Aktivkulladsorber

I kontinuerlig drift for høy luftkvalitet

Kaeser-aktivkulladsorbere i ACT-serien fjerner oljedamp og luft på en pålitelig måte. Når de er installert etter trykklufttørking og forfiltrering, oppnår de et restoljeinnhold i klasse 1 i henhold til ISO 8573-1, og beskytter dermed også følsomme produksjonsprosesser.

Generøse påfyllingsmengder av aktivkull med høy kvalitet og permanent lave trykktap gjør dem meget kostnadseffektive. Slik holder de i opp til 12 000 driftstimer uten utskiftning av aktivkull. En oljeindikator som er montert som standard, gjør brukeren oppmerksom på eventuelle driftsforstyrrelser.

 • Restoljeinnhold i konsentrasjonsområdet 0–0,01 mg/m³
 • Kapasitet 1,17–154,5 m³/min
 • Maksimalt driftstrykk 10 bar / 16 bar, og som ekstrautstyr også 48 bar

Dine fordeler:

 • Betydelig underskridelse av klasse 1-grenseverdien:
  Allerede fra et restoljeinnhold på 0,01 mg/m³ blir klasse 1 nådd i henhold til ISO 8573-1. Kaeser ACT-adsorpsjonstørkere kan oppnå et restoljeinnhold som ligger betydelig under dette. Resultatet er en kontinuerlig sikker overholdelse av grenseverdiene.
 • Lave vedlikeholdskostnader:
  Kaeser ACT-adsorbere oppnår veldig lage utskiftingsintervaller ved hjelp av den generøse dimensjoneringen og en optimal tilstrømning av meget effektivt aktivkull. De er montert i en beskyttende og meget robust stålramme.
 • Minimalt trykktap:
  Generøst dimensjonerte inn- og utgangstverrsnitt holder differansetrykket kontinuerlig lavt og øker dermed kostnadseffektiviteten.
Det perfekte supplement: Trykkluftfilter fra KAESER
Aktivkulladsorber fra Kaeser Kompressoren

ACT-aktivkulladsorbere må utstyres med filtre fra Kaeser. Etter at du har installert for- og etterfilter, kan du sikre den maksimale levetiden til aktivkullet og holde den rensede trykkluften fri for kullstøv, uten større trykktap.

 

Produktdetaljer

Komponenter

Standardutstyr

 • Adsorpsjonsmiddelbeholder inkludert aktivkullfyll, strømningsfordeler i rustfritt stål oppe/nede og separat fylle- og tømmestuss oppe/nede
 • Utstyrt med beholdermanometer og trykkforminsker med oljeindikator (opsjon for driftstrykk på 48 bar)
 • Forhåndsmontert trykkluftinntaks- og utløpsslange
 • Stabil ramme, tokomponents våtlakkering

Opsjoner

 • Silikonfri design iht. Volkswagen sin godkjennelsesnorm PV 3.10.7 
 • Driftstrykk på 16 bar for modellene ACT 169–1545 
 • Driftstrykk på 48 bar for modellene ACT 12–1545 HP
Reduser livssykluskostnadene!

Aktivkullfilter

Aktivkullfilter fra Kaeser Kompressoren
 KA filterelement

aktivkulladsorber + støvfilter

Kaesers aktivkulladsorber og støvfilter senker livssykluskostnadene
 ACT løst aktivkullmateriale
 KD støvfilter
 innsparing ACT+KD

Utgangspunktet for beregningen:
Kostnader for investering, service (materiale, arbeid og deponering) med følgende skiftintervaller: ACT-aktivkullfylling 12 000 dt, støvfilter 6000  dt, aktivkullfilter 1000 dt; årlig kapitalfortjeneste over 10 år

Lave livssykluskostnader

Med et kontinuerlig trykkluftbehov er ACT-aktivkullfiltrene kostnadsmessig overlegne. De har lengre vedlikeholdsintervaller enn andre sammenlignbare aktivkullfiltre.
På lengre sikt har det vist seg at dette er det rimeligste alternativet. Færre vedlikeholdsintervaller fører til bedre trykklufttilgjengelighet.

Oppbygging og funksjon
Gjennomstrømningsskjema for trykkluft ved aktivkulladsorber fra Kaeser Kompressoren
 1. Trykkluftinntak
 2. Forfilter (tilbehør)
 3. Kondensatutløp
 4. Adsorpsjonsmiddelbeholder
 5. Strømningsfordeler i rustfritt stål
 1. Aktivkullfyll
 2. Etterfilter (tilbehør)
 3. Trykkluftutgang
 4. Trykkforminsker
 5. Oljeindikator
Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: