Horst Scholz GmbH & Co KG har meget høye sikkerhetskrav som oppfylles av Kaeser Kompressoren
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Høyteknologisk trykkluft for høyteknologiske produkter

KAESER leverer trykkluft til Horst Scholz GmbH & Co. KG innenfor rammene av en kontraktsavtale og i samsvar med Industrie 4.0. Dermed sparer de energikostnader.

Horst Scholz GmbH & Co. KG en en produsent av presisjonsdeler av plast som finner veien fra Kronach i Oberfranken til kjente produsenter, hovedsaklig i bilindustrien og medisinteknikk. Fordi kravene til kvaliteten på produktene er spesielt høy innen det medisinske området, må trykkluften som brukes som styre- og prosessluft, oppfylle de strengeste kravene.

For å alltid ha teknikkens nyeste standard og kunne utnytte alle mulighetene i forbindelse med Industrie 4.0, men også fordi det stadig er konjunktursvingninger i billeverandørindustrien, valgte Scholz en avtale med Kaeser hvor de kun betaler for den trykkluften de bruker. Ved denne driftsmodellen er trykkluftstasjonen produsentens eiendom, og operatøren betaler for trykkluften på samme måte som strømmen fra stikkontakten. Bare den faktisk brukte trykkluftmengden beregnes basert på en fastpris. Det gjør faste kostnader til variable kostnader. Hos Scholz ble stasjonen plassert i en plassbesparende containervariant på taket.

Trykkluftstasjon fra Kaeser Kompressoren hos Scholz
Den mest moderne teknikken, som Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0), sørger for at trykkluften alltid er tilgjengelig og produseres energieffektivt og meget kostnadsbesparende.
Nøyaktig analyse gir skreddersydde løsninger

Etter en grundig trykkluftrevisjon som avdekket behovet til bedriften detaljert, ble trykkluftstasjonen hos Scholz planlagt etter teknikkens standard – inkludert alle egenskapene en moderne stasjon bør ha. Naturligvis står en pålitelig trykkluftforsyning av høy kvalitet, effektivitet og reduksjon av energikostnadene i forgrunnen, men vedlikeholdsvennlighet, nettverkstilkobling og styring i samsvar med Industrie 4.0 med mulighet for forebyggende vedlikehold spiller også en stor rolle. I tillegg er et sikkerhetskonsept tatt med i planene. Dataene fra analysen ble overført til styringen av det nye anlegget, i dette tilfellet Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0), og er grunnlaget for en høyeffektiv drift av hele stasjonen. Kompressorer og komponenter for trykkluftbearbeiding med integrerte industri PC-er, som kan videresende all data til en overordnet styring, danner grunnlaget for dette. Denne overordnede styringen overvåker samtidig komponentene, samt omgivelses- og produksjonsforholdene.

I tillegg optimerer den blant annet trykkvaliteten, justerer matekapasiteten på kompressorstasjonen automatisk til varierende trykkforbruk, basert på reguleringstap optimerer den energieffektiviteten, koblingstap, trykkfleksibilitet, og klargjør trykkluftstasjonen til fremtidig vedlikehold, f.eks. forebyggende vedlikehold (Predictive Maintenance). I tillegg gir styringen mulighet for fjerndiagnose. Det betyr at når operatøren ønsker det sendes dataene kontinuerlig til et datasenter hos produsenten der de overvåkes. Den overordnede styringen analyserer den aktuelle situasjonen på egen hånd og sender eventuelt en melding til serviceteamet, direkte til montøren på stedet eller til det sentrale datasenteret. Dette sentrale datasenteret til produsenten er kjernen for alle videre aktiviteter.

Raskt og sikkert med Sigma Network

For å sørge for en sikker og rask dataoverføring, både internt og eksternt, er trykkluftstasjonen hos Scholz også utstyrt med Sigma Network. Dette kraftige nettverket, som er basert på Ethernet, er selvstendig og garanterer optimal overvåkning og effektiv styring av trykkluftstasjonen kombinert med maksimal datasikkerhet. Dataene som genereres, gjør at vedlikehold ikke lenger gjennomføres etter faste intervaller, men er behovsorientert. Parallelt med meldingen fra den overordnede styringen om at det er på tide med vedlikehold reguleres infrastrukturen for materialflyt.

Vi har i dag en komfortabel løsning for trykkluftforsyningen.
Karl-E. Ebert, leder for teknikk og utvikling hos Scholz

Materialkravene kan automatisk videresendes til distribusjonssenteret. Det koordinerer materialstøtten med produsentens egen produksjon eller eventuelt med underleverandører slik at materialforsyningen er kontinuerlig sikret og kostnadene samtidig holde nede fordi man unngår unødvendig produksjon. Alt dette øker driftssikkerheten og effektiviteten, reduserer samtidig energikostnadene og kostnadene for hele livssyklusen.

Varmegjenvinning reduserer energikostnadene

Med en nye trykkluftstasjonen ble for første gang også muligheten for varmegjenvinning utnyttet hos Scholz. Scholz varmer nå opp hallene med varmen fra kompressorene som oppstår under trykkluftproduksjonen. Allerede det første året har dette ført til en reduksjon av oljeforbruket på rundt 50 prosent.