Trykkluftetterbehandling og kondensatteknikk

Med profesjonell  trykkluftetterbehandling har smuss og korrosjon ingen sjanse

Vann, olje støv: For å takle utfordringene som du står overfor ved bruk av trykkluft tilbyr Kaeser en komplett produktportefølje, og den er kompromissløs innen tørr og ren luft,  for enkel bruk på byggeplassen eller kompleks elektronisk behandling:

 • for høy produktkvalitet
 • for prosesser uten feil og som trenger lite vedlikehold
 • for at kondensatet skal kunne slippes ut

Dine fordeler: Høy prosessikkerhet og optimal kostnadseffektivitet med anlegg som lønner seg på grunn av lang, feilfri drift.


Produktoversikt innen etterbehandling av trykkluft og kondensatteknikkSyklonutskiller

Syklonutskiller – serie KC

Fjerning av kondensat ved trykkluftutgangen til kompressoren

 • Grunnlaget for en feilfri og energieffektiv funksjon for ettermontert tørke og filter
 • Passende nominelle diametere for praktisk tilkobling til Kaeser
 • Kondensatavleder som ikke trenger vedlikehold
Hurtiginnstigning
Syklonutskiller

Tørker

Kjøletørker

Beskytter brukstilpasset jobb mot videre kondensatdannelse.

 • Kjøletørke (DTP ≥ +3 °C) generelt anbefalt for spesielt effektiv tørking.
 • Kombinasjonstørke (DTP ≥ +3/-40 °C) og adsorpsjonstørke (DTP ≥ -70 °C) for enkel eller temperaturavhengig frostbeskyttelse.
 • Membrantørker (DTP ≥ -40 °C) for plassbesparende bruk på byggeplasser, uten elektrisk tilkobling.
Hurtiginnstigning

Filter og aktivkulladsorber

Filter og aktivkulladsorber

Fjerner smuss og sørger for renhet i samsvar med standardene

 • KAESER FILTER med gjenget tilkobling eller flenstilkobling fjerner støv, aerosoler og aerosoldamp for trykk opp til 16 bar.
 • Høytrykksfilter som passer til Kaeser booster – for trykk opp til 45 bar.
 • Aktivkulladsorbere fjerner oljedamp og lukt. De oppnår et restoljeinnhold for klasse 1 iht. ISO 8573-1 (0–0,01 mg/m³) – for trykk opp til 16 og 48 bar.
Hurtiginnstigning

Kondensatavleder

Elektronisk kondensatdrenering ECO-DRAIN

Fjerner kondensat fra trykkluftnettet

 • Den elektroniske kondensatavlederen ECO-DRAIN med nivåregulering og robust ventilstyring sørger for at man unngår trykktap.
 • Test-tast og selvovervåkning med potensialfri alarmkontakt (avhengig av modell) som kan knyttes til overordnet styring.
 • ECO-DRAIN i 3x-serien med fabrikktestet serviceenhet for meget pålitelig vedlikehold og store kostnadsbesparelser.
Hurtiginnstigning
Kondensatavleder

Kondensatetterbehandling

Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Kondensatet blir til avløpsvann som kan slippes direkte ut på produksjonsstedet.

 • Olje-/vannutskilleren AQUAMAT i CF-serien sørger for pålitelig etterbehandling, gir ingen energikostnader og er betydelig rimeligere enn ekstern deponering.
 • Denne funksjonen er godkjent av myndighetene (DIBt-typegodkjenning), for overholdelse av lovkrav som
 • skåner miljøet.
Hurtiginnstigning
Kondensatetterbehandling