Kaldregenererende adsorpsjonstørke fra 0,20 til 1,13 m³/min

Robust og plassbesparende

De kompakte adsorpsjonstørkerne i DC-serien er pålitelige, effektive og støydempende. Takket være de generøst dimensjonerte komponentene av høy kvalitet garanterer den robuste og plassbesparende tørkeren lave livssykluskostnader. 

Konfigurerbare driftsmodi skaper ytterligere energisparepotensial. Fleksible trykklufttilkoblinger og standard nettverksgrensesnittet til styringen SIGMA CONTROL SMART gjør det mulig med enkel installasjon og integrering i trykkluftnettet.

 • DTP ned til -70 °C
 • Den nettverkskompatible styringen SIGMA CONTROL SMART
 • KAESER FILTER – valgfritt med ECO-DRAIN eller manuell kondensatavleder på forfilteret

Dine fordeler

 • Pålitelig anleggsdesign med lang levetid 
  Adsorpsjonstørkerne DC 2.0–11.3 har lang levetid og kjennetegnes av varige adsorpsjonsrør av aluminium, vedlikeholdsfrie vekselventiler og patroner med trykkstabilt tørkemedie som er bestandig mot rennende vann. For optimal beskyttelse av tørkemediet og det påfølgende ledningsnettet er de små adsorpsjonstørkerne utstyrt med effektive KAESER FILTRE.
 • Høy effektivitet – dype trykkduggpunkter
  De optimale strømningsbetingelsene sørger for at tørkemediet får maksimal regenereringskapasitet med minimalt trykkluftbehov. De nødvendige trykkduggpunktene (–40/–70 °C) nås på pålitelig vis i den faste syklusen eller med duggpunktsstyring ved lave trykktap – selv ved vedvarende høy utnyttelse. Med kompressorsynkroniseringskontroll eller periodisk drift kan det også spares energi etter behov.
 • Rask installasjon og enkel nettverkstilkobling 
  De effektive KAESER FILTRENE er montert utvendig for enkel funksjonskontroll og rask utskifting av elementer. Fleksible tilkoblinger gjør det mulig med montering i variable posisjoner på øvre ventilblokk. Det monterte frontpanelet gir enkel tilgang til ventiler, lyddempere og styringsenheten ECO CONTROL SMART.
Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med lover og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

Minimer vedlikeholdskostnader

Bruk av DC-adsorpsjonstørkere reduserer vedlikeholdskostnadene med opptil 20 %.

Ved lite luftbehov spiller vedlikeholdskostnadene ofte en avgjørende rolle for å holde livssykluskostnadene nede. Dette er hovedfortrinnet til de kompakte adsorpsjonstørkerne i DC-serien. 

De er ikke bare effektive i drift, men gir deg også spesielt lange vedlikeholdsintervaller på 5 år for ventiler og tørkemedier. Slik får du redusert både plassbehov og kostnader. 

Sammenlignet med andre tørkere på markedet kan du spare mer enn 20 % på kostnader for vedlikeholdsdeler. Redusert antall vedlikeholdsarbeid på ventilene og bytte av tørkemiddel sørger for ytterligere innsparinger.

 

Produktdetaljer

Høy effektivitet – dype trykkduggpunkter

Den aktiverte aluminiumsoksiden i adsorpsjonstørkerne i DC-serien er av premium-kvalitet. Det avstøvede materialet utmerker seg gjennom kulestørrelsen med lik form og føres inn i patronene ved hjelp av «rainfilling».
Den optimaliserte fyllingen begunstiger gjennomstrømmingen og gjør en maksimal overflate tilgjengelig. 

Dette har også flere fordeler: Regenereringen skjer med lavere energibruk sammenlignet med andre tørkemedier. Vannbelastningen er til sammenligning lav. Ingen sintring og en betydelig raskere retur til opprinnelig trykkduggpunkt under krevende driftstilstander.

Styreenheten ECO CONTROL SMART
Driftsparametre og meldinger er tilgjengelig i sanntid ved hjelp av ECO CONTROL SMART.

Med ECO CONTROL SMART kan adsorpsjonstørkere i DC-serien kobles til SIGMA AIR MANAGER 4.0 og SIGMA NETWORK. Driftsparametre og meldinger blir på denne måten tilgjengelige i sanntid.

I grunnmenyen til styreenheten ECO CONTROL SMART vises den nominelle verdien til trykkduggpunktet, tørkerens driftsmåte, nettspenningstimene, tid for neste vedlikehold, samt programvareutgaven. I meldingshistorikken kan 20 advarsler og feil registreres med tidsstempel. Tilkoblingen til nettverket og enhetssystemet konfigureres ved hjelp av innstillingsmenyen.
I tillegg til et Modbus TCP-grensesnitt er styringen ECO CONTROL SMART utstyrt med innganger for fjernstyringen samt for tilkobling til kondensatavlederen ECO-DRAIN og en trykkduggpunktsensor. En driftsmelding, varselmeldinger og feilmeldinger kan videresendes via en potensialfri utgang.

Tekniske data