Elektronisk kondensatavleder ECO-DRAIN


Ingen trykktap

Kondensatavlederen fjerner kondensatet som blir skilt ut fra trykkluftnettet i syklonutskillere, trykkluftbeholdere, kjøletørkere og filtre. Derfor er de uunnværlige for en effektiv trykkluftetterbehandling og pålitelig trykkluftforsyning.

De elektroniske kondensatavlederne ECO-DRAIN fra Kaeser er meget kostnadseffektive og pålitelige. Et nivåavhengig reguleringskonsept, en smussresistent ventilmekanikk og en alarmkontakt som kan kobles til (fra modell 31), sørger for pålitelig drift.

Kondensatavlederen ECO-DRAIN er tilgjengelig for en kapasitet på opp til 1 700 m³/min. For spesielle brukstilfeller, f.eks. ved aggressivt kondensat, for driftstrykk opptil 63 bar, i vakuum- eller frostområder tilbyr Kaeser passende produktvarianter.

Fordeler

 • Ingen trykklufttap:
  Når nivåsensoren til ECO-DRAIN melder at det maksimale kondensatpåfyllingsnivået er nådd, sørger det intelligente styringssystemet for at ventilmembranen åpnes og lukkes på riktig tidspunkt. Dermed er det bare kondensat, og ingen trykkluft, som blir ledet bort. Dette er meget energibesparende.
 • Pålitelig avleding, også ved smuss:
  Nivåsensoren formidler kondensatpåfyllingsnivået med meget stabile mekaniske komponenter. Ledningene til ventilene er alltid smussfrie. I tillegg sørger bruken av en styrt membranventil for et spesielt stort åpningstverrsnitt. Også ved sterk smussbelastning eller til og med ved ren olje blir kondensatet avledet på en pålitelig måte.
 • Enkelt vedlikehold, uten hjelp fra fagfolk:
  Serviceenheten til modellene 30, 31 og 32 sammenfatter alle vedlikeholdsdelene i en enkelt komponentgruppe. Med et klikk kan den kobles sikkert til styreenheten i riktig posisjon. Dermed vil det ikke oppstå noen feil ved utskiftning av tetninger. Serviceenheten blir levert 100 % funksjonstestet fra fabrikken, har et betydelig forlenget bruksintervall og kan skiftes uten hjelp fra en elektriker.
Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med lover og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Oppbygging
Kondensatavleder ECO-DRAIN – oppbygging
 1. Innløpsledning
 2. Oppsamlingsbeholder
 3. Nivåsensor
 4. Magnetventil
 5. Ventilmembran
 6. Styreledning
 7. Ventilsete
 8. Avløpsledning
Integrering i trykkluftanlegget
Kondensatavleder ECO DRAIN: Integrering i trykkluftstasjonen
 1. ECO-DRAIN
 2. ECO-DRAIN
 3. ECO-DRAIN
 1. Trykkluftnett
 2. AQUAMAT

Alle oppsamlingssteder for kondensatet i trykkluftsystemet må ha en pålitelig drenering. Den beste måten å sikre dette på er å bruke en elektronisk styrt kondensatavleder.

Tekniske data

De tekniske dataene finner du i denne brosjyren: