvarende mottiltak.