Kaldregenererende adsorpsjonstørke fra 0,15 til 0,75¬m³/min

Meget energibesparende og plassbesparende

Den lille adsorpsjonstørkeren i serien DC får plass i trange containere og oppnår toppkarakter i form av pålitelighet og kostnadseffektivitet. Slik tørker den og oppnår et trykkduggpunkt på -40 °C med en ti-minutters syklus. Det blir bare vekslet mellom de to tørkemiddelbeholderne én gang hvert femte minutt. Det er meget materialskånende og sparer i tillegg trykkluft.

 • DTP ned til -70 °C
 • Kapasitet fra 0,15 til 0,75 m³/min
 • Elektronisk kondensatavleder ECO-DRAIN (ekstrautstyr E-Pack)

Fordeler

 • Plassbesparende og lett å montere:
  Den plassbesparende designen på huset gjør den lille adsorpsjonstørkeren egnet for desentral etterbehandling av trykkluft. Den egner seg også for montering på vegg.
 • Meget økonomisk ved hjelp av 10-minutters sykluser:
  Det lave antallet omkoblinger mellom beholderne senker materialbelastningen på ventiler og tørkemiddel. For trykkluftoppbyggingen etter regenereringen må 1,3 % av trykkluften avledes.
 • Langsiktig driftssikkerhet:
  Den gjennomprøvde ventilteknologien sikrer et varig feilfritt syklusforløp. Den robuste adsorpsjonsbeholderen er konstruert for vanlig konstant drift på minst 10 år.

Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med loven og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Energibesparelse og driftssikkerhet
Fordelene med 10-minutter-syklusen til Kaesers lille adsorpsjonstørker

Fordelen med ti-minutters syklus

De små adsorpsjonstørkerne arbeider i ti-minutters sykluser når de skal nå trykkduggpunkter ned til -40 °C. Dette reduserer antallet omkoblinger mellom beholderne, og dermed også materialbelastningen på ventiler og tørkemiddel.

Lange syklustider reduserer dessuten den trykkluftmengden som er nødvendig for en ny trykkoppbygging etter regenereringen. Hvis det for eksempel må avgis 7,6 prosent av trykkluften for dette ved en to-minutters syklus, faller denne andelen til bare 1,3 prosent ved en ti-minutters syklus på de små DC-aggregatene. Dette er energibesparende og forlenger standtiden for tørkemiddelet.

Fordelen med skiftende drift

Ved hyppig avbrutte lastefaser sørger intervallreguleringen for energibesparelse. Den igangværende regenereringssyklusen fullføres alltid med luft fra den etterkoblede trykkuftbeholderen, noe som gjør regenereringen spesielt sikker, siden det når tørkingen påbegynnes igjen alltid er en fullstendig regenerert adsorpsjonsbeholder til rådighet. På den måten kan man forhindre ekstreme duggpunktverdier på grunn av for høy tørkemiddelbelastning i utgangsområdet.

Komponenter

Oppbygging

 • Beskyttende hus med kompakt design
 • Egnet for montering på vegg
 • Adsorpsjonsbeholder med lang levetid
 • Opp til 10 bar er den konstruert for en million belastningsendringer (vanlig konstant drift i minst 10 år).
 • Oppfyller kravene i direktiv 97/23 EF om trykkgodkjent utstyr

Ventilteknologi

 • Gjennomprøvd ventilteknologi som gir et feilfritt syklusforløp
 • Beholdermanometre gjør det enkelt å kontrollere funksjonen visuelt
 • Enkel tilgang til for- og etterfiltre

Tidsstyring

Tidsstyring for KAESERs lille adsorpsjonstørker

 • Enkel å betjene
 • Entydig forvalg av begge verdiene for trykkduggpunkt -40 °C og -70 °C

Ekstrautstyr E-Pack (for alle størrelser)

Filteret som er satt inn foran adsorpsjonstørkeren, er utstyrt med den elektroniske kondensatavlederen ECO-DRAIN for å oppnå en optimal kondensatavleding uten trykktap.

Tekniske data