Quality, Safety, Environment og Management (QUSEM)

Kvalitet har alltid hatt høy prioritet i konsernet. Vår suksess skyldes først og fremst kvaliteten på våre produkter og tjenester.

Vårt første kvalitetsstyringssystem har gradvis blitt supplert av miljø, sikkerhet og energiledelse, og er nå implementert i alle KAESERs selskaper verden over. 

Forkortelsen QUSEM står for QUality, Safety, Environment og Management. I vårt QUSEM-system kan vi dokumentere at vi overholder følgende standarder:

 • ISO 9001:2008 (for MOBILAIR: inkludert European Road Traffic Regulations)
 • ISO 14001:2004
 • ISO 50001:2018 
 • OHSAS 18001:2007 (OHSAS = Occupational Health and Safety Assessment Series)

Grunnleggende retningslinjer:

 • Vi ansetter kun personell som er utdannet og kvalifisert for sine stillinger og gjennomfører løpende opplæring.
 • Vi stiller nødvendige ressurser til rådighet.
 • Vi har skriftlige instrukser som dekker standardene og vi kan til enhver tid dokumentere at våre medarbeidere arbeider i tråd med disse.
 • Vi har nøkkeltall som evalueres og sammenlignes utfra mål og tidligere perioder.
 • Vi gjennomfører jevnlig interne revisjoner.
 • Vi er pliktet til å implementere forbedringer ved hjelp av CIP-tiltak (CIP = Continuous Improvement Process).

Vårt QUSEM-system består av:

 • QUSEM Manual – en oversikt over systemets struktur og innhold, og er informasjon til kunder og medarbeidere
 • QUSEM Prosedyrer – beskriver prosessene
 • QUSEM Arbeidsinstrukser – beskriver alle aktiviteter i detalj
 • QUSEM Formularer – benyttes til all dokumentasjon

Beskrivelse av våre prosessinstruksjoner er nedfelt i arbeidsinstrukser og formularer. Arbeidsinstrukser og formularer er innordnet etter nummer og virksomhetsområder og er referert til i prosedyrene.

I vår forretningsfilosofi gjør vi våre kunder og medarbeidere kjent med grunnprinsippene i vår virksomhet. Disse skal jevnlig evalueres og endres om nødvendig.

Plassering

QUSEM-systemet til KAESER KOMPRESSOREN SE skal brukes:

 • i Coburg,
 • våre tyske avdelinger
 • alle lokasjoner tilknyttet KAESER KOMPRESSOREN
 • samt datterselskaper med datasystemet SAP

I Norge er QUSEM-systemet implementert i datterselskapet:

KAESER KOMPRESSORER AS
Verpetveien 38
1540 Vestby

Denne forretningsfilosofien gjelder for alle KAESERs lokasjoner og datterselskaper.

Nedlastinger