Denne QUSEM Manualen beskriver strukturen i vår dokumentasjon.

Utviklingsprosesser gjelder kun for Coburg (Tyskland) og Gera (Tyskland).

QUSEM-prosedyrene er inndelt i fire prosesskategorier.

  1. Ledelse- og styringsprosessene – ledelsens ansvar
  2. Støtteprosesser – ressursstyring
  3. Kjerneprosesser – produktutvikling
  4. Målinger, analyse og forbedring

Hver prosesskategori er strukturert i bedriftsprosesser, bestående av hovedprosesser, som igjen er inndelt i delprosesser.