Trykkluftetterbehandling og kondensatteknikk

Med proff trykkluftetterbehandling har smuss og korrosjon ingen sjanse

Vann, olje støv: Kaeser tilbyr en komplett produktportefølje som ikke inngår noen kompromisser når det gjelder tørr og ren luft. Alt fra enkel bruk på f.eks. byggeplasser til meget kompleks elektronikkproduksjon:

 • for høy produktkvalitet
 • for prosesser uten feil og som trenger lite vedlikehold
 • for at kondensatet skal kunne slippes ut

Dine fordeler: Høy prosessikkerhet og optimal kostnadseffektivitet med anlegg som lønner seg på grunn av lang, feilfri drift.


Produktoversikt innen etterbehandling av trykkluft og kondensatteknikkSyklonutskiller

Syklonutskiller – serie KC

Fjerning av kondensat ved trykkluftutgangen til kompressoren

 • Grunnlaget for en feilfri og energieffektiv funksjon for ettermontert tørke og filter
 • Passende nominelle diametere for praktisk tilkobling til Kaeser
 • Kondensatavleder som ikke trenger vedlikehold

Hurtiginnstigning
Syklonutskiller

Tørker

Kjøletørker

Beskytter brukstilpasset jobb mot videre kondensatdannelse.

 • Kjøletørke (DTP ≥ +3 °C) generelt anbefalt for spesielt effektiv tørking.
 • Kombinasjonstørke (DTP ≥ +3/-40 °C) og adsorpsjonstørke (DTP ≥ -70 °C) for enkel eller temperaturavhengig frostbeskyttelse.
 • Membrantørker (DTP ≥ -40 °C) for plassbesparende bruk på byggeplasser, uten elektrisk tilkobling.

Hurtiginnstigning

Filter og aktivkulladsorber

Filter og aktivkulladsorber

Fjerner smuss og sørger for renhet i samsvar med standardene

 • KAESER FILTER med gjenget tilkobling eller flenstilkobling fjerner støv, aerosoler og aerosoldamp for trykk opp til 16 bar.
 • Høytrykksfilter som passer til Kaeser booster – for trykk opp til 45 bar.
 • Aktivkulladsorbere fjerner oljedamp og lukt. De oppnår et restoljeinnhold for klasse 1 iht. ISO 8573-1 (0–0,01 mg/m³) – for trykk opp til 16 og 48 bar.

Hurtiginnstigning

Kondensatavleder

Elektronisk kondensatdrenering ECO-DRAIN

Fjerner kondensat fra trykkluftnettet

 • Den elektroniske kondensatavlederen ECO-DRAIN med nivåregulering og robust ventilstyring sørger for at man unngår trykktap.
 • Test-tast og selvovervåkning med potensialfri alarmkontakt (avhengig av modell) som kan knyttes til overordnet styring.
 • ECO-DRAIN i 3x-serien med fabrikktestet serviceenhet for meget pålitelig vedlikehold og store kostnadsbesparelser.

Hurtiginnstigning
Kondensatavleder

Kondensatetterbehandling

Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Kondensatet blir til avløpsvann som kan slippes direkte ut på produksjonsstedet.

 • Olje-/vannutskilleren AQUAMAT i CF-serien sørger for pålitelig etterbehandling, gir ingen energikostnader og er betydelig rimeligere enn ekstern deponering.
 • Denne funksjonen er godkjent av myndighetene (DIBt-typegodkjenning), for overholdelse av lovkrav som
 • skåner miljøet.

Hurtiginnstigning
Kondensatetterbehandling