KRYOSEC – kompakt kjøletørke opptil 4,5 m³/min

Robust, plassbesparende og med optimal fuktighetsbeskyttelse i alle driftsfaser.

KRYOSEC kompakte kjøletørkere imponerer med industrikvalitet av høy kvalitet «Made in Germany». De gir pålitelig fuktighetsbeskyttelse ved en omgivelsestemperatur på opptil +50 °C. Lavt trykktap i varmevekslersystemet av rustfritt stål og en oppbygging som krever lite vedlikehold, sørger for økonomisk drift. Takket være den kompakte konstruksjonen opptar de liten plass. De kan monteres under maskinplattformer, arbeidsplattformer eller på veggen (serien TAH).

 • Pålitelig trykkluft fra 0,35 til 4,5 m³/min
 • Driftstrykk opptil 16 bar
 • Alternativ: elektrisk kondensatavleder ECO-DRAIN og/eller elektronisk termostat for trykkduggpunkt advarsel, begge med potensialfrie alarmkontakter

Dine fordeler:

 • Pålitelig fuktighetsbeskyttelse:
  KRYOSEC kjøletørkere avkjøler fuktig trykkluft i et høykvalitets varmevekslersystem av rustfritt stål. Kondensatet som oppstår, skilles ut på en effektiv måte i alle driftsfaser i den integrerte utskilleren. Den elektroniske kondensatavlederen ECO-DRAIN sørger for pålitelig avledning av kondensatet.
 • Også for høye omgivelsestemperaturer:
  KRYOSEC kjøletørkere gir pålitelig avfukting også under krevende bruksforhold. De store varmeveksler- og kjølemediekondensatorflatene og den definerte kjøleluftføringen bidrar i stor grad til dette.
 • Industrikvalitet som samsvarer med normen:
  KRYOSEC kjøletørkere overholder de sikkerhetskravene som gjelder for maskiner (EN 60204-1). Herunder hører en avstengbar av/på-bryter og en integrert nettbryter til. Takket være den høye kvaliteten på bearbeidingen og den kompakte konstruksjonen, egner de seg godt for målrettet desentral- installasjon, som for eksempel på produksjons- og bearbeidingsmaskiner som krever høy kvalitet på den produserte trykkluften.

* Denne kjøletørkerserien inneholder den fluoriserte drivhusgassen R-513A.

Ideelt supplement: AQUAMAT olje-/vannutskiller
Kondensatetterbehandlingssystem AQUAMAT

Vårt tips: Etterbehandle kondensatet i samsvar med lover og regler på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av AQUAMAT olje-/vannutskiller, før det ledes inn i avløpssystemet.

 

Produktdetaljer

Komponenter

Kjølekrets

 • Kjølekrets som består av stempelkompressor
 • Komponentgruppe med vifte og kondensator
 • Filtertørke
 • Kapillar
 • Isolert luft/luft-varmeveksler og luft/kjølemiddel-varmeveksler med integrert kondensatavleder i rustfritt stål (kopperloddet).
 • Varmgass-bypass-regulator

Kondensatavledning

Elektronisk styrt kondensatdrenering ECO DRAIN 30

 • Elektronisk styrt kondensatavleder ECO-DRAIN 30 med kuleventil i kondensatinnløpet, inkl. isolering av kalde overflater.

Elektriske anlegg og indikatorer

 • Mekaniske trendindikatorer for duggpunkter.
 • Elektrisk utrustning iht. EN 60204-1: låsbar hovedbryter med integrert nettbryter.

Hus

Kompakt kjøletørker KRYOSEC – lav konstruksjonshøyde, kan monteres på vegg.

 • Pulverbelagt hus med avtakbar hette og maskinføtter.
 • Klargjort for opphenging på vegg (kun TAH-serien).

Tilkoblinger

 • Inkludert strekkavlastet strømkabel (uten plugg).
 • Internt kablet
 • Skottkobling for tilkobling av den eksterne kondensatledningen.

Dokumentasjon

 • Servicehåndbok og CE-samsvarserklæring (EF-versjon) er inkludert.

Opsjon: Potensialfri kontakt «Advarsel trykkduggpunkt».

 • Elektronisk termostat med potensialfri utgang er ekstrautstyr.
 • Klart for måling inne i anlegget.
 • Signalet kan hentes på anleggssiden direkte ved utgangen.
 • Mulig å stille inn på tilhørende øvre og nedre koblingsgrenser.

Opsjon: Kondensatavleder inkl. potensialfri kontakt.

 • Alternativt utstyrt med den elektroniske kondensatavlederen ECO-DRAIN 31 med potensialfri alarmkontakt.
 • Signal kan hentes direkte på avlederen.
Oppbygging og funksjon
Oppbyggingsskjema for de kompakt kjøletørkerne TAH og TCH
 1. Luft/luft-varmeveksler
 2. Luft/kjølemiddel-varmeveksler
 3. Kondensatavleder
 4. Kondensatavleder
 5. Kjølemiddelkompressor
 6. Kjølemiddelkondensator med vifte (luftkjølt)
 1. Filtertørke
 2. Kapillarrør (kjølemiddelfordamping og -avkjøling)
 3. Trykkluftinngang
 4. Trykkluftutgang
 5. Varmgass-bypass-regulator
Tekniske data TAH

Grunnutførelse

ModellTAH 5 TAH 7 TAH 10
Volumstrøm m³/min 0,35 0,6 0,8
Trykktap bar 0,05 0,13 0,15
Elektrisk effektforbruk ved 100 % vol. kW 0,2 0,2 0,28
Drifts­overtrykk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivelsestemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
inngangstemperatur °C 60 60 60
KjølemiddelR-513A R-513A R-513A
Vekt kg 24 24 26
Dimensjoner
B x D x H mm
386 x 473 x 440 386 x 473 x 440 386 x 473 x 440
Trykkluft­tilkoblingG ½ G ½ G ½
Tilkobling kondensatdreneringG ¼ G ¼ G ¼
Elektrisk forsyning230 V / 1 / 60 Hz 230 V / 1 / 60 Hz 230 V / 1 / 60 Hz
Vekt kjølemiddel kg 0,14 0,19 0,21
Vekt for kjølemiddel som CO2-ekvivalent t 0,09 0,12 0,13
Hermetisk kuldekretsløp

Tekniske data TBH

Grunnutførelse

ModellTBH 14 TBH 16 TBH 23
Volumstrøm m³/min 1,2 1,6 2,2
Trykktap bar 0,22 0,24 0,23
Elektrisk effektforbruk ved 100 % vol. kW 0,36 0,45 0,57
Drifts­overtrykk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivelsestemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
inngangstemperatur °C 60 60 60
KjølemiddelR-513A R-513A R-513A
Vekt kg 33 38 46
Dimensjoner
B x D x H mm
462 x 525 x 548 462 x 525 x 548 462 x 525 x 548
Trykkluft­tilkoblingG ½ G ½ G 1
Tilkobling kondensatdreneringG ¼ G ¼ G ¼
Elektrisk forsyning230 V / 1 / 60 Hz 230 V / 1 / 60 Hz 230 V / 1 / 60 Hz
Vekt kjølemiddel kg 0,29 0,44 0,49
Vekt for kjølemiddel som CO2-ekvivalent t 0,18 0,28 0,31
Hermetisk kuldekretsløp

Tekniske data TCH

Grunnutførelse

ModellTCH 27 TCH 33 TCH 36
Volumstrøm m³/min 2,6 3,15 3,5
Trykktap bar 0,18 0,19 0,21
Elektrisk effektforbruk ved 100 % vol. kW 0,6 0,8 1,08
Drifts­overtrykk bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Omgivelsestemperatur °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
inngangstemperatur °C 60 60 60
KjølemiddelR-513A R-513A R-513A
Vekt kg 56 66 69
Dimensjoner
B x D x H mm
640 x 663 x 609 640 x 663 x 609 640 x 663 x 609
Trykkluft­tilkoblingG 1 G 1¼ G 1¼
Tilkobling kondensatdreneringG ¼ G ¼ G ¼
Elektrisk forsyning230 V / 1 / 60 Hz 230 V / 1 / 60 Hz 230 V / 1 / 60 Hz
Vekt kjølemiddel kg 0,62 0,74 0,95
Vekt for kjølemiddel som CO2-ekvivalent t 0,39 0,47 0,6
Hermetisk kuldekretsløp- - -

ModellTCH 45
Volumstrøm m³/min 4,5
Trykktap bar 0,18
Elektrisk effektforbruk ved 100 % vol. kW 1,33
Drifts­overtrykk bar 3 - 16
Omgivelsestemperatur °C 3 - 50
inngangstemperatur °C 60
KjølemiddelR-513A
Vekt kg 75
Dimensjoner
B x D x H mm
640 x 663 x 609
Trykkluft­tilkoblingG 1¼
Tilkobling kondensatdreneringG ¼
Elektrisk forsyning230 V / 1 / 60 Hz
Vekt kjølemiddel kg 1,03
Vekt for kjølemiddel som CO2-ekvivalent t 0,65
Hermetisk kuldekretsløp-