Oljefrie transportable kompressorer opp til 45,8 m³/min (1600 cfm)

Den nye målestokken i 50 m³ klassen.

M500-2 kombinerer fordelene til en to-trinns oljefri skruekompressor med fordelene til en transportabel kompressor: største trykkluftmengde og -kvalitet ved maksimal fleksibilitet.

 • Standard trykkluftetterkjøler
 • Standard Fleet Management per GPS
 • Standard utrustning, inklusiv sertifisert gnistfanger, motorlukkeventil og lukket bunnkar
 • utstyrt med omfattende utstyr (understell med parkeringsbrems, øyebolter for løfting med kran og fastsurring, gaffellommer)

M500-2 sikrer trykkluftforsyningen til store trykkluftforbrukere i industrien når vedlikehold eller ombygging er planlagt. Andre bruksområder er raffinerier – f.eks. til spyling av ledninger.
Dette er en perfekt lagspiller, noe som gjør den enkel å integrere i eksisterende stasjoner.

Fordeler

 • Meget miljøvennlig:
  Den integrerte, pålitelige og utslippsfattige Caterpillar-dieselmotoren oppfyller det europeiske utslippstrinnet IV takket være det integrerte sotpartikkelfilteret.
 • Meget høy effektivitet:
  Takket være det innovative spesiallaget som tåler temperaturer opp til 300 °C viser rotorene ingen målbar slitasje, selv etter flere års bruk.
 • Minimal driftsavbruddstid:
  Med den store drivstofftanken kan M500-2 jobbe to arbeidsskift, og kan drives kontinuerlig med en ekstern tank.
Lave livssykluskostnader sørger for høy lønnsomhet
Livsløpskostnader

Vår helhetlige tilnærming for optimal rentabilitet: Maksimal energieffektivitet, enkel betjening, enkelt vedlikehold og et internasjonalt service- og rådgivningsnettverk med raske reaksjonstider.

 

Våre oljefrie transportable kompressorer i detalj

SIGMA CONTROL MOBIL

Fremtidens kompressorstyring

SIGMA CONTROL MOBIL

SIGMA CONTROL MOBIL-styringen optimerer trykklufttilgjengeligheten og drivstoffeffektiviteten ved hjelp av tilgang til det elektroniske motorstyringssystemet. Den er støt- og vibrasjonssikker og tilsvarerbeskyttelsesklasse IP 65 for elektro.
Den har funksjoner som driftsovervåkning og nøyaktig systemdiagnose.

Enkel betjening er tidsbesparende

Takket være den selvforklarende brukerveiledningen, kan anlegget enkelt betjenes med tre taster.
Hvis det er nødvendig, kobler overvåkningsautomatikken kompressoren ut av seg selv. 

Nøyaktig innstilling

Anleggstrykket kan stilles inn med en nøyaktighet på 0,1 bar med piltastene direkte på displayet til SIGMA CONTROL MOBIL. Dette gjelder også trykkluftutløpstemperaturen som kan avstemmes nøyaktig til de etterkoblede trykkluftbearbeidigskomponentene.

Standard raffineriutrustning

Lukket bunnkar

Det lukkede bunnkaret benyttes i utsatte områder og tar umiddelbart opp flytende utslipp slik at forurensning av grunnen forhindres.
Avløpsboringer er sikret med låseskruer.

Gnistfanger

For bruk på eksplosjonsutsatte områder er en sertifisert gnistfanger bygget inn.

Lukkeventil

Motorlukkeventilen slår automatisk av anlegget hvis brennbare gasser suges inn.

Opsjon: MOBILAIR Fleet Management

Sanntidsinformasjon via GPS

MOBILAIR Fleet Management

Takket være GPS/GSM-modemet, som er valgfritt og integreres diskret i anlegget, kan operatøren motta informasjoner online om den tekniske tilstanden hos anlegget sitt. Ved eventuelle feil melder systemet seg aktivt med en feildiagnose.
Ved siden av at antallet driftstimer og posisjon kontinuerlig aktualiseres, så hjelper systemet også med evalueringer i forbindelse med utnyttelsen av anlegget og planlegging av vedlikehold.