KAESER KOMPRESSOREN - Vår historie

I 1919 grunnla Carl Kaeser sitt mekaniske verksted. Siden den gang har bedriften KAESER utviklet seg til en suksessrik kompressorprodusent og leverandør av trykkluftsystemer.

Kaeser maskinfabrikk i Coburger Hahnweg.
KAESER konsernets vugge

1919 – Carl Kaeser senior etablerer KAESER.

Selskapet ble opprettet som et mekanisk verksted av Carl Kaeser senior den 27. juni 1919 i Coburg. Bedriften produserte reservedeler for biler og motorer, spesielt tannhjul, og begynte senere å konstruere spesialmaskiner for glassindustrien. I løpet av få år hadde arbeidsstokken økt til 150 ansatte.

1948 – Bedriften produserer sin første stempelkompressor.

Som følge av delingen av Tyskland etter andre verdenskrig mister KAESER en stor del av markedet i Thüringen og blir nødt til å se etter nye markeder i Sør- og Vest-Tyskland. KAESERs know-how om motorkonstruksjon og behovet for kompressorer i etterkrigstiden fører til beslutningen om å ta disse maskinene med i produktsortimentet.

Den første stempelkompressoren utviklet av KAESER forlater produksjonsanlegget i 1948. I årene som følger utvikles et fullstendig stempelkompressorprogram opptil 60 kW.

Den første Kaeser kompressoren.
KAESERs første kompressor K30-30
Den første Kaeser kompressoren.
KAESERs første skruekompressor med SIGMA Profil

1973 – KAESER utvikler sin første skruekompressor.

Carl Kaeser junior, sønn av firmagrunnleggeren, tar initiativet til det neste strategiske veivalget for firmaet: utviklingen av skruekompressorer. Kjernen i KAESERs skruekompressorer er en egenutviklet skruekompressorblokk med en ny energibesparende rotorprofil, SIGMA Profil. Produksjonen av de nye skruekompressorene startet i 1973. I løpet av de neste årene utvikler KAESER seg til en av de ledende produsentene av skruekompressorer.

1978 – KAESER tar første skritt mot internasjonalisering.

Med åpningen av det første datterselskapet i Sveits begynner oppbyggingen av KAESER KOMPRESSORENs internasjonale salgs- og serviceorganisasjon.

1982 – KAESER starter med den transportable kompressorserien MOBILAIR.

Etter overtagelse av den franske kompressorprodusenten Compresseurs Bernard utvikler KAESER "Mobilair", et program med transportable skruekompressorer for anleggsbransjen. De transportable kompressorene blir produsert i Lyon, Frankrike.

MOBILAIR-fabrikk i Lyon.
Fabrikk for transportable kompressorer i Lyon, Frankrike

1985 – Thomas Kaeser, barnebarnet til Carl Kaeser, blir administrerende partner.

Først ved farens side og fra 2009 i ledende posisjon har han hatt ansvaret for utviklingen av bedriften. Spesielt på slutten av 70-tallets begynnende internasjonalisering driver han firmaet kraftig fremover.

1991 – KAESER utvikler OMEGA-blåsemaskinen.

Måling av et Omega-rotasjonsstempel i Gera
Kontrollmåling av en OMEGA-rotor i Gera.

KAESER overtar Geraer Kompressorwerke, en av de eldste tyske kompressorprodusentene, og utvikler programmet OMEGA-blåsemaskiner. Produksjonen starter i Gera i 1993.

1994 – KAESER utvikler kjøletørkeren SECOTEC.

Med SECOTEC utvikler KAESER et helt nytt program for energibesparende kjøletørkere. I 1994 startet den moderne tyske kjøletørkeproduksjonen opp i Gera.

1998 – KAESER utvikler kompressorstyringen SIGMA CONTROL.

KAESER lanserer den revolusjonerende kompressorstyringen SIGMA CONTROL. Den egenutviklede styringen er basert på industri PC-teknologi, og den reduserer livssykluskostnadene og forbedrer anleggenes tilgjengelighet. Siden 1998 har KAESER montert styringen inn i skruekompressorene.

2001 – KAESER utvikler SIGMA AIR MANAGER.

Etter den vellykkede innføringen av SIGMA CONTROL fullførte KAESER KOMPRESSOREN "databehandlingen" av hele trykkluftanlegget: Det innovative trykkluftstyringssystemet SIGMA AIR MANAGER kombinerer en moderne industri-PC og internetteknologi sammen. Dermed ligger veien åpen for en betydelig forbedring av driftssikkerheten, effektiviteten og oversikten over kostnadene for trykkluftforsyningen.

Trykkluftstyringssystemet SIGMA AIR MANAGER ble innført i 2001.
Innovativt trykkluftstyringssystem: SIGMA AIR MANAGER

2002 – KAESER åpner en ny fabrikk for transportable kompressorer.

Våren 2002 startet det nye produksjonssenteret i Coburg produksjonen av transportable kompressorer ("MOBILAIR fabrikken"). Dermed har KAESER to fabrikker for produksjon av transportable kompressorer.

Fabrikken i Gera feirer 125-årsjubileum. Fabrikken ble grunnlagt av Heinrich Leo i 1877 som en blanding av et støperiverksted, dreierverksted og finmekanisk verksted. Som første fabrikk i Tyskland, begynte de allerede i 1890 med produksjon av kompressorer. Frem til 1945 utviklet kompressorene seg og bedriften var på den tiden den ledende produsenten i Tyskland, med en markedsandel på 70 prosent.

Det automatiske delelageret i KAESER Distribution Center.
Det nye produksjonssenteret for transportable kompressorer i Coburg

2004 – KAESER åpner et nytt senter for produktutvikling og distribusjon.

I begynnelsen av året innviet selskapet et nytt produktutviklingssenter i Coburg. Dette senteret gir utviklingsingeniørene optimale arbeidsbetingelser. "Vårt mål er", ifølge administrerende direktør Thomas Kaeser, "å bringe et enda større antall innovative, kundeorienterte produkter på markedet, raskere enn det som hittil har vært mulig."

KAESER KOMPRESSOREN revolusjonerer logistikksystemet sitt. Kjerneelementene i det innovative systemet er et nytt automatisk hyllelager og et nyoppført distribusjonssenter. Dermed er ikke bare en vesentlig forutsetning for videre produksjonsvekst på plass. KAESER regner i tillegg med en feilkvote på null, en forbedring av leveringssikkerheten og dermed enda høyere kundetilfredsheten.

2008 – KAESER tar over metallplatefabrikken i Sonnefeld.

På nyåret starter produksjonen i Sonnefeld. Her produserer i underkant av 100 ansatte metallplater som brukes til kledning av skruekompressorene.

2009 – Seniorsjef Carl Kaeser Junior dør i juli i en alder av 95 år.

Han fikk oppleve at bedriften utviklet seg til en global aktør, noe han hadde skapt idégrunnlaget for.

2012 – Thomas Kaeser mottar Statsmedaljen for fremragende tjenester for den bayerske økonomien.

Thomas Kaeser får Statsmedaljen for fremragende tjenester for den Bayerske økonomien.
Thomas Kaeser på utdelingen av Statsmedaljen

Bedriften sysselsetter over 4400 medarbeidere i hele verden, hvorav ca. 1900 jobber i Tyskland. 

2013 – KAESER blir et Europeisk Aksjeselskap.

April: Den nyutviklede, energibesparende kjøletørkeren SECOTEC TF 340 blir plukket ut på grunn av sin fremragende og avanserte teknikk, som en av finalistene for Hannover-messens anerkjente innovasjonspris, Hermes Award. Sammenlignet med tradisjonelle kjøletørkere har den nye kjøletørkeren en energibesparelse på opp til 70 %. Det er det innovative lagringssystemet som sørger energibesparelsen.

Oktober: Ved fabrikken Gera legges grunnsteinen for et nytt forsknings- og utviklingssenter. Innovasjonsevne spiller en stor rolle. Kontinuerlige nyutviklinger sørger fremdeles for at KAESER KOMPRESSOREN ikke bare er teknologileder innen området trykklufttørking.

November: Med forvandlingen til SE, europeisk aksjeselskap "Societas Europaea", fortsetter KAESER KOMPRESSOREN sin strategi for sitt internasjonale fokus. En familiebedrift med sterke tyske røtter som føler seg hjemme over hele verden og i alle sammenhenger tilbyr tysk kvalitet. Styret består av diplomøkonomingeniør Thomas Kaeser og diplomøkonomingeniør Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser.

2014 – KAESERs produkter setter nye standarder.

April: I Gera er det kranselag for et nytt forsknings- og utviklingssenter.

Mai: KAESER satser på Smart Factory, og med ett spadetak for to nye produksjonshaller kan man nå se hvordan fremtiden i Coburg vil se ut.

Juni: Den innovative kjøletørkeren SECOTEC blir tildelt Gold Award i USA som beste produkt.

September: Nyutdannede fra hele Europa styrker de nyansatte. KAESER har skaffet 20 ekstra plasser for internasjonale praktikanter.

De innovative KAESER-skrueblåserne sørger for betydelige energikostnadsbesparelser, og den overordnede styringen SIGMA AIR MANAGER 4.0 løfter administrasjonen av et trykkluftsystem til et helt nytt nivå.

2015 – Utbygging i Coburg

April: Industri 4.0 blir et tema for første gang på Hannover-messen, og KAESER er så klart tilstede.

September: Det tidligere vandrerhjemmet i bydelen Ketschendorf i Coburg blir til boliger for KAESER-praktikanter fra hele verden. Det blir lagt en ny grunnstein i Coburg i September. Denne gangen for forsknings- og innovasjonssenteret, hvor mange nye innovasjoner skal bli til.

Oktober: Byggingen skrider fremover. Det avholdes kranselag på de nye produksjonshallene.

2016 – Pris for KAESERs utdanning.

September: Ytterligere økning i utdanningsplasser. For å fremme integrering og motvirke mangel på faglærte oppretter KAESER 20 ekstra utdanningsplasser for ungdommer med flyktningbakgrunn.

Desember: Som anerkjennelse for usedvanlig innsats i utdannelsen vinner KAESER den landsomfattende prisen Ausbildungs-Ass. 

Antall ansatte på verdensbasis har økt til 5500.

2017 – KAESERs innovasjonssenter

April: Prestisjefylt besøk på Hannover-messen: Forbundskansler Angela Merkel besøker KAESER KOMPRESSOREN og roser digitaliseringskonseptet og Industrie 4.0-strategien. KAESER SIGMA SMART AIR vises frem for første gang på Hannover-messen. Den første servicepakken som tilbyr forebyggende vedlikehold. 

September: Forsknings- og innovasjonssenteret er ferdig bygd og de første ansatte flytter inn. 

KAESER har over 6000 ansatte over hele verden.