Kjøletørke

Rutinerte spareeksperter opp til et trykkduggpunkt på 3 °C

Kaeser-kjøletørkere beskytter mot ledningskorrosjon, svikt i enheter og produktskader opp til en omgivelsestemperatur på +3 °C. Sikre deg en pålitelig beskyttelse med minimale kostnader. Den robust konstruksjonen og utstyrsdetaljer av høy kvalitet, som kondensatavlederen ECO-DRAIN, og et spesielt lavt energibehov sørger for lave kostnader.

I tillegg til den kompakte basis-serien sørger de energisparende kjøletørkerne på opp til 90 m³/min (på forespørsel 175 m³/min) for behovstilpasset energiforbruk og maksimale energikostnadsbesparelser ved hjelp av de meget effektive reguleringskonseptene.

For spesielle bruksområder tilbyr Kaeser høytrykks- og kaldluftkjøletørkere.


Oversikt over kjøletørkerne våreEnergisbeparende SECOTEC kjøletørke opp til 8,25 m³/min

Den energibesparende kjøletørkeren SECOTEC opp til 14,3 m³/min

SECOTEC-kjøletørkere er meget effektive takket være magasinreguleringen og det store kuldemagasinet: koble til, slå på, tørk og spar!

 • Stabilt lave trykkduggpunkter og store innsparingspotensialer ved dellastdrift og i arbeidspauser.
 • Meget robust anleggskonstruksjon som krever lite vedlikehold.
 • Luftkjølte utførelser for omgivelsestemperaturer opptil 43 °C

Hurtiginnstigning
Energisbeparende SECOTEC kjøletørke opp til 8,25 m³/min

Energibesparende SECOTEC kjøletørke fra 10,5 til 34 m³/min

Energibesparende SECOTEC kjøletørke fra 17 til 34 m³/min

Den nye generasjonen SECOTEC sørger for enda høyere energieffektivitet, redusert plassbehov og er meget vedlikeholdsvennlig.

 • Bruken av det patenterte varmevekslersystemet SECOPACK LS med effektivt latentvarmemagasin sørger for meget effektiv tørking.
 • Den elektroniske styringen SIGMA CONTROL SMART sørger for omfattende systemovervåkning.
 • Luft- og vannkjølte utførelser for omgivelsestemperaturer opp til 50 °C.

Hurtiginnstigning
Energibesparende SECOTEC kjøletørke fra 10,5 til 34 m³/min

Energibesparende SECOTEC kjøletørke fra 45 til 98 m³/min

Energisparende kjøletørker fra 45 til 98 m³/min TG-serien

Besparelseekspertene for det store trykkluftbehovet. Spesielle kjølemediekompressorer med nesten trinnløs effektregulering sørger for en lasttilpasset energibruk.

 • Stabilt lave trykkduggpunkter, store innsparingspotensialer i delelastdrift og arbeidspauser.
 • Generøst dimensjonert platevarmeveksler og kondensatavleder for lavt trykktap.
 • Luft- og vannkjølte utførelser for omgivelsetemperaturer opptil 45 °C.
Hurtiginnstigning
Energibesparende SECOTEC kjøletørke fra 45 til 98 m³/min

Kompaktkjøletørker KRYOSEC til 4,5 m³/min

KRYOSEC kompakt kjøletørke – seriene TAH, TBH og TCH fra Kaeser Kompressoren

Plassbesparende og i høyverdig industrikvalitet som samsvarer med normen, og som ikke inngår kompromisser når det gjelder fuktbeskyttelse.

 • Med den elektroniske kondensatavlederen ECO-DRAIN
 • Luftkjølt utførelse for omgivelsestemperaturer opp til 50 °C
 • Veldig lav konstruksjonshøyde for optimal oppstilling under maskinplattformer og arbeidsplattformer

Hurtiginnstigning
Kompaktkjøletørker KRYOSEC til 4,5 m³/min

Høytrykk-kjøletørker til 106,1 m³/min

Høytrykk-kjøletørker til 106,1 m³/min

Det riktige valget for høye driftstrykk.

 • Optimal til bruk etter stempelkompressorer, spesielt nedstrøms for boostere.
 • Luftkjølt utførelse for 50 bar, overtrykk opptil 5 m³/min.
 • Luft- og vannkjølt utførelse for 45 bar, overtrykk fra 8,5 til 106,1 m³/min.

Hurtiginnstigning
Høytrykk-kjøletørker til 106,1 m³/min

Kaldluftkjøletørker til 43,33 m³/min

Avkjøling med tørr luft fra kaldluftkjøletørke fra Kaeser Kompressoren.

Det riktige valget for kald trykkluft

 • Brukes til f.eks. renblåsing og kjøling av varme formdeler.
 • Utløpstemperatur for den tørre trykkluften +5 °C ved 100 % relativ fuktighet.
 • Luft- og vannkjølte utførelser for omgivelsestemperaturer opp til +45 °C.

Hurtiginnstigning
Kaldluftkjøletørker til 43,33 m³/min