Integrert styringssystem (IMS)

Kvalitet har alltid hatt høy prioritet i konsernet. Vår suksess skyldes først og fremst kvaliteten på våre produkter og tjenester.

Det første kvalitetsstyringssystemet vårt har gradvis blitt utvidet med områdene miljø, (arbeids-)sikkerhet og energistyring og er overført til et integrert styringssystem (IMS). Flere styringssystemer er allerede i ferd med å bli implementert. 

Avdelingen som er ansvarlig for implementering og vedlikehold av det integrerte styringssystemet, er Management Systems (forkortet M.Sys). 

IMS-systemet brukes i alle KAESER KOMPRESSOREN avdelinger verden over.

I vårt IMS system kan vi dokumentere at følgende standarder overholdes :

 • ISO 9001:2015 (for MOBILAIR: inkludert European Road Traffic Regulations)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 

Grunnleggende retningslinjer:

 • Vi ansetter kun personell som er utdannet og kvalifisert for sine stillinger og gjennomfører løpende opplæring.
 • Vi stiller nødvendige ressurser til rådighet.
 • Vi har skriftlige prosedyrer som dekker standardene, og vi kan til enhver tid dokumentere at våre medarbeidere arbeider i tråd med disse.
 • Vi evaluerer og sammenligner nøkkeltall ut fra mål og tidligere perioder.
 • Vi gjennomfører jevnlig interne revisjoner.
 • Vi forplikter oss til å implementere forbedringer ved hjelp av CIP-tiltak (CIP = Continuous Improvement Process).

Vårt IMS-system består av:

 • Håndbok, som gir en oversikt over systemets struktur og gir informasjon til våre kunder og medarbeidere,
 • Prosedyrer – beskriver prosessene
 • Arbeidsinstrukser – beskriver alle aktiviteter i detalj
 • Formularer – benyttes til all dokumentasjon

I vår forretningsfilosofi gjør vi våre kunder og medarbeidere kjent med grunnprinsippene i vår virksomhet. Disse skal jevnlig evalueres og endres om nødvendig.

Plassering

IMS-systemet til KAESER KOMPRESSOREN SE brukes

 • i Coburg,
 • våre tyske avdelinger
 • alle lokasjoner tilknyttet KAESER KOMPRESSOREN
 • samt datterselskaper med datasystemet SAP
I Norge er IMS-systemet implementert i datterselskapet:

KAESER KOMPRESSORER AS
Verpetveien 38
1540 Vestby

Denne forretningsfilosofien gjelder for alle KAESERs lokasjoner og datterselskaper.

Nedlastinger