Støtteprosesser – ressursstyring

Støtteprosessene beskriver hvordan de nødvendige ressursene fremskaffes og anvendes for å kunne:

  • utføre arbeidet så effektivt som mulig, og
  • tilfredsstille kundens behov for kvalitative produkter og tjenester
Logistikk: Rask levering av reservedeler

Administrasjon av grunndata og masterdata:

Dette er prosedyrer for hvordan man oppretter, registrerer og lagrer ulike data som f.eks. reservedelslister, materialregister, arbeidsplaner, kunderegister, personalregister og tidsplaner. Alle data registreres i datasystemet SAP.

Administrasjon av dokumenter og records:

Dette er prosedyrer for hvordan man oppretter/endrer interne dokumenter og formularer, samt hvordan administrere eksterne dokumenter som f.eks. sertifikater og rapporter.

For å sikre at lover og forskrifter følges og om eventuelle korrigerende tiltak er nødvendig, gjennomgår vi jevnlig records knyttet til energipolitikken vår, så vel som til helse, miljø og sikkerhet, samt eksport og import. Korrigerende tiltak skal dokumenteres, overvåkes og gjennomføres. Tilgangen til registreringen av rettslige krav sikres av strukturen til dokumentasjonen. Alle medarbeidere får opplæring via denne.

Human Resources Management (HR)

Blant andre oppgaver, har Human Resources Management (HR) ansvaret for følgende hovedprosesser:

  • Personalplanlegging
  • Opplæring
  • Oppfølging
  • Rekruttering

Infrastruktur

Infrastruktur gjelder vedlikehold og reparasjon av bygningsmasse, maskiner og utstyr, samt håndtering og inspeksjon av måle- og testutstyr.

Strategisk innkjøp

Prosessen strategisk innkjøp innebærer anskaffelse av råmaterialer og reservedeler, samt utvelgelse og evaluering av underleverandører. Innkjøpte deler kan brukes hvis de oppfyller kvalitetskravene som er spesifisert etter type, materiale, design, klasse osv. Kvaliteten må til enhver tid garanteres på alt av deler, halvfabrikata og ferdige produkter som passerer gjennom produksjonsprosessen.

Markedsføring

Prosessen markedsføring inkluderer hovedprosessene markedsundersøkelser, identifisering av produktområder, priser og leveranser, produksjon av reklamemateriell og vedlikehold av kundedatabasen.